FOTO - internet

Ženevské konvence

Takzvané Ženevské konvence, soubor dokumentů zaměřených na zmírnění důsledků války na vojácích i civilním obyvatelstvu, byly přijaty před 70 lety, 12. srpna 1949. Úmluvy měly 159 článků, přičemž první tři dohody vycházely z již dříve platných norem. Nově se pak signatářské státy ve čtvrté dohodě shodly na ochraně civilních osob. V pozdějších letech byly ke konvencím schváleny ještě tři dodatkové protokoly.

Jednání v Ženevě trvala od dubna do srpna 1949. Pozvání švýcarské vlády vyslyšelo 59 zemí ze 70 oslovených, dalších 12 zemí a organizací včetně Organizace spojených národů (OSN) vyslalo své pozorovatele. Jako experti byli přizváni i zástupci Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) a Ligy společností Červeného kříže. Prvních osmnáct zemí, mezi nimi i Československo, podepsalo Ženevské konvence 12. srpna 1949. V platnost vstoupily 21. října 1950.

Výsledná konvence zahrnovala čtyři mezinárodní úmluvy: o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli (přijata již v roce 1864), o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři (1906), o zacházení s válečnými zajatci (1929) a konečně úmluvu o ochraně civilních osob za války. Ženevské úmluvy z roku 1949 byly ratifikovány celé nebo s výhradami 196 státy.

(čtk)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.5, celkem 2 hlasy.

(čtk)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.