Adolfe, vstaň, vše odpuštěno!

Nevím, zda všude na světě, ale u nás v Česku ano. Nevěříte? Pak si na Googlu vyklikněte heslo: »Adolf Hitler Projevy« a tam se to dovíte. Dovíte se, že v prosinci 2012 vyšlo v nakladatelství guidermedia etc v českém jazyce první vydání Hitlerových projevů - a to prý za velkého komerčního, čtenářského i mediálního ohlasu. A to ve stejné podobě, jako by vyšly za vůdcovství Hitlera ve třetí říši, čili bez dostatečně kritického vydavatelova komentáře, který, pokud si pamatuji, jaksi ještě povinně provázel různá dřívější česká vydání Hitlerovy knihy Mein Kampf.

Byly z toho sice jakési soudní oplétačky, kdosi si stěžoval, že kniha Hitlerových projevů, vydaná bez tohoto kritického komentáře, přispívá k šíření nenávistných rasistických a nacionalistických nálad, ale náš Nejvyšší soud usoudil, že věc je v pořádku. Proti tomuto rozsudku se odvolal státní zástupce Pavel Zeman, věc řešil i Ústavní soud, ale protože ten se vyslovil stejně loajálně jako předtím soud nejvyšší, byl předchozí výrok Nejvyššího soudu potvrzen - a to s konečnou platností. Vydání knihy Hitlerových projevů neodporuje zákonu a vydavatelé knihy Pavel Kamas, Lukáš Novák a Stanislav Beer se ničeho trestného nedopustili.

Nic tedy nebránilo vydavateli Pavlu Kamasovi, aby tentokrát už v nakladatelství nazvaného svým vlastním jménem - Nakladatelství Pavel Kamas, přistoupil 28. května tohoto roku k novému vydání Hitlerových projevů, a to tentokrát v celé jejich knižní řadě, v jejímž rámci budou postupně publikovány projevy Adolfa Hitlera ze všech období jeho kariéry. První svazek začíná lety 1922 a 1923, v nichž teprve se Hitlerovy projevy začaly zaznamenávat a archivovat. A další svazky budou samozřejmě následovat.

Celá tato záležitost by nebyla tak znepokojující (už zde byl zmíněný Mein Kampf, byly zde Goebbelsovy paměti atd.), kdyby nakladatel Kamas ve svém širokém upozornění na knihu, jak se objevilo na internetu a stále tam ještě je, neupozornil současně na to, jak nesmírně Hitlerovi fandí, čili z jakého zdroje a inspirace kniha vychází. Jak tento nakladatel doslova duší i tělem Hitlerovi patří, jak sugeruje čtenářům své nejhlubší přesvědčení o tom, že Hitler byl jediným spravedlivým ze všech světových politiků své generace, jak vášnivě se zasazoval o mír v Evropě, jak zaníceně prosazoval ideu odzbrojení, jak byl oddán Bohu, a dokonce (představte si to), jak moc si prý vážil Čechů.

Takže to, laskavý čtenáři, co znáš ze své vlastní zkušenosti či co jsi se dověděl přímo z nacistických pramenů, nebo co si pamatuješ z Heydrichova projevu při nástupu do funkce protektorátního protektora (»...tento prostor bude německý a Čech zde už koneckonců nemá co pohledávat«), zahoď za hlavu. A zapuď z ní i Hitlerovu poznámku u krbu, proslovenou za přítomnosti Heydricha: »Hácha má čáku stát se velkým evropským státníkem, jestliže zanechá Čechům závěť, která bude znamenat jejich konec.« A stejně postupuj při vzpomínce na jeden z Bormannových oběžníků (Bormann do nich zaznamenával nově vyslovené Hitlerovy  názory, které se pak stávaly vládními nařízeními), který nese datum 8. června 1942 a zněl takto: »Jakmile se dokončí deportace Židů, musí se začít s vysídlením Čechů.«

S Hitlerovými proslovy v rukou ti totiž nadchází nové údobí, v němž zapomeneš na to, co jsem ti právě připomenul, a spatříš Hitlera coby nejdobrotivějšího spasitele lidstva. Zapomeneš na křik dětí v plynových komorách, zapomeneš na miliony lidí, přeměněné v kouř plynových krematorií, zapomeneš na text populární pochodové písně: »Neboť dnes nám patří Německo a zítra celý svět« a nebude tě už drásat představa o tom, jak bys ty sám asi dokázal přežívat, kdyby ses i ty ocitl v Terezíně či Osvětimi.

Protože s tím, jak se začteš do chvalozpěvů na Hitlera z pera nakladatele Pavla Kamase, se vnoříš do jiného a jásavého světa parádních pochodů před budovou Techniky v Berlíně, do vlajkosláv s hákovým křížem, do světlomety vytvořených světelných chrámů nad stranickým stadionem v Norimberku i nad sportovním stadionem v Berlíně, uslyšíš burácivý Hitlerův hlas i následný řev zdivočelého davu, do kterého se navzdory propasti času můžeš přidat - a dobře ti bude na zemi.

Že pravda bude přitom chrlit krev? Copak jsem ti už shora neuvedl, že i komerční ohlas knihy byl už v roce 2012 velký?

Lubomír MAN


Lubomír MAN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


svaty_vaclav
2019-09-10 00:45
Čeští nacisté už nepotřebují proslovy Adolfa Hitlera ke své práci,
mají svoje a lžou o české historii a demontují pomníky naší
státnosti a vítězné poválečné svobody. Novodobé Mein Kampfy
můžeme číst a poslouchat dennodenně ve sdělovacích prostředcích
rozbitého Československa z úst těch správných pravicových stran a
jejich představitelů, těch gauleiterů.
hajek.jiri51
2019-09-09 21:42
Tentokrát s V.M. vyjímečně souhlasím. Brát Mein Kampf vážně,
může jen skutečný trouba. Takový co potom třeba "lakuje"
pomníky.
pleningeri
2019-09-09 16:09
Možná se najde opravdu pár (dva) snobů co si Mein Kampf koupí do
knihovny a budou se svazky chlubit, ale o zbytek nákladu se jistě
postarají Führerovi příznivci. Proč jim to usnadňovat?
velkymaxmilian
2019-09-09 14:10
Domnívám se, že tato poznámka pana Mana je zbytečnou reklamou pro
nakladatelství Pavla Kamase. Autorem zmiňované "jakési soudní
oplétačky" se táhly od roku 2012 plných sedm(!) let a konečný
verdikt Nejvyššího soudu ČR je z června tohoto roku, tedy pomalu
čtvrt roku starý, další z důvodů proč již kauzu nekomentovat. Co se
týče vydání Mein Kampfu ukázalo se, že jeho zakoupení bylo v drtivé
většině záležitostí novodobých snobů a těžko tyto slátaniny
někdo (mimo skutečných historiků) přelouskal. S projevy Hitlera to
nebude jiné, co se týče prvního dílu Hitlerových projevů z let
1922-23, i přes bujnou fantazii se nedovedu představit někoho, kdo za
655 stránek textu vydá "baťovskou" cenu 649,-Kč.. Již
zmíněná zbytečná reklama, prošpikovaná dávno vyčpělými výroky,
které mohou potěšit pomatence, kteří žijí v představě, že na
bavorské straně Šumavy se šikují křižáci, proste "Mnoho povyku
pro nic"...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.