Štefek: Systém doznal pozitivních změn, což je možné hned vidět i na příslušné části webu ministerstva, ale stále je pokrok malý.

Ministerstvo kultury dávalo dotace složitě a neefektivně

Dotace na kulturní aktivity rozdělovalo ministerstvo kultury v letech 2016 až 2018 složitě, neefektivně a netransparentně. Podpora byla roztříštěná a kvůli chybějícímu informačnímu systému náročná pro poskytovatele i příjemce.

Na základě prověrky to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Zkontroloval poskytnutí zhruba 500 až 600 milionů korun na aktivity, jako jsou tanec, divadlo, literatura, hudba nebo výtvarné umění. »Kontrola ukázala, že rozdělování této podpory je roztříštěné. I kvůli chybějícímu informačnímu systému je náročné pro poskytovatele i příjemce a v konečném důsledku i neefektivní,« konstatoval kontrolní úřad. Nápravu přitom resort slíbil už po kontrole NKÚ před pěti lety.

Za přidělení dotací bylo v kontrolované době zodpovědných devět odborů ministerstva, které postupovaly rozdílně a svůj postup nekoordinovaly, zjistil NKÚ. »Často se tak liší požadavky na příjemce a zvyšuje se administrativní zátěž jak pro ně, tak pro ministerstvo. Například pokud příjemce pořádal festival zahrnující divadlo i tanec, musel podat dvě žádosti o podporu. Každé výběrové řízení spravoval jiný odbor ministerstva s odlišnými požadavky,« uvedl NKÚ v tiskové zprávě.

Podle stínového ministra kultury KSČM Zdeňka Štefka zpráva NKÚ opětovně potvrzuje to, co komunisté dlouhodobě na činnosti ministerstva kultury kritizují – neefektivní, netransparentní, roztříštěný a nejednotný systém přidělování dotací. »Je pravdou sice, že v posledních měsících doznal systém pozitivních změn, což je možné hned vidět i na příslušné části webu ministerstva, ale stále je pokrok malý,« řekl Štefek našemu listu.

»Nad rámec kompetencí NKÚ ještě dodávám, že my bychom navíc preferovali jednak víceleté granty, jednak účelové příspěvky pro prioritní koncepční cíle místo nejistých dotací, aby pořadatelé a organizátoři netrávili čas opakujícím se vyplňováním nekonečných formulářů a zpráv a mohli se věnovat ‚kultuře‘ skutečně v maximální míře. Ostatně, to je náš cíl i v jiných oblastech,« dodal Štefek.

Podpora i žadatelům, kteří nesplnili podmínky

Při rozdělování podpory postupovalo ministerstvo netransparentně, tvrdí kontroloři. Každý rok se totiž zvyšoval objem peněz, které přidělilo bez výběrového řízení, i když k jejich přidělení nemělo žádné objektivní důvody. V letech 2011 až 2013 takto rozdělilo více než 68 milionů korun, v letech 2016 až 2018 to bylo už přes 112 milionů korun. Zároveň ministerstvo žadatele dostatečně nekontrolovalo a přidělovalo podporu i žadatelům, kteří nesplnili podmínky. Například pořadatel karlovarského filmového festivalu minimálně za roky 2013 až 2017 každoročně vypracoval dvě verze vyúčtování - v prvním vykazoval zisk, v opraveném vyúčtování vykazoval ztrátu, ministerstvo kultury ale několik let za sebou vyúčtování přijalo bez výhrad a každoročně tomuto žadateli přidělilo dotaci, kterou požadoval, a to ve výši desítek milionů korun. Značnou část těchto peněz měli pořadatelé festivalu vrátit do rozpočtu, což ale ministerstvo nepožadovalo, uvedli kontroloři.

»Všechny tyto nedostatky jsou dlouhodobé a MK se u mnohých z nich zavázalo už po předchozí kontrole NKÚ v roce 2014, že je napraví. Téměř nic se ale nezlepšilo,« uzavřel kontrolní úřad.

Mluvčí ministerstva kultury Martha Häckl ČTK sdělila, že už začátkem roku 2015 MK zahájilo systémové změny směřující k vyšší transparentnosti. Byla stanovena nová a porovnatelná kritéria, zavedla se bodová a slovní hodnocení projektů. »V letošním roce vstoupil v účinnost vnitřní přepis upravující, v souladu se stávající legislativou, oblast dotací ministerstva komplexně a v blízké době bude celý tento systém převeden do elektronizované podoby,« dodala mluvčí.

(jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 6 hlasů.

(jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.