FOTO - Pixabay

Firmy si zoufají, přes vysoké platy je IT specialistů málo

Odborníků na informační a komunikační technologie se nedostává, přestože jim rychle rostou mzdy. Jejich mediánový výdělek se od roku 2013 do loňska zvýšil o 11 500 Kč na víc než 52 tisíc korun měsíčně. Nejméně třetina firem však má problém pracovníka v tomto oboru najít.

Medián, tedy střední hodnota pobíraných mezd, loni u specialistů v ICT činil 52 498 Kč, což představovalo 180 % mediánu platů a mezd všech zaměstnanců v ČR. U techniků v ICT byl podle statistiků loni medián 36 932 Kč, tedy 127 % mediánu všech platů a mezd! Nejvíce si loni vydělali specialisté na bezpečnost dat s mediánovým výdělkem 58 657 korun, víc než 57 500 korun brali systémoví analytici a vývojáři webu a multimédií. »Pokud bychom se zaměřili na odvětví ekonomické činnosti, nejvíce si vydělají ICT odborníci v peněžnictví a pojišťovnictví, ať už se jedná o specialisty nebo techniky. Medián mezd ICT specialistů byl v této oblasti 65 000 Kč, u ICT techniků 52 000 korun měsíčně,« podotkla Markéta Pištorová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

»Nedostatek IT specialistů vidím jako jeden z velkých problémů a výzev současnosti v ČR, i když se takto problematický stav řeší již napříč celou Evropou. V tuzemsku se zmíněný problém ještě dále umocňuje tím, že mnohé z kvalifikovaných osob odcházejí pracovat za lepším výdělkem do zahraničí, neboť schopnost našich firem zajistit jim platový růst je, z rozličných důvodů, relativně velice nízká,« reagoval pro Haló noviny místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM).

V ČR sice podle jeho slov již dosahují platy lidí zaměstnaných v IT oblasti vyšších průměrných hodnot, než například ve finančním sektoru, a nadále rostou, ale pro mnohé specialisty je to stále málo. Z provedených výzkumů vyplývá, že aby vhodné kandidáty pracovní nabídky od firem zaujaly, tito lidé by si představovali nabízenou mzdu ještě tak minimálně o polovinu vyšší. Valenta je také přesvědčen o tom, že aspekt »přeplácení« různými firmami mezi sebou v boji o zaměstnance již nehraje tak zásadní roli. Čeští IT specialisté na nabídky platu například vyššího o deset procent již tolik neslyší a samotné firmy na výrazně vyšší mzdy prostě nemají potenciál.

Přeplácení »ajťáků« problém nevyřeší

Přes nadprůměrné výdělky odborníků na ICT není pro firmy tedy snadné najít vhodného pracovníka. V roce 2017 mělo tento problém 79 % podniků z těch, které už ICT odborníky zaměstnávaly a hledaly i nové. »Při přepočtu na všechny podniky zaměstnávající ICT odborníky byl podíl firem, kterým činilo problém nalézt vhodného kandidáta, 33 procent,« uvedl ČSÚ.

Valenta je přesvědčen o tom, že aspekt »přeplácení« firmami mezi sebou v boji o zaměstnance již nehraje zásadní roli. Čeští IT specialisté na nabídky platu vyššího třeba o deset procent již tolik neslyší a samotné firmy na výrazně vyšší mzdy prostě nemají potenciál.

»Ke zlepšení daného stavu by měly tedy využívat jiná lákadla, jako jsou například home office, nebo-li práce z domova, časová flexibilita pro zaměstnance, či také nabídky práce na kvalitnějších projektech, což se ovšem ne vždy děje,« míní poslanec KSČM s tím, že ještě výrazně horší je situace s nedostatkem IT pracovníků ve státním sektoru, který si »nemůže dovolit ocenit IT specialisty ani zdánlivě podobně, jako tomu je dnes u nás v sektoru soukromém«. Domnívá se, že i kvůli tomu, trpí také kvalita tak významné činnosti, jako je např. ochrana kybernetické bezpečnosti země, informační a komunikační správa klíčové státní infrastruktury nebo například efektivita práce zpravodajských složek země atd.

Podle dříve zveřejněného odhadu personální agentury Grafton na pracovním trhu chybí 30 tisíc pracovníků v ICT. »Stále větší digitalizace ekonomiky vyžaduje rostoucí počet specialistů v IT. Jen za posledních 10 let se jejich podíl zdvojnásobil z 1,8 % zaměstnaných osob v roce 2006 na 3,6 % v roce 2016,« uvedla Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Valenta: Studijní obory je třeba zatraktivnit

Rekvalifikační kurzy pro studenty, kteří původně vystudovali jiný obor, pořádá třeba společnost Green Fox Academy. »Ze 120 přihlášených jsme vybrali 18 lidí, kteří nastoupili na bootcamp trvající čtyři a půl měsíce,« sdělila provozní ředitelka Barbora Wachtlová. Se studenty, kteří na kurzech získají základní programátorské dovednosti, pak mohou firmy pracovat podle svého.

»Souvisejícím důvodem nedostatku odborníků, a dalo by se říci, že důvodem z části i demografickým, může být také to, že se počet absolventů IT oborů v ČR pozvolna snižuje, i když nikoliv zásadním způsobem. Například v roce 2012 opustilo brány škol 1649 studentů, o čtyři roky později jich bylo již jen něco málo nad patnáct set,« míní Valenta. Tvrdí, že zde je nutné vhodným způsobem přilákat mnohem větší množství zájemců, a to zejména prostřednictvím nárůstu atraktivity samotných studijních oborů. Přitom nelze zapomínat ani na jejich veřejnou propagaci, nebo také na spolupráci středních a vysokých škol s firmami specializujícím se na IT oblast.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 6 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.