Zakázaný hrdina

S blížícím se výročím Západem řízeného převratu sílí i mediální antikomunistický tlak, čehož využívají fanatici, pro něž je touha po majetku jedinou metou.

Morálka dávno získala jinou hodnotu a kapitalisté stále překvapují novými zvrácenostmi. Jednou z nich je popírání či dokonce zesměšňování hrdinských činů antifašistických bojovníků jen proto, že byli členy komunistické strany.

V neděli 8. září uplynulo 76 let od popravy významného českého prvorepublikového novináře, literárního a divadelního kritika Julia Fučíka. Čtyřicetiletého komunistu a vlastence, který byl jedním ze zakladatelů Haló novin, zavraždili němečtí nacisté rok a půl po jeho zatčení.

Již několik měsíců po listopadovém převratu v roce 1989 začala úporná snaha antikomunistů Fučíka dehonestovat. Nejprve vypustili »zaručenou« zprávu, že jeho Reportáž psaná na oprátce je podvrhem. Kriminalistický ústav tehdejšího ministerstva vnitra ovšem označil toto dílo za autentické, bez úprav či zásahu jiného autora.

První dehonestace Fučíka tak fanatikům nevyšla, a proto se pokusili medializovat další smyšlenku o tom, že Fučík zradil. Přes obrovskou několikaletou snahu najít alespoň nějaký důkaz o Fučíkově selhání, se neprokázalo, že by se během tvrdých výslechů choval jako zrádce.

Když se nepodařilo hrdinství Julia Fučíka dehonestovat, začala doba zamlčování. Fučík je vymazáván z učebnic dějepisu i ze seznamů členů protifašistického odboje. Pamětní desky a sochy byly zlikvidovány, ulice přejmenovány.

A tak místo vzpomínky na skutečného hrdinu Julia Fučíka se objevují v řadě českých měst stupidní Havlovy lavičky nakoupené za statisícové částky a Státní fond kinematografie věnuje patnáct miliónů korun na film o bratrech Mašínech, kteří nebyli nic jiného, než zbabělí vrazi.

Pro mnohé z nás však Fučík zůstává i nadále hrdinou a vlastencem bojujícím za své ideály. Hrdinou, jehož odkaz je v době vzrůstajících pokusů o germanizaci naší společnosti více než aktuální.

Roman ROUN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 932 hlasů.

Roman ROUN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2019-09-17 13:07
VM - nikdo, mimo mimořádných troubů o kterých škoda mluvit,
neobhajuje hitlerovské Německo. Kdo zasel vítr, sklidil bouři. Ovšem
Winston nebyl taky žádný humanista a vyznamenal se třeba u Gallipoli v
roli ministra války a dostal taky za to kopačky. Jestli bylo taky nutné
srovnat se zemí Drážďany, nebo zbombardovat Prahu je taky více než
diskutabilní. Chybička nebo záměr se vloudí, že.
hajek.jiri51
2019-09-17 12:53
Koněv, Fučík - vždy se jedná o člověka ale především o symbol
něčeho. Tak proti čemu vlastně tak zavile bojujete?
velkymaxmilian
2019-09-17 12:07
@tonytonda1: To co jste napsal je krásnou ukázkou tzv. "šedivé
propagandy", je to jedna z nejúčinnějších forem vymývaní
mozků, je založena na polopravdě. Winston Churchill v žádných
burských válkách nebojoval, v místě konfliktu se ovšem pohyboval jako
novinář a zpravodaj deníku Morning Post. Druhou polopravdou je tvrzení,
že byl ministr pro kolonie, pouze byl zástupcem ministra. Co se týče
náletů na civilní cíle, bylo to již za Velké války Německo, které
bombardovalo Londýn a pokračování najdeme ve španělské občanské
válce a pochopitelně ve 2.sv.válce. Dříve než Spojenci útočili na
německá města ovšem se zemí srovnala Luftwaffe Varšavu, Coventry,
celé londýnské čtvrtě a bezpočet měst v SSSR. Co se týče
bombardování Drážďan (únor 1945), došlo k němu na žádost velení
Rudé armády, a to v rámci Viselsko-oderské operace, která skončila
dobytím Berlína.
tonytonda1
2019-09-17 10:50
Je to jednoduchý, ani dneska se nectěj hrdinové padni komu padni.
Kádruje se i hůř než za bolševika. Koněv a Fučík vadí. Churchill,
kterej byl ministr pro kolnie a válčil v burských válkách a nechal
kobercově bombardovat německý města místo vojenskejch cílů je geroj.
velkymaxmilian
2019-09-17 10:01
Počátkem třicátých let minulého století měl skutečně Fučík s
Haló novinami něco společného, a to prostřednictvím kavárny Roxy,
kde se konávaly "ilegální" redakční porady. Také je pravda,
že byl zavražděn německými nacisty. Soudruh Roun ovšem mohl zmínit
(z hlediska Haló novin rozhodně významnějšího) prvního
šéfredaktora Haló novin, kterým byl komunista Záviš Kalandra.
Nacistickou okupaci sice "přežil" v koncentračních táborech,
ale oběšen byl nakonec československými komunisty, jako jedna ze čtyř
obětí v procesu s Miladou Horákovou (27.června 1950). Komunisté mu
nikdy neprominuli spolupráci se židovským levicovým intelektuálem
Josefem Guttmannem, jejímž výstupem byly dvě publikace o zrůdných
"moskevských procesech", které vyšly v polovině třicátých
let a tak o více než dvacet let předběhly odhalení na 20.sjezdu KSSS
(1956)...
salekiv
2019-09-17 09:53
Za války byly nacisty popraveny tisíce aktivně bojujících českých
vlastenců. Těžko hodnotit, kdo se choval statečněji. Nevím, proč
komunisté mají potřebu stále zdůrazňovat pouze osobu Julia Fučíka.
Myslím, že i mezi komunisty by se našli tací, kteří by si jejich
pozornost možná zasloužili více. Za doby vlády komunistů byl JF
zbožňován až fanaticky. Byla z něj udělána modla bez jediné
chybička, která by ho alespoň trochu polidštila. To prostě muselo jít
na nervy. Není divu, že po změně režimu se objevily snahy jeho činy
uvést na pravou míru. Komunisté těmto snahám svou předchozí adorací
JF nabili ostrými a tak nedalo příliš práce vnést do jeho činů
pochybnosti. To komunisté jsou vinni tím, že se většina lidí dívá
na Fučíka pouze jako na symbol minulého režimu. Ani po revoluci se
nezbavili svého schématického pohledu na něj. Nevšiml jsem si, že by
v HaNo byla se stejnou vehemencí vzpomenuta např. památka na štábního
kapitána Václava Morávka. Proč asi?
1 | 2
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.