Pavěda a lži z dílny Jankovského a Müllerové

Kritika vládní politiky sociálního bydlení jako nekomplexní a zavádějící a odmítnutí ministerské analýzy současného stavu jako nevědecké a neadekvátní zazněla ve středu na tiskové konferenci v Praze, jíž se zúčastnili vysokoškolští sociologové i odborníci z praxe.

Štefan Ripka (FHS UK) prezentoval list ministrům pro místní rozvoj Kamilu Jankovskému (LIDEM) a práce a sociálních věcí Ludmile Müllerové (TOP 09), v němž zástupci 11 subjektů, např. kateder sociální práce univerzit v Brně, Olomouci, Pardubicích, Praze a Plzni, České asociace pro sociální antropologii, Sdružení azylových domů ap., s odvoláním na práci osmi recenzentů z ČR a SR, vyslovili znepokojení »nad neadekvátním užitím metod sociálněvědního výzkumu pro nekritické obhajování potřebnosti a vhodnosti tzv. sociálních ubytoven«. Upozornili, že analýza »Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé«, kterou 10 měsíců tvořil Ústav územního rozvoje na zadání ministerstva místního rozvoje, se opírá jen o šest rozhovorů s provozovateli sedmi ubytoven. Konstatovali, že neobsahuje názory ubytovaných, analýzu důvodů, proč lidé skončili na ubytovně, popis skutečných podmínek na ubytovnách, že si někdy její závěry odporují s uváděnými fakty (tvrzení o právní jistotě ubytovaných vs. fakt jen ústních dohod o ubytování), přičemž poukázali i na nereprezentativní výběr ubytoven. List mj. přiblížil názor recenzentky Olgy Šmídové-Matouškové (UK), dle níž autoři analýzy hájí i neetické a diskriminační praktiky majitelů a správců ubytoven: neustálý kamerový dohled, omezení návštěv, neplacenou práci nájemců, absenci řádných smluv atd. Kritici analýzy v listu odmítli označování nájemců jako nesvéprávných apod.

Jak na tiskové konferenci prohlásila Hedvika Novotná (FHS UK), která se věnuje metodologii sociálních věd, analýza ji vyděsila, Michal Tošner (UPa) má analýzu za »nehodnotitelnou v kontextu vědy«. Kritici nabídli i srovnání více než desítky informací analýzy s vlastním zjištěním, aby dokumentovali rozpory textu s fakty. 

MMR v reakci na tiskovou konferenci prohlásilo, že napadená analýza je jen »dílčí pracovní podkladový materiál«, a popřelo, že by šlo o výzkum. Dle něj jde i jednu z mnoha »situačních zpráv«, která měla zjistit typ vlastnictví, technické parametry, provoz a financování ubytoven, neboť dosavadní vědecké práce prý nepřinesly tyto informace. »Nejde rozhodně o jediný nebo snad základní zdroj, který by byl východiskem pro návrh řešení sociálního bydlení,« uvedlo MMR s tím, že do konce roku bude vládě předloženo komplexní řešení sociálního bydlení. Současně MMR prohlásilo, že nikdy nedeklarovalo, »že by ubytovny ve stávající podobě měly být základem řešení sociálního bydlení«. Zástupce MMR na tiskovce přiznal, že o žádném sociálněvědním výzkumu, který by nyní reagoval na vyslovenou kritiku, aby mohl být zapracován do konce roku do zmíněného komplexního řešení, neví.

Dle Ripky analýza, protože její zadání neodpovídá zvoleným metodám výzkumu a závěrům, slouží obhajobě současného stavu a zájmům provozovatelů ubytoven. Sociologové podtrhli, že ubytovny nesplňují požadavek Evropské federace národních organizací pracujících s bezdomovci (FEANTSA) na dlouhodobé bydlení. Tošner poukázal na byznys spojený se sociálním bydlením, v němž jsou Romové nazýváni »černým zlatem«, neboť platí trojnásobně vyšší nájmy za jednotlivé místnosti, než by platili za byt. Připomněl, že vzhledem k tomu, že to jsou státní příspěvky na bydlení, je to jen průtok státních peněz do kapes soukromníků, tj. jsou to zbytečné výdaje státu. (V diskusi zaznělo, že v Ostravě bydlí na ubytovnách asi 7000 lidí, dalších 11 tisíc v nevyhovujících podmínkách, přitom od státu k soukromníkům přes jejich ruce ročně proteče okolo 170 mil. Kč.) Dle něho stát může sociální bydlení řešit efektivněji. S odkazem na USA varoval, že ministerské řešení by mohlo časem změnit ubytovny v »internační zařízení«, či určité »vězení pro dlužníky«. Vnímá též nebezpečí, že nastaví-li se nějaký systém, bude se – třebaže bude i špatný – těžko napravovat. Psychiatr Jan Pfeifer varoval před deinstitucionalizací systému, která sociálně znevýhodněné osoby dále postihuje, neboť 30 až 50 % má určité duševní handicapy, které zhoršují jejich orientaci v problematice. Ján Balogh z Rady vlády pro záležitosti romské menšiny prohlásil, že existují ještě mnohem horší ubytovny, než byly předmětem analýzy, podtrhl nutnost širokého spektra různých druhů ubytování dle charakteru ubytovaných a vyjádřil obavu, že lidé žijící a vyrůstající v segregovaném prostředí daleko obtížněji budou hledat cestu k normálnímu bydlení. Vícero kritiků zdůraznilo úlohu a nutnost větších kompetencí obcí a krajů, současně ale zaznamenávají od části starostů negativní postoj, který se projevil v minulosti v zamítnutí legislativního řešení. Uvedli ale i kladné příklady, že město nerozprodalo svůj bytový fond a bylo s to obyvatele vyloučených lokalit přemístit do vyhovujících bytů (Znojmo, Nymburk). Dle Ripky se ČR buď vydá cestou segregace sociálně znevýhodněných na tzv. sociálních ubytovnách, nebo cestou jejich integrace v důstojných, nesegregovaných bytech s případnou sociální pomocí těm, kteří zatím nemají vyvinuté kompetence k samostatnému bydlení, a s pomocí, aby uspěli na bytovém trhu.

Ripka připomněl, že o problému sociálního bydlení se ví od 90. let a např. v r. 2003 jej popsal a návrhy přednesl ombudsman, ale - ač byl zákon avizován už vládou Mirka Topolánka (ODS) - dodnes není a vláda Petra Nečase (ODS) chce situaci řešit jen vládními vyhláškami. Zatímco on se domnívá, že zákon by se dal díky tomu, že za léta byly nashromážděny dostatečné podklady, stihnout ještě za této vlády, Dominika Najvertová (Sdružení azylových domů) by raději upřednostnila kvalitní zákon připravený v klidu, než ve spěchu.

Odborníci trvají na zvláštním zákonu, na komunikaci s postiženými občany při jeho tvorbě a aplikaci a na spolupráci s obcemi, nechtějí jen vládní vyhlášky.

(kru)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.5, celkem 77 hlasů.

redakční zpráva

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Z.LUDKA
2013-04-04 19:08
Systém který vládne v republice Vás pošle pod most ani se nenadějete
a různí ubytovatelé na tom dobře vydělávají.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.