Připomínka Sbratření národů v Holanech

Holany – zemědělský, ale také významně rekreační městys na Českolipsku - byly v pátek 23. srpna 2019 svědkem připomínky historické události z doby před 81 lety.

Na setkání, organizovaném OV KSČM v České Lípě pod záštitou Krajského výboru KSČM Libereckého kraje, si bezmála stovka přítomných z Libereckého kraje, společně s delegacemi levicových antifašistických organizací z Německa a Polska, připomenula nejen událost z předválečné doby, ale především její přesah do současnosti.

Delegaci Ústředního výboru KSČM tvořili první místopředseda Petr Šimůnek a předsedkyně ÚRoK KSČM Helena Vrzalová. Oba se, společně s redaktorem Haló novin Romanem Blaškem po položení kytic k pamětní desce, zapojili do diskuse v obecním sále, která se zabývala zejména právě současnou situaci ve společnosti, v republice a v Evropě vůbec.

Tehdy, před 81 lety, v pomalu končícím létě roku 1938, dělnická družstva - česká Včela a německé Vorwärts – uspořádaly slavnost položení základního kamene k plánované dětské ozdravovně. Aktuální situace v Evropě, zejména hrozby nacistického Německa Československu a války vůbec, však dodaly původně slavnostní akci mnohem širší charakter. Téměř 30 000 Čechů a Němců se společně vyslovilo proti fašismu, hrozbě války a zároveň pro demokratické Československo. Hlavní projev přednesl senátor KSČ Bohumír Šmeral.

Beseda byla v úvodu zpestřena hudebním vystoupením sourozenců Terezy a Zdeňka Bušových z Liberce, za sladké občerstvení patří poděkování členkám LKŽ ze Zákup.

František CHOT

FOTO – Halo noviny/Roman BLAŠKO


František CHOT

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.