Otázky Haló novin pro expertku KSČM na problematiku školství, exposlankyni Martu Semelovou

Většina změn je hašením školství devastujících požárů

Ministr školství před začátkem nového školního roku představil několik změn, které čekají resort. Jak byste je zhodnotila?

Většina změn je hašením školství devastujících požárů z uplynulých tří desítek let. Stačí si přečíst data serveru Profesia.cz – kvalita českého vzdělání vychází z evropského srovnání jako podprůměrná. PISA ji hodnotí jako devátou nejnižší a Světové ekonomické fórum jako desátou. Podobně financování. Podle zmíněného serveru vynakládá ČR na školství čtvrtý nejnižší podíl ze všech evropských států. Abych se vrátila k vaší otázce. Některé změny jdou správným směrem, jiné jsou pozlátkem, které podstatu neřeší.

Mají pedagogové důvod těšit se, anebo se mají spíš těchto změn obávat?

Některé změny jsou potřebné, jako např. změna financování regionálního školství. Ta by měla zamezit rozdílům ve financování mezi jednotlivými kraji a zároveň přispět ke zkvalitnění vzdělání. Dosavadní systém financování podle počtu žáků nutil vedení škol přijmout každého. To logicky vedlo ke snížení požadavků na studenty. Po zavedení společné (státní) části maturity se pak mnozí nestačili divit, kolik jich propadlo.

Co dál pedagogy samozřejmě zajímá, to jsou podmínky práce, prestiž v očích veřejnosti a plat. Dnes chybí tisíce učitelů a ministr Plaga to míní řešit snižováním požadavků na jejich kvalifikaci. To je pro nás nepřijatelné. Pokud jde o plat učitelů, ten se má navyšovat, ale ne o 15 %, jak koalice slíbila, ale o 10 %, nepedagogičtí pracovníci na školách nedostanou slíbených 10, ale pouze 7 %. Pro dokreslení situace: Loni platy českých učitelů 2. stupně ZŠ dosáhly 61 % průměrného platu vysokoškolsky vzdělaných lidí. V rámci zemí OECD to činí 91 % a ČR je tak na posledním místě.

A jak byste změny zhodnotila z pohledu žáků a studentů?

Na základních školách, myslím, uvítají návrat školních dílen, respektive zahájení pilotního ověřování předmětu technika. Pochopitelně doba se mění, takže i výuka bude vypadat jinak, praktické dovednosti budou spjaty s ovládáním digitálních technologií. V každém případě tento krok může pomoci odbornému technickému i učňovskému školství, a zároveň samotným žákům. Středoškoláci asi doufají, že projde zrušení povinné maturity z matematiky, na což jsou různé názory mezi politiky i odborníky.

Je něco, co vám v představách ministra chybí? Co podle vás školství potřebuje a šéf resortu se tomu příliš nevěnuje?

Chybí mi řešení obrovské administrativy. Vedení škol, učitelé, pracovníci školských poradenských pracovišť jsou zavaleni papírováním, vyplňováním dotazníků, tabulek. Mezi úřady, které různá hlášení požadují, nefunguje prostupnost. Ministr Plaga by měl společně s dalšími resorty a krajskými úřady situaci řešit. A druhá věc, ministerstvo by mělo přestat »vylepšovat« předraženou »inkluzi« a místo toho ji zcela přehodnotit. Tak, jak nyní probíhá, to je prostě špatně. Podepisuje se na učitelích, na dětech. Namísto toho, aby se děti vzdělávaly podle svých potřeb, v podmínkách škol, které jsou na jejich speciální potřeby připraveny vybavením i kvalifikací pedagogů, tak je nacpeme do přeplněných tříd běžných škol, a jestli zažívají pocit úspěchu nebo ne, jak to dopadá na zbytek třídy, co si má počít kantor, už nikoho z propagátorů inkluze nezajímá.

Co byste jako bývalá učitelka popřála do nového školního roku pedagogům, ale také žákům a studentům?

Učitelům bych chtěla popřát, aby je už konečně nechali všichni v klidu učit, aby k tomu měli vytvořeny odpovídající podmínky a vážnost ve společnosti. Žákům a studentům úspěchy, které je budou posouvat dál, kamarády nejen pro období školních let a možnost rozvíjet se podle svých zájmů, a ne podle toho, co umožní peněženka.

Připravila Jana DUBNIČKOVÁ


Připravila Jana DUBNIČKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


salekiv
2019-09-01 21:31
Ještě, že tahle ženská už nemá na naše školství žádný vliv.
hajek.jiri51
2019-09-01 19:17
Rozhodující je kvalita a struktura výstupů. Pokud se horší, stojí
školství jako takové, včetně ministerstva za .....
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.