Reklama
Zleva na tiskové konferenci vedoucí sociálních služeb organizace proFem Dana Pokorná, Veronika Ježková a Jitka Poláková. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Novela nesvědčí obětem domácího násilí

Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí proFem, o. p. s., oznámilo v úterý na tiskové konferenci v Praze své výhrady k balíčku plánovaných rodinně-právních opatření, jež připravuje ministerstvo spravedlnosti. Podle zástupkyň centra návrh v sobě skrývá problémy a zhoršuje situaci toho z rodičů, který je méně movitý, případně je dokonce obětí domácího násilí.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, má změnit občanský zákoník, občanský soudní řád, zákon o soudních poplatcích, notářský řád, exekuční řád, insolvenční zákon a zákon o zvláštních řízeních soudních.

Novelu občanského zákoníku a dalších zákonů zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti na jaře. Podpořit chce nekonfliktní a dohodnuté řešení rodinných záležitostí. Pokud by manželé podali návrh na rozvod společně, poplatek by byl 2000 korun.

Odbornice proFemu, jež na tiskové konferenci vystoupily, konstatují, že by se v případě přijetí návrhu jednalo navzdory bohulibému úmyslu navrhovatele o závažný zásah do kompetence soudů a do řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. Vedoucí právnička proFemu Veronika Ježková poukázala například na to, že vše, co obnáší opatrovnická agenda a co dosud řeší soudy, se má podle návrhu přenést na notáře. Tedy významnou novinkou má být možnost rodičů uzavřít dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem v kvalifikované formě notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti. »Notáři ale nebudou vše zkoumat, jak to činí soudy. Notáři se zabývají otázkami dědictví a řešením právních vztahů s majetkovým prvkem, toto není agenda pro ně,« uvedla.

Návrhy také přinášejí nové poplatkové povinnosti – například za odvolací řízení ve výši 3000 Kč (otázkou je i, zdali je to s DPH, či bez ní). Tato částka má být dle navrhovatele jistou zárukou proti možným obstrukcím, avšak v praxi hrozí, že se stane překážkou přístupu ke spravedlnosti. Ve hře je i zvýšení soudního poplatku za tzv. sporný rozvod, je zde navržena povinnost úhrady 7000 Kč. »Jako prevence opakovaných šikanózních návrhů na nařízení předběžného opatření ve věcech péče soudu o nezletilé bude dle návrhu požadováno složení jistoty ve výši 10 000 Kč. Pro rodiče, který hledá v nové životní situaci nové bydlení, je to vysoká částka. Je to zvýhodňování toho bohatšího z partnerů,« je přesvědčena Ježková.

Ředitelka proFemu Jitka Poláková doplnila, že podle rozborů proFemu se návrh rozchází i s mezinárodními úmluvami o lidských právech a právech dítěte, kdy vše má být vedeno zájmem dítěte. »Novela by potrestala oběti domácího násilí tehdy, kdy se rozhodnou podniknout nějaké kroky v řešení své situace. Z praxe víme, že ukončení násilného vztahu obvykle není pro naše klientky a další oběti domácího násilí jednoduché. V případě přijetí navrhovaných opatření budou oběti domácího násilí v důsledku navíc trestány za aktivní řešení své situace. Navrhované změny tak mohou přispívat k udržování obětí domácího násilí a jejich dětí v násilných vztazích místo toho, aby jim odchod usnadňovaly.« Obě odbornice mají pocit, jako by stát tímto návrhem, který se nachází v připomínkovém řízení, »dával od všeho ruce pryč« a řešení citlivých záležitostí týkajících se často nezletilých dětí žádal jen od rodičů.

Naopak proFem vítá navrhované změny exekučního řádu a insolvenčního zákona. Organizace pomáhající obětem domácího a sexuálního násilí je pro uzákonění zálohovaného výživného pro děti, jejichž jeden rodič je ve prospěch svého potomka dlouhodobě neplatí, souhlasí například se záměrem zabavovat neplatičům vedle řidičských průkazů i pilotní či zbrojní průkazy.

Kritické připomínky ke složené novele budou předloženy na zářijovém jednání Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Jako řešení proFem navrhuje posílení orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a opatrovnických soudů, jež jsou dle expertek organizace personálně poddimenzovány.

(mh)


(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.