Reklama

Jak je to vlastně s vietnamskou národnostní menšinou?

O tom, že Vietnamci už dlouho žijí mezi námi, víme všichni. Dovídáme se, že podle statistik ministerstva vnitra loni pobývalo v ČR legálně 57 762 Vietnamců. Tato skutečnost sama o sobě však pro uznání Vietnamců, žijících u nás, za národnostní menšinu vůbec není rozhodující, protože jde o cizí státní občany, kdežto právo prohlašovat se za národnostní menšinu přísluší jen zde žijícím občanům České republiky, kteří se hlásí k vietnamské národnosti. Ti ale podle oficiální statistiky (na základě údajů z posledního sčítání lidu) také tvoří značně početnou národnostní skupinu - 29 660 osob.

Jde o to, že tato skupina přesně odpovídá definici národnostní menšiny v § 2 Hlavy I zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, tj. je to »společenství občanů České republiky žijících na území současné ČR, kteří se odlišují od ostatních občanů ... společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů  jejich společenství, které se historicky utvořilo«.

Neuznávat tuto skutečnost by znamenalo prohřešovat se proti našemu vlastnímu zákonu, a věřím, že na tom nikdo odpovědný nemá zájem.

Poukazuje se na to, že Vietnamcům kazí pověst činnost vietnamské drogové mafie. To je sice pravda, ale kdyby protizákonné jednání velmi malých skupin jednotlivců mělo ovlivnit rozhodování vlády o uznání vietnamské národnostní menšiny, bylo by to nesporným uplatněním principu kolektivní viny a navíc by to vedlo pouze k neřešení skutečných naléhavých problémů. Hlavním z těchto problémů je integrace menšin jako rovnoprávných občanů do naší společnosti, zúročení jejich úsilí a nadání pro naši společnost.

Bylo by také dobré sáhnout si do svědomí. Za to, že velká část Vietnamců v ČR neovládá češtinu a žije do značné míry mimo naši společnost, může především politika velkých očí a nulové odpovědnosti, jež k nám v letech 2006 a 2007 dopravila více než dvacet tisíc vietnamských dělníků, kteří se téměř vzápětí v důsledku nastalé krize ocitli na ulici, zadlužení vlivem nesplněných slibů do té míry, že okamžitý návrat do vlasti by hraničil se sebevraždou.

Díky právě jejich přítomnosti u Čechů vzniká těžko vyvratitelný dojem, že Vietnamci se u nás nechtějí přizpůsobit a integrovat. Skutečným a stále narůstajícím problémem je však to, že u nás vyrostly a získaly vzdělání tisíce vietnamských mladých lidí, jejichž prvním jazykem je čeština a kromě České republiky, kterou považují za svou novou vlast, nikde jinde, ani ve Vietnamu, žít a pracovat úměrně svému vzdělání nemohou: neumějí totiž natolik vietnamsky. A přitom naše společnost jejich talent a mladistvou energii nevyužívá a někteří se už málem začínají cítit jako vyděděnci. Nad tím je třeba se včas zamyslet.

Je tu tedy řada problémů, které mohou řešit jen české a vietnamské úřady společně (včetně boje proti výše zmíněné mafii), a k tomu je zapotřebí jejich efektivnější spolupráce: mimo jiné, a snad především, i v rámci Rady vlády ČR pro národnostní menšiny. A v tom je právě vlastní smysl tzv. uznání vietnamské komunity za národnostní menšinu.

To, že vietnamská národnost nepatří k tzv. tradičně usazeným menšinám, je jen zástupným a více historickým než současným problémem. Vždyť mezi dávno uznané národnostní menšiny patří Řekové, kteří u nás dříve také nežili, a diskutovat v tomto směru by asi bylo možné přinejmenším i o Rusech a Bulharech. Svět se od Versailleských mírových dohod z roku 1919 prostě značně změnil a před reálnými problémy dneška nelze zavírat oči.

Ivo VASILJEV, vietnamista


Zajímají-li vás další články v našem deníku, přečtěte si vše buď v tištěné podobě Haló novin (k zakoupení na stáncích), nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.publero.com.

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.4, celkem 42 hlasů.

Ivo VASILJEV

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama