Zleva Tomáš Tožička, Magdalena Šipka, Ilona Švihlíková a Ondřej Lánský na tiskové konferenci Social Watch. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Cíle OSN: v něčem pokrok, v něčem ne

Pod heslem »ČR 2019: Drobnými krůčky ke společenskému a ekologickému kolapsu« byla 18. září v Praze představena monitorovací zpráva české koalice Social Watch. Zhodnocení, jak se daří naplňovat Cíle udržitelného rozvoje OSN, ke kterým se ČR v roce 2015 zavázala, se ujali Ilona Švihlíková, Magdalena Šipka, Tomáš Tožička a Ondřej Lánský reprezentující autory či editory národní zprávy.

Časování zveřejnění této zprávy, za níž stojí organizace Alternativa Zdola, EDUCON, Ekumenická akademie, Fórum 50 %, Nesehnutí, Svět bez válek a násilí, Trast pro ekonomiku a společnost ad., je zřejmé – v těchto dnech jedná summit OSN o ochraně klimatu a zítra proběhne celosvětová stávka za klima.

Ekonomka Švihlíková poukázala na pozitivní i negativní trendy v národním hospodářství. Pozitivní je vysoká zaměstnanost či snížení dlouhodobé nezaměstnanosti, růst mezd, a to především nízkopříjmových skupin. »Kde je kolektivní vyjednávání, rostou mzdy,« připomněla, avšak současně zdůraznila, že české příjmy patří v evropském srovnání k nejnižším, tedy stále bojujeme s »levnou prací«. A přidala i další kritický názor - ukazatel HDP nadhodnocuje realitu, která je kvůli velkým odlivům financí z ekonomiky skromnější. V ČR neexistuje systematická podpora demokratických forem podnikání, chybí zákon o zaměstnanecké participaci. »Řada věcí se řeší za pět minut dvanáct, chybí koncepce. Typická je daňová oblast, která postrádá daňovou spravedlnost. Současný daňový systém zatěžuje více nejnižší příjmové skupiny,« poznamenala.

Chybí výchova k míru

Závažné je téma Mír a spravedlnost. »Namísto posilování míru a snah o mírová řešení se vede diskuse o navyšování výdajů na zbrojení,« uvedl rozvojový expert Tožička, který jménem Social Watch zkritizoval současné vzdělávací programy v českých školách, financované vládou. Ty prý vedou k militarizaci mládeže a