Zakázaný hrdina

S blížícím se výročím Západem řízeného převratu sílí i mediální antikomunistický tlak, čehož využívají fanatici, pro něž je touha po majetku jedinou metou.

Morálka dávno získala jinou hodnotu a kapitalisté stále překvapují novými zvrácenostmi. Jednou z nich je popírání či dokonce zesměšňování hrdinských činů antifašistických bojovníků jen proto, že byli členy komunistické strany.

V neděli 8. září uplynulo 76 let od popravy významného českého prvorepublikového novináře, literárního a divadelního kritika Julia Fučíka. Čtyřicetiletého komunistu a vlastence, který byl jedním ze zakladatelů Haló novin, zavraždili němečtí nacisté rok a půl po jeho zatčení.

Již několik měsíců po listopadovém převratu v roce 1989 začala úporná snaha antikomunistů Fučíka dehonestovat. Nejprve vypustili »zaručenou« zprávu, že jeho Reportáž psaná na oprátce je podvrhem. Kriminalistický ústav tehdejšího ministerstva vnitra ovšem označil toto dílo za autentické, bez úprav či zásahu jiného autora.

První dehonestace Fučíka tak fanatikům nevyšla, a proto se pokusili medializovat další smyšlenku o tom, že Fučík zradil. Přes obrovskou několikaletou snahu najít alespoň nějaký důkaz o Fučíkově selhání, se neprokázalo, že by se během tvrdých výslechů choval jako zrádce.

Když se nepodařilo hrdinství Julia Fučíka dehonestovat, začala doba zamlčování. Fučík je vymazáván z učebnic dějepisu i ze seznamů členů protifašistického odboje. Pamětní desky a sochy byly zlikvidovány, ulice přejmenovány.

A tak místo vzpomínky na skutečného hrdinu Julia Fučíka se objevují v řadě českých měst stupidní Havlovy lavičky nakoupené za statisícové částky a Státní fond kinematografie věnuje patnáct miliónů korun na film o bratrech Mašínech, kteří nebyli nic jiného, než zbabělí vrazi.

Pro mnohé z nás však Fučík zůstává i nadále hrdinou a vlastencem bojujícím za své ideály. Hrdinou, jehož odkaz je v době vzrůstajících pokusů o germanizaci naší společnosti více než aktuální.

Roman ROUN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 932 hlasů.

Roman ROUN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jarprchal43
2019-09-19 10:27
joska.korinek - Proč se zabývat Fučíkem? Proč tady mladý komunista
tedy tohle téma otevírá?
joska.korinek
2019-09-19 09:27
salekiv - Jako „překrucovač výroků“ byste se možná uplatnil i v
ČT, i když jich tam už je hodně. Proti vašim „jiným slovům“ bych
použil „neuvážliví“.
joska.korinek
2019-09-19 09:14
Prchale, s vámi je domluva těžká. Já přece vůbec nehodnotím to, co
píšete. Je dost možné, že máte někdy i pravdu. Ale proč (!) se
zabývat něčím tak „ideologicky zašmodrchaným“, jako jsou
záležitosti kolem Fučíka? Snad jedině v touze předvádět své
„znalosti“. Nad tím se směju.
salekiv
2019-09-19 08:55
joska.korinek: Jinými slovy říkáte, že 85% občanů, kteří nevolí
KSČM a SPD, jsou lidé nepoctiví, líní a duševně vyšinutí. To
myslíte vážně?
donald.kaczerowski
2019-09-19 08:52
joska.korinek - Utíkáte od otázky, pane Kořínku. Čemu rozumíte? Jak
rozumíte historii? Jak jste ji sudoval? Četl jste alespoň kompletní
vydání Reportáže psané na oprátce? Když nepotřebujete ničemu
rozumět, proč kritizujete ty, kteří se o to snaží? Na základě čeho
píšete jarprchal43, že je trouba? On vždycky píše fakta, vy jenom
dehonestujete.
joska.korinek
2019-09-19 08:35
Donalde, já už po osmdesátce rozumět něčemu sice moc nepotřebuji,
ale chtěl bych vědět jedno: Jak mohou poctiví, pracovití a duševně
zdraví lidé chválit – a dokonce volit – to, co u nás nastalo po
majetkovém puči v roce 1989?
donald.kaczerowski
2019-09-18 20:05
ad joska.korinek - A čemu rozumíte vy, pane Kořínku? Můžeme to
vidět?
jarprchal43
2019-09-18 18:43
joska.korinek - Tak už mi jednou Kořínku napište něco konkrétního,
co v mé poznámce není pravda nebo je špatně. Tímhle okecáváním ze
sebe děláte stále trapnějšího senilního žvanila. Napište mi, jak
to konkrétně vidíte vy. Hrozně se na to těším. Například Fučíka,
pokud jste si nevšiml, vůbec nehodnotím. Uvádím jenom věci, které
jsou všeobecně známé. Ovšem jenom lidem, kteří se o problematiku
vskutku zajímají a nemlátí prázdnou slámu jako vy.
joska.korinek
2019-09-18 18:30
Prchale, už několikrát jsem vám vzkázal, že ničemu užitečnému
nerozumíte. Kdybyste se držel svého sportovního
"komentátorství" (i když jsem nikdy nezaslechl v mediích
vaše jméno), mohl byste být vážený aspoň za znalost cizích jazyků,
ale ty vaše trapné komentáře vzbuzují nanejvýš shovívavý úsměv.
A jak jste přišel na to, že mám zpackaný život? Naopak, ve všem co
jsem dělal, jsem byl úspěšný a spokojený. A nelíbí-li se vám
označení „trouba“, přijměte roztomilejší: „bulíček“.
fronda
2019-09-18 15:54
Oni mají jenom vrahy Mašíny nebo psychicky labilní mladíky
obdivující Husa, tak jim nezbývá, než pomlouvat komunistické
odbojáře.
jarprchal43
2019-09-18 11:38
joska.korinek - Že se k tomu Kořínku ještě vracím. Já bych si vás
vážil, kdybyste třeba napsal: nemáte pravdu, za nacistů v pankrácké
věznici napsal nejen Fučík Reportáž, ale např. XYZ stejně tlustou
knihu o čemkoliv. Jenomže to vy napsat nemůžete, protože takový
argument prostě neexistuje. Nebo kdybyste se alespoň zeptal, odkud vím o
prohlášení Rivy Krieglové, že Fučík mluvil. Ale vy se jenom
uchylujete k trapným urážkám. Napsat o někom bez jakéhokoliv podpory
fakty, že je trouba, dokáže jenom hlupák.
jarprchal43
2019-09-18 11:06
joska.korinek - Neznalec, který nemá o společenských vědách ani
páru, mě Kořínku nemůže urazit, byť mě označí za troubu. To
dělají klasičtí komunističtí rozumbradové. Kdysi mi dělal
šéfredaktora bývalý příručí, který prodával krupici a mouku, ale
poučoval mě, jak se dělají noviny. Já vám to neoplatím, protože
soudím, že vaše skepse pramení ze života, který jste si nějakým
způsobem zpackal. Ať vám kterýkoliv režim provedl cokoliv, vždycky
máte svůj osud ve vlastních rukou. Můžete studovat cizí jazyky a ty
vám otevřou cestu k odborné literatuře, takže můžete problémy
nahlížet ze všech možných pohledů a udělat si vlastní názor.
Možná byste zasloužil spíš politování. Jenomže lidi, kteří znají
jen zlobu, nelituju.
joska.korinek
2019-09-18 10:29
To je tady najednou hejno filosofujících žvanilů, vydávajících se za
historiky. Pan Prchal mne nedávno nařkl, že pohrdám společenskými
vědami. Není to pravda. To jen mi jsou k smíchu takoví troubové,
kteří sami sebe považují za historiky či filosofy jen proto, že
zatížili státní rozpočet svým zbytečným studiem, neboť nebyli
schopni dělat něco společensky užitečného.
fronda
2019-09-18 02:05
Náckové pochopitelně Fučíka oslavovat nebudou.
dr.Chocholousek
2019-09-17 17:59
Vidím že tady bude spousta práce. Pacienti salekiv velkymaxmilian
jarprchal43 hlaste se v našem ústavu, léčba bude se slevou.
jarprchal43
2019-09-17 16:28
tonytonda1 - Fascinuje mne, že když chtějí komunisti hledat vši na
