Nastává konec ideologií?

Se zájmem jsem si přečetl stejnojmennou stať Jana Klána v příloze Haló novin Naše pravda (29. července 2019). Jde o téma velmi aktuální, přesto, že se s ním již před čtvrt stoletím v euforii po pádu bipolárního světa marně pokoušeli vyrovnat např. Francis Fukuyama či Samuel Hungtington. Jan Klán na ně navazuje, i když dle mého názoru nikoli správně zacíleným a poněkud deformovaným způsobem. Vyplývá to zřejmě z jeho chápání ideologie, v němž se lišíme. Vede mne k tomu jeho zásadní teze o diskusi, zda byla »ideologie tehdejšího sovětského socialismu špatná, nebo dobrá«. Nešlo přeci o ideologii sui generis, nýbrž o její politické cíle a formy provádění.

Ideologie je zpravidla chápána jako ucelená soustava názorů, postojů a hodnot, založená na systemizaci politických, ekonomických, sociálních, etických či světonázorových zájmů určité skupiny. Pomáhá vysvětlovat politické jevy a události, připojuje nás k nějaké vyhraněné sociální skupině, nabízí základní rysy politického programu a cíle. V tomto pojetí je integrální součástí myšlení lidstva po celou dobu jeho třídní historie.

Karel Marx v počátcích své vědecké tvorby vycházel z toho, že ideologie je přechodným jevem, protože proletariát žádnou ideologii nepotřebuje. Průběhem času své názory korigoval natolik, že Vladimir Uljanov zásadně odmítl pojetí ideologie jakožto mystifikace jako zásadně chybné a zdůvodnil existenci »marxistické« či »socialistické ideologie«. V souladu s Marxovou logikou odhalil nesprávnost převládající představy buržoazních teoretiků o prvotnosti politiky a zdůvodnil, že politika je konkrétním prováděcím nástrojem, realizátorem ideologie, jejíž konkrétní podobu a časový horizont veřejnosti sděluje program organizované skupiny – politické strany.

Dovršení revolučního pojetí ideologie je spojeno s dílem Antonia Gramsciho, který tvrdil, že třídní systém kapitalismu není spojen pouze s ekonomickou a politickou nerovností, nýbrž i s existencí buržoazní a proletářské ideologie. Současná snaha některých politických stran a hnutí o »deideologizaci« naší politické scény včetně tvrzení o překonání třídní struktury společnosti, resp. o tzv. prekariátu či kognitariátu či bojem o »ozelenění programů« jsou jen prostředkem buržoazie k odvádění pozornosti od základních hybných sil společnosti, od vykořisťování člověka člověkem.

Souhlasím s Janem Klánem, že se zelená politika musí stát součástí moderního pojetí socialismu. Nikoli však ceteris paribus, jako samostatný fenomén bez vazeb na ekonomické, politické i sociální a etické okolí, nýbrž v souladu s ním a v jeho jménu. Zelená politika socialismu musí být třídní, jinak nemá smysl. Pravice se toho všeho bojí. To je skutečná podstata zpochybňování ideologie a volání po jejím konci

Ladislav ŠAFRÁNEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.3, celkem 59 hlasů.

Ladislav ŠAFRÁNEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jarprchal43
2019-08-12 19:11
salekiv - Gramsci byl blouznivec jako všichni komunističtí ideologové.
Domníval se, že ideologie je spjatá s kulturou, a že kapitalisté
jejím prostřednictvím ovládají proletariát. Proto se domníval, že
si musí proletariát vytvořit vlastní umění. My víme, že umění je
jedno - dobré nebo špatné. A pokusy o vytvoření tzv. socialistické
literatury známe z vlastní zkušenosti. Nejznámější je asi případ
Ivana Olbrachta, který agitačním pamfletem Anna proletářka zaprodal
své jméno dobrého spisovatele. Vinou mohutné masáže za
komunistického režimu od něj dneska už prakticky nikdo nic jiného
nezná.
ilm557
2019-08-12 15:59
Ideologie jsou svinstvo ale jsou staré, jako lidstvo samo....
1958Jirka
2019-08-12 10:10
Většinou kecy!
salekiv
2019-08-12 09:43
Uvedený článek chápu jako odmítnutí moderních představ pojetí
socialismu a setrvání na pozicích učení Marxe, Lenina a Antonia
Gramsciho, jehož jméno přiznám se slyším poprvé, ale jeho úmrtí je
datováno do roku 1937. Antagonismus tříd zůstává stále platný,
zrovna tak učení o vykořisťování a přivlastňování si nadhodnoty.
To vám komunistům opravdu za posledních 80 let nevyrostl nikdo, jehož
myšlenkovou platformu byste tu mohli představit jako ucelený program
socialismu 21. století. To, že do ní zařazujete zelenou politiku je
opravdu objev hodný génia.
hajek.jiri51
2019-08-12 09:05
Vcelku zbytečné mudrování. Ideologie byla, je a bude. Ať se tento
společenský fenomén "předefinuje" či
"předefinuje" podle něčích současných potřeb a představ
nebo ne.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.