Ilustrační FOTO - Pixabay

Jak loňská vedra »úřadovala« v energetice

Rok 2018 se zapsal do historie meteorologů, ale také energetiků jako velmi teplý rok. Průměrná teplota dosáhla 9,6 °C. Přitom v roce 2017 byla průměrná teplota 8,6 °C. Konstatuje to v měsíčníku Českého statistického úřadu Statistika&My Jiří Korbel a popisuje, jak se tento rok projevil v energetice.

Výroba elektrické energie dosáhla loni celkové výše 88 002 GWh. Byla tak o 1,1 procenta (o 964 GWh) vyšší než v roce 2017. Růst výroby byl zajištěn především jadernými elektrárnami, jejichž výroba 29 921 GWh vzrostla meziročně o 5,6 % (o 1582 GWh) a podíl na celkové výrobě dosáhl 34 %, zatímco v roce 2017 činil jen 32,6 %.

Vzrostla také výroba fotovoltaických elektráren, a to o 6,7 % (o 146 GWh), naopak klesla výroba vodních elektráren o 11,9 % (o 361 GWh). Zvýšila se i výroba větrných elektráren o 3,1 %. »Toto zvýšení v absolutním vyjádření ale nemělo významný dopad na celkovou výrobu,« uvádí Korbel. Výroba elektřiny z fosilních paliv, která činila 52 452 GWh, poklesla o 0,8 % (o 422 GWh) a její podíl na celkové výrobě se snížil z 60,7 na 59,6 %.

»Ačkoliv dovoz i vývoz elektrické energie poklesly, rychlejší úbytek dovozu ovlivnil zvýšení čistého vývozu (saldo dovozu a vývozu) o 6,7 %. Čistý vývoz 13 907 GWh představuje 15,8 % celkové hrubé výroby elektřiny a například 46,5 % výroby jaderných elektráren,« píše statistik a uvádí další data: Celková spotřeba elektrické energie se meziročně zvýšila jen o 0,2 %, i když výroba rostla rychleji, což bylo v bilanci vyrovnáno vývozem. Spotřeba velkoodběratelů ovlivněná růstem ekonomiky vzrostla o 1,7 %, spotřeba maloodběru naopak poklesla, u podnikatelů o 0,6 % a u domácností o 1,1 %.

Těžba černého a hnědého uhlí

Těžba černého uhlí dosáhla loni celkové výše 4471 tisíc tun při meziročním snížení o 18,3 % (o 1 mil. tun). Černého uhlí energetického se vytěžilo 2230 tis. tun, tj. 87,5 % těžby za rok 2017, černého uhlí koksovatelného 2240 tis. tun (76,2 % těžby za rok 2017). Dovoz klesl o 7,6 % a vývoz v souvislosti se snížením těžby o 17,6 %. Tuzemské dodávky (hrubá spotřeba) dosáhly 6074 tis. tun, což je o 693 tis. tun (o 10,4 %) méně než v roce 2017. Ve výrobě koksu bylo spotřebováno celkem 3614 tis. tun černého uhlí. Představuje to meziroční růst o 0,6 %. Dodávky do veřejných elektráren a tepláren klesly o 22 % na 2060 tis. tun.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Těžba hnědého uhlí se podle Korbela rovnala 39 189 tis. tunám a byla téměř na úrovni roku 2017 (index 99,6). Proti předchozímu roku se snížil jak dovoz, tak vývoz - dovoz jen o 1,3 %, zatímco vývoz o 8,2 %. Tuzemské dodávky hnědého uhlí dosáhly 39 025 tis. tun a byly meziročně o 1219 tis. tun (o 3,1 %) vyšší. Do veřejných elektráren a tepláren bylo dodáno 31 269 tis. tun, což představuje meziroční zvýšení o 1,1 % (o 341 tis. tun). Výroba černouhelného koksu vzrostla o 72 tis. tun na 2 548 tis. tun (růst o 2,9 %), a to i při poklesu těžby koksovatelného uhlí. Meziročně se snížil i dovoz koksu (o 7,2 % na 205 tis. tun) i jeho vývoz (o 13,3 % na 635 tis. tun). Tuzemské dodávky černouhelného koksu činily 2173 tis. tun, což je o 240 tis. tun (o 12,4 %) více než v roce 2017. »Vyšší tempo růstu dodávek než výroby koksu bylo vyrovnáno snížením vývozu a vyšším čerpáním zásob,« vysvětlil Korbel. Ve výrobě železa a oceli bylo spotřebováno 1970 tis. tun koksu, což představuje meziroční nárůst o 16,6 %.

Dovoz plynu i ropy klesl

Těžba zemního plynu se podle Korbela loni meziročně snížila o 4,4 % z 229 milionů metrů krychlových na 218 mil. m3 a dovoz klesl o 9,9 % z 8889 mil. m3 na 8008 mil. m3. Celková dodávka (spotřeba České republiky) dosáhla 8268 mil. m3 a meziročně se snížila o 5,2 %. Spotřeba v domácnostech, která je závislá především na teplotních poměrech v daném období, dosáhla 2276 mil. m3 a byla meziročně o 6,1 % nižší. Dodávky domácnostem představovaly v letech 2018 i 2017 přibližně 28 % z celkové dodávky zemního plynu. Dodávky do elektráren, jejichž vývoj je do značné míry závislý na využívání paroplynové elektrárny Počerady, meziročně klesly o 0,4 % na 544 mil. m3.

Spotřeba ropy dosáhla loni celkové výše 7523 tis. tun a byla o 4,5 % nižší než v roce 2017. Důvodem poklesu byly podle Korbela neplánované odstávky v tuzemských rafinériích. Dovoz ropy (7439 tis. tun) klesl o 4,8 % a vývoz (22 tis. tun) se snížil o 8,3 %. Neplánované odstávky v rafinériích ovlivnily pokles výroby všech ropných produktů. Bilanci vyrovnal zvýšený dovoz těchto produktů.

Spotřeba motorového benzinu vzrostla

Výroba motorového benzinu za leden až prosinec 2018 klesla z 1521 tis. tun na 1398 tis. tun a byla v porovnání se stejným obdobím předešlého roku o 8,1 % nižší. Dovoz vzrostl z 583 tis. tun na 717 tis. tun (o 23 %) a vývoz naopak klesl z 624 tis. tun na 567 tis. tun, tj. o 9,1 %. Spotřeba motorového benzinu se zvýšila z 1601 tis. tun na 1605 tis. tun, což představuje nárůst o 0,25 %. Výroba motorové nafty loni klesla z 3360 tis. tun na 3238 tis. tun, což představuje meziroční snížení o 3,6 %. Dovoz vzrostl z 2081 tis. tun na 2405 tis. tun a byl meziročně o 15,6 % vyšší. Vývoz naopak klesl z 820 tis. tun na 809 tis. tun, tj. o 1,3 %. Spotřeba motorové nafty vzrostla ze 4900 tis. tun na 4951 tis. tun, což představuje meziroční zvýšení o jedno procento.

(ici)


(ici)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.