západních spojencích, začnou litovat německé nacisty. A vytáhnou
Drážďany, zatímco Němci srovnali se zemí všechno, na co dosáhli.
jarprchal43
2019-09-17 16:25
Juliu Fučíkovi paradoxně nejvíce ublížili komunisti nadměrnou
glorifikací. Vybrali si ho proto, že byl ortodoxním stalinistou a
vyzdvihli ho na úkor jiných odbojářů – komunistů, mimo jiné Jana
Ziky, Evžena Rošického nebo spisovatele Vladislava Vančury, jemuž
neodpustili, že v roce 1929 z KSČ vystoupil. Fučíkova odbojářská
dráha byla poměrně krátká, asi deset měsíců. Do té doby se nijak
neangažoval. Už jeho současníci mu vyčítali fanfarónství, které se
vymykalo ilegální práci; proslulým převlekem za profesora Horáka se
podle nich činil spíše nápadným. Diskutabilní zůstává otázka, zda
měl či neměl při zatýkání střílet, když už u sebe měl dvě
pistole. Podle odbojářských pravidel střílet měl. No, a potom je
tady otázka, zda na gestapu mluvil, či nikoliv. Mluvil, což přiznal v
pasážích Reportáže psané na oprátce, které byly poprvé
publikovány až v kritickém komentovaném vydání z devadesátých let;
do té doby je komunistická cenzura vypouštěla. On se hájil tím, že
mluvil o lidech, kteří už byli stejně zatčeni. Také proslulé
vycházky po Praze s komisařem gestapa Böhmem obhajoval tím, že ho
vodil za nos. Proč potom ale obvinil v Reportáži z udavačství svého
blízkého spolupracovníka Mirka Klecana, o němž je naopak dokázáno,
že v Pečkárně nepromluvil? A co dobová svědectví? „Fučík
mluvil,“ řekla bez obalu Riva Krieglová, komunistka a hrdinka odboje,
která jako jedna z mála okupaci přežila. Také svědectví
spoluvězňů z Pankráce, že Fučík požíval ve vězení mimořádných
výhod, jsou závažná. Navíc všichni, kdo prošli pankráckou
věznicí, tvrdí, že bylo vyloučené napsat tam celou knihu. Maximálně
tak moták. Knihu, která je navíc velice pečlivě koncipovaná; tak
nevypadá text autora, jehož mohou každou chvíli odvést na popravu. Kdo
viděl originál rukopisu Reportáže, byl jistě překvapen jeho vzhledem.
Je to úhledný text s minimem škrtů, který nijak nešetří místem.
Mohl jít rovnou do tiskárny. Tak motáky z vězení obvykle nevypadají.
jarprchal43
2019-09-17 16:25
Juliu Fučíkovi paradoxně nejvíce ublížili komunisti nadměrnou
glorifikací. Vybrali si ho proto, že byl ortodoxním stalinistou a
vyzdvihli ho na úkor jiných odbojářů – komunistů, mimo jiné Jana
Ziky, Evžena Rošického nebo spisovatele Vladislava Vančury, jemuž
neodpustili, že v roce 1929 z KSČ vystoupil. Fučíkova odbojářská
dráha byla poměrně krátká, asi deset měsíců. Do té doby se nijak
neangažoval. Už jeho současníci mu vyčítali fanfarónství, které se
vymykalo ilegální práci; proslulým převlekem za profesora Horáka se
podle nich činil spíše nápadným. Diskutabilní zůstává otázka, zda
měl či neměl při zatýkání střílet, když už u sebe měl dvě
pistole. Podle odbojářských pravidel střílet měl. No, a potom je
tady otázka, zda na gestapu mluvil, či nikoliv. Mluvil, což přiznal v
pasážích Reportáže psané na oprátce, které byly poprvé
publikovány až v kritickém komentovaném vydání z devadesátých let;
do té doby je komunistická cenzura vypouštěla. On se hájil tím, že
mluvil o lidech, kteří už byli stejně zatčeni. Také proslulé
vycházky po Praze s komisařem gestapa Böhmem obhajoval tím, že ho
vodil za nos. Proč potom ale obvinil v Reportáži z udavačství svého
blízkého spolupracovníka Mirka Klecana, o němž je naopak dokázáno,
že v Pečkárně nepromluvil? A co dobová svědectví? „Fučík
mluvil,“ řekla bez obalu Riva Krieglová, komunistka a hrdinka odboje,
která jako jedna z mála okupaci přežila. Také svědectví
spoluvězňů z Pankráce, že Fučík požíval ve vězení mimořádných
výhod, jsou závažná. Navíc všichni, kdo prošli pankráckou
věznicí, tvrdí, že bylo vyloučené napsat tam celou knihu. Maximálně
tak moták. Knihu, která je navíc velice pečlivě koncipovaná; tak
nevypadá text autora, jehož mohou každou chvíli odvést na popravu. Kdo
viděl originál rukopisu Reportáže, byl jistě překvapen jeho vzhledem.
Je to úhledný text s minimem škrtů, který nijak nešetří místem.
Mohl jít rovnou do tiskárny. Tak motáky z vězení obvykle nevypadají.
velkymaxmilian
2019-09-17 14:31
@hajek.jiri51: Moje glosa nikoho neobhajuje jste mimo mísu, na
konkrétním případě pouze ukazuje jak se dělá "šedivá
propaganda", založené na polopravdě.
salekiv
2019-09-17 14:27
hajek.jiri51: Stejně se mohu zeptat, proč se nás autor snaží
přesvědčit o tom, že Fučík je zakázaný hrdina. Brání mu někdo
psát o něm v HaNo cokoliv? Brání mu někdo vydat o něm ve vlastním
nákladu knihu popisujícího v těch nejzářivvějších barvách?
Brání mu někdo postavit si jeho sochu na vlastním pozemku? Určitě ne.
Tak v čem je zakázaný.
1 | 2
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.