Znát okolnosti

Dne 23. srpna 1939 podepsaly Sovětský svaz a Německo sovětsko-německou smlouvu o neútočení. Většina hodnotitelů této události má tendenci hodit do jednoho pytle nacistické Německo a socialistický Sovětský svaz – že jejich pohnutky byly shodné, že se dohodly »dvě totality« na rozdělení Evropy, že to byla smlouva »mezi nacisty a komunisty«, zkrátka, že to byla jedna banda. Přitom nepřipomenou, co podpisu této smlouvy předcházelo.


Publicista Hlavatý v Českém rozhlase Plus, když minulý týden rozebíral německého ministra zahraničí Joachima von Ribbentropa, dospěl k neuvěřitelné zkratce: »Ten pakt vedl reálně k vypuknutí války, Hitler si tím pádem uvolnil ruce na východní frontě, věděl, že Stalin se de facto stává jeho spojencem...«

Jsou tedy v mainstreamu zřejmé tendence mnohých publicistů a také – bohužel – historiků svalit vinu za rozpoutání největšího válečného konfliktu s více než 60 miliony obětí na Sovětský svaz!

Prakticky vždy se »jen tak mimochodem« zapomene na to, co předcházelo podepsání sovětsko-německé smlouvy o neútočení. To byla například mnichovská dohoda ze září 1938, na níž se podílely nacistické Německo, fašistická Itálie a údajně demokratické Velká Británie a Francie. Stalin pochopil, jak dosavadní západní spojenci Československa zatočili se svou bývalou spojeneckou zemí a jak se zřekli závazků vůči ní. A na všem se ještě přiživili Poláci, kteří hned po Mnichovu tanky obsadili Český Těšín. Tento škraloup polských dějin se zapomíná programově, stejně jako skutečnost, že v roce 1938 polské speciální služby připravovaly na území Československa diverzanty z polské národnostní menšiny, podporovaly jejich ilegální a diverzní činnost proti ČSR. To bychom také jako sousedé Polska měli znát.

Stalin v březnu 1939 viděl, jak Německo okupovalo zbytkové čs. území, čímž padla i mnichovská smlouva. Ještě pár dnů před 23. srpnem 1939 probíhala sovětsko-britsko-francouzská jednání o tom, jaká by měla být reakce těchto tří mocností na očekávanou německou agresi. Bez úspěchu. Měli snad být Sověti slepí a neměli vidět, co se děje a co velmi brzy nastane?

A když půjdeme ještě více do minulosti, v roce 1934 byla mezi Polskem a hitlerovským Německem podepsána smlouva »Pilsudski-Hitler«, plným názvem »Prohlášení mezi Německem a Polskem o nepoužití násilí«. Smlouva byla vypovězena v dubnu 1939.

V roce 2017 jsem připravovala rozhovor s ruským historikem Morozovem, který vypátral v archivních dokumentech Hlavního štábu polského vojska z dvacátých a třicátých let (včetně polské rozvědky a kontrarozvědky z let 1933-1939), že v průběhu podzimu 1934 a jara 1935 Polsko společně s fašistickým Německem a Japonskem připravovalo útok na Sovětský svaz, který se měl uskutečnit v roce 1935. Tyto dokumenty byly odtajněny již počátkem devadesátých let. Ačkoli jsou přístupné již tolik let, málokdo o nich ví. Pilsudski měl sen vytvořit Velké Polsko jako odplatu za trojí dělení Polska v 18. století.

Pravda je tedy taková, že k sovětsko-německé smlouvě o neútočení došlo ze strany SSSR ze zcela racionálních důvodů: sovětští činitelé věděli z výroků nacistických pohlavárů, z mezinárodních smluvních závazků i ze zpráv své rozvědky velmi dobře, že dojde jednoho dne k německému útoku na Sovětský svaz, ostatně neskrývaným cílem nacismu bylo zlikvidovat slovanskou rasu a pobít všechny komunisty, socialisty a židy. Nástup této agrese museli stůj co stůj co nejvíce oddálit – právě smlouvou s nepřítelem. Součástí byla i ekonomická spolupráce s Německem, kterou Sověti pečlivě dodržovali, aby neposkytli záminku pro vypovězení smlouvy. Ano, součástí byly i územní požadavky. Ale vše bylo vedeno snahou o obranu země, proti níž se za necelé dva roky obrátily hitlerovské zbraně, jejichž většina pak byla vázána právě na východní frontě. Do německé agrese SSSR stihl vybudovat mohutné vojensko-průmyslové komplexy za Uralem, které vytvořily výrobní zázemí pro vedení války, jež byla nakonec pro Spojence v protihitlerovské koalici úspěšnou a vítěznou.

