Otázky Haló novin pro Gabrielu Hubáčkovou (KSČM), stínovou ministryni školství

Náprava učňovského školství bude dlouhá a drahá

Otázky Haló novin pro Gabrielu Hubáčkovou (KSČM), stínovou ministryni školství

Považujete větší zapojení firem do výuky učňů za krok správným směrem?

Zapojení firem tak, jak bylo součástí výuky před rokem 1989, se osvědčilo, bylo velkým přínosem nejen pro firmy, ale hlavně pro žáky. Všichni jsme si vědomi problému nedostatku vyučených řemeslníků. Je to bohužel kvůli představě, že pro život je nejdůležitější vysoká škola. Bohužel nám chybí i vytipování manuálně zručných dětí a nasměrování na daný obor. Navíc transformace průmyslu a školství zrušila zcela přirozené vazby mezi technickými školami a praxí ve firemním prostředí. Považuji jejich zpětné propojení za nejlepší a jedině správné. České školství si rozbilo systém vzdělávání, který fungoval, kdy se do obsahu odborných předmětů zapojují přímo firmy.

Po roce 1989 bylo do té doby kvalitní učňovské školství rozloženo. Co by podle vašeho názoru bylo potřebné udělat pro nápravu?

Přivítala bych plánovaný návrat výuky, který bude mít více praktických hodin a umožní, aby se žák učil pracovat přímo v provoze, v užším propojení s firmou, kam potom může nastoupit. Projekty tzv. duálního školství se pomalu rozjíždějí v některých krajích. Např. Moravskoslezský kraj má již podepsané memorandum s některými firmami o spolupráci. Je připravena změna ve vzdělávání v Karlovarském, Středočeském a Ústeckém kraji. To je podle mě jediná cesta k nastartování funkčního učňovského školství. Bohužel cesta nápravy bude dlouhá, drahá a, myslím, že úplně zbytečná. Učňovské školství bylo kvalitní a propracované koncepčně. Jak říkám, neopravuj nic, co není rozbité.

Jaké priority má KSČM ve Strategii vzdělávání do roku 2030 v oblasti učňovského školství?

KSČM vychází z materiálu, který se připravuje na MŠMT. Zatím se dá říci, že všechny pilíře, ze kterých se bude vycházet, jsou smysluplné. Řekněme, že se dvěma strategickými cíli můžeme beze zbytku souhlasit. Bohužel vše se odvíjí od dostatku financí. Cíle jsou:

1.  Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život.

2.  Snížit vzdělanostní nerovnosti a zvýšit spravedlnost v přístupu ke vzdělání.

Samozřejmě existovalo mnoho zkušebních projektu, a proto víme, že to funguje. Co se týká strategických linií i to víme, že je nutné nastavit a změnit systém. Na to upozorňujeme již několik volebních období. Klademe důraz na revizi ŠVP, revizi inkluze, předání větších kompetencí ředitelům škol. A hlavně se musí zlepšit náhled na učňovské školství. To není zakázané slovo a je třeba vyzdvihnout význam šikovných řemeslníků a odborných škol. Je třeba zvýšit prestiž SOU.

Nesmíme zapomenout, že školství nejsou jen pedagogové, ale i nepedagogický personál, na který se zapomíná a bez něj by sebelepší ředitel byl naprosto bezradný. Strategie vzdělávání 2030 bude předložena v polovině roku 2020 vládě.

Připravil Jiří NUSSBERGER

 


Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


joska.korinek
2019-09-02 12:01
Reichu, v kopru to už je. Napravit se to ale musí. Když bude všude plno
vysokoškolsky „vzdělaných“ nemehel, lidstvo vymře. A že se ti
žvanilové nebezpečně množí, o tom svědčí i jejich plkání na
těchto „diskusích“.
salekiv
2019-09-01 21:49
SOU měla špatnou pověst už v minulém režimu. Pověst je dána
úrovní žáků a učitelského sboru. Pouze málokdo z obou táborů tam
jde dobrovolně. Podle toho to vypadalo dříve a vypadá i dnes. Obecné
žvanění na tom nic nezmění.
reich.mir.fan
2019-09-01 20:30
Dnešní učňovské školství již nikdo nenapraví a celý systém
půjde do kopru.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.