Petice za zachování pomníku maršála Koněva

»Stop vandalismu, stop přepisování dějin! Jsme kulturní národ, ne hanobitelé pomníků. Uchraňme naši historii pro příští generace!« Těmito slovy začíná Stanislav Korityák z Milovic svůj text doprovázející elektronickou petici proti odstranění Koněvova pomníku z náměstí Interbrigády v Praze 6. |

»Scénář se stále opakuje: napřed dojde formou vandalismu k poškození pomníku či sochy, následně je vytvořeno mediální napětí a završením tohoto úsilí by mělo být úplné odstranění nyní již politicky nestravitelné ‚problémové památky‘,« píše dále a zdůrazňuje, že sochu maršála Koněva je třeba chápat v dobovém kontextu. »Není totiž připomínkou pouze I. S. Koněva samotného, ale skutečnosti, že to byla mimo jiné především Rudá armáda, která se hlavní měrou zasloužila o osvobození většiny naší země od fašismu. Pomník patří tedy nám všem, byť se nachází ve správě městské části Praha 6.«

Tímto způsobem již zmizel z očí lidí »růžový tank«, následně nechal primátor Hřib odstranit pamětní desku na Staroměstské radnici v Praze, píše Korityák, a nyní by se chtěli přepisovači historie zbavit také sochy maršála Koněva. »Ať nahlížíme na osobu maršála Koněva různými úhly pohledu, zůstává nedílnou součástí naší historie stejně jako fakt, že Prahu osvobodila vojska 1. ukrajinského frontu RA. Závěrečné fáze osvobozování Čech a Moravy se zúčastnili dále také vojáci polské a rumunské armády a také vojáci čs. armádního sboru. Je velkou chybou na tehdejší události nahlížet současnýma očima a ještě větší chybou se snažit o nové výklady dějinných událostí tak, jak to momentálně komusi vyhovuje.«

Korityák se rozhodl založit petici, která se nachází na internetu na adrese e-petice.cz/petitions/petice-proti-odstraneni-pomniku-marsala-koneva-z-prahy-6.html. A vyzývá občany, aby se na ni podepisovali – svým podpisem tak vyjádří odpor proti odstranění sochy i proti využívání vandalismu jako prostředku politického nátlaku. »Kdyby naši předkové byli tak progresivní a politicky korektní jako tito současní ‚odstraňovači památek‘, nemáme dnes ani ‚pohanské‘ sochy antického Řecka a Říma a koneckonců pro někoho též nemravného Michelangelova Davida.«

Zákon to říká jasně

Místopředseda ČSBS Emil Šneberg upozornil naši redakci na platný zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, podle něhož by se mělo nakládat se sochou I. S. Koněva jako s válečným hrobem. V části Vymezení pojmů se definuje, co je za válečný hrob považováno: »Válečným hrobem je pro účely tohoto zákona i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.« Šneberg upozornil, že Koněvova socha je »pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti«, pak jeho přemístění nebo zrušení, kterým starosta Prahy 6 vyhrožuje, a jinou změnu než jeho údržbu a úpravu může vlastník provést jen na základě písemné žádosti a po písemném souhlasu ministerstva obrany.

(mh)


(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


vacstan
2019-09-28 08:01
viz: "salekiv2019-09-07 18:15 Petice za odstranění pomníku Koněva
je
na https://e-petice.cz/petitions/petice-za-odstraneni-pomniku-marsala-kone
va-v -praze-6.html" ----- s touto formou petice si mohu tak akorát
vytřít "podlahu". Nepustí mě to odeslat, protože
fašistickou havloidní chátrou nejsem "povolen" na
teroristickém Zuckerbergově FašistBloku. Samozřejmě že jsem PRO
ZACHOVÁNÍ sochy a pro přísný SOUD a spravedlivé potrestání všech
mandelinkářských KOLABORANTŮ, VLASTIZRÁDCŮ, PŘÍZNIVCŮ HITLERA a
SUDETONĚMECKÉHO LANDSMANČAFTU. TREST SMRTI musí být obnoven zpětně
od protistátního převratu v roce 1989 !!!
vacstan
2019-09-27 23:29
RUSKO je náš přítel. O tom nebylo, není a nikdy nebude pochyb. A
rozhodnutí vítězných mocností po druhé světové válce, je platné a
nezrušitelné. Hned po válce, v roce 1946 byl založen národní podnik
JUTA, továrny juty a konopí. I kdyby tu firmu dnes havloidi třeba i
zrušili, její výrobky jsou pro KOLABORANTY a VLASTIZRÁDCE po
protistátním listopadovém převratu, vždy připraveny. Vy řvoucí
fašizoidní meluzíní, kdy se postaráte o to, aby nám vaše
hitlerovské Německo vyplatí náhradu škod po druhé světové válce ?
fronda
2019-09-08 01:31
Spíš by to chtělo referendum. Věřím, že náckové by dostali
nakládačku.
svaty_vaclav
2019-09-07 23:42
Novodobí čeští nacisté a antikomunisté se snaží odstranit symbol
osvobození Československa sovětskou Rudou armádou, která za nás
pokládala životy a díky níž tady dnes jsme. Tak čeští nacisté
zvracejí svou nenávist na různých antikomunistických fórech o
odstranění sochy sovětského hrdiny maršála Koněva.
salekiv
2019-09-07 18:15
Petice za odstranění pomníku Koněva je na
https://e-petice.cz/petitions/petice-za-odstraneni-pomniku-marsala-koneva-v
-praze-6.html
salekiv
2019-09-07 18:06
Tak zatím to je 1853:260 pro odstranění sochy Koněva.
velkymaxmilian
2019-09-07 13:58
@pleningeri: Mimořádně použiji praktiky tvého soukmenovce sv.Václava,
tedy CTRL x C a CTRL x V: Máš neuvěřitelný talent prokazovat každým
příspěvkem co jsi za hňupa. "Céčku v kolečku" říká
"zavináč" pouze pitomec na kvadrát, je to znak pro
"COPYRIGHT", což souvisí s autorskými právy. Dělal jsem si
z tebe srandu, když jsi z ničeho nic začal končit své zvratky třemi
tečkami, nafackuj si před zrcadlem a raději si sežeň nějakého
mentora, který ti komentáři pomůže...
pleningeri
2019-09-07 09:44
Soutěž o nejblbější blitek vyhrál opět @BigMax "céčkem v
kolečku", pro všechny ostatní to je "zavináč". No asi
jde o to kolečko z hlavičky ...
svaty_vaclav
2019-09-07 09:12
Gauleiter starosta obvodu Praha-6 za stranu TOP-09 Ondřej Kolář plní
stranické zadání.
velkymaxmilian
2019-09-07 08:41
Je úsměvné, když petiční starost o pomník Koněva projevuje učitel
ruského jazyka (!) ze Základní školy TGM, a to z městečka, které
bude navždy synonymem sovětské okupace po roce 1968. Milovice u Lysé
nad Labem ničím jiným již nikdy nebudou...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.