Monika HOŘENÍ


Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2019-08-26 13:27
No co jsem říkal? Motl, Steiglitz ...
svaty_vaclav
2019-08-26 10:26
Diskusní fórum v HaNo je jediné demokratické fórum v rozbitém
Československu, kde se mohou vykecat antikomunisté a fašisté na webu
KSČM. Antikomunistické weby v rozbitém Československu mažou
příspěvky sympatizantů KSČM, nebo je vůbec nedovolí vkládat. Takto
vypadá polistopadová buržoasní demokracie v rozbitém Československu.
Fašisté a antikomunisté mohou v HaNo donekonečna hlásat svoje
gůglované antikomunistické a antisocialistické kapitalistické nesmysly
a smyšlenky, v domnění, že se stanou pravdami. Nestanou. Už 30 let se
buržoasní diktatura v rozbitém Československu vymlouvá na komunisty a
svaluje na ně kapitalistický šlendrián a marasmus. Takto dlouho se
nevymlouvala ani první buržoasní republika na Rakousko-Uhersko.
stieglitz
2019-08-26 09:24
Joseph Goebbels kdysi řekl, že "Stokrát opakovaná lež se nakonec
stává pravdou..." Ano jeho teorie krátkodobě slavila v Německu
úspěch, nicméně z historického hlediska se goebbelsovské lži nikdy
pravdou nestaly. Stejně tak komunisté (v Československu)40 let
vtloukali lidem do hlav svoji komunistickou lež, o které si mysleli, že
bude platit "Na věčné časy a nikdy jinak". Leč v polovině
listopadu 1989 tady přišly zničeho nic, ony "Věčné časy" a
komunistické lži byly časem postupně vyvráceny. Dnešní argumentace
současných komunistů je podobně směšná, jako prosazování
geocentrické teorie vesmíru
svaty_vaclav
2019-08-26 08:54
o.motl zase perlí antikomunistické duchaplnosti jako velkymaxmilian.
Těch pár facek byste potřeboval vy o.motl za to místní neustálé
antikomunistické lhaní.
o.motl
2019-08-26 08:30
Postavte se spolu s panem Hájkem před zrcadlo a dejte si pár facek,
Pleningere.
pleningeri
2019-08-26 08:23
Jestli tu někdo "drze" a vytrvale lže je to Big Max. Pro Vás
zbytečná ztráta času, pro nás jen politická agitka pohrobků tvůrců
"Drang nach Osten". Od Vítězství bolševiků se západní
"demokracie" snažily odstranit "smrtelné" nebezpečí
tohoto příkladu. Hitler se tehdy jevil jako prostředek. I někteří
jedinci, podle svého úsudku "vysoce inteligentní" oproti
ostatním, to ne a ne pochopit ...
velkymaxmilian
2019-08-26 08:00
Absolutní ztrátou času, podobnou jako pokusit se kočku štěkat a psa
mňoukat, je bavit se s kovaným komunistou(kou) o uzavření
sovětsko-německé smlouvy ze srpna 1939. Toto lidé budou i na smrtelné
posteli drze lhát a popírat, že tato smlouva umožnila SSSR páchat
později válečné zločiny na území Polska, Finska, Pobaltských
států a Besarábie. K s.Hoření se pravděpodobně nedostalo známé
rčení: "Mluviti stříbro, mlčeti zlato!" Jedno pozitivum lze
snad zaznamenat, autorka původním povoláním učitelka, naštěstí již
spoustu let ve školství nepůsobí a nenalévá tak do dětských hlav
lživý a demagogický výklad historie.
svaty_vaclav
2019-08-26 07:46
Dobře napsaný článek paní Hoření. Zdejší antikomunisti s
gůglovanými antikomunistickými rozumy se zvencnou.
salekiv
2019-08-26 07:45
Paní Hoření tvrdí, že všechny předválečné činy SSSR byly vedeny
racionálními důvody. Pak nám určitě vysvětlí, jaké že
racionální důvody to byly, které vedly SSSR k vyvraždění 15000
polských důstojníků v Katyni a dalších 10000 příslušníků polské
inteligence.
o.motl
2019-08-26 07:31
Sovětsko-britsko-francouzská jednání ztroskotala mimo jiné na tom, že
Stalin požadoval možnost vstupu sovětských jednotek na území Finska a
pobaltských států. Pro Brity a Francouze to bylo nepřijatelné.
Argumentace polsko-německou smlouvou je drzá demagogie.
hajek.jiri51
2019-08-26 01:18
Komu na pravdě záleží, tak ji zná. Kdo ji znát nechce, protože se mu
nehodí do krámu, tomu může být strkána pod nos horem-dolem a ani se
ho netkne. A bude za pravdu vydávat i zjevně nelogické lži. Snad jen
pár facek by pomohlo. Od pravdy.
1 | 2
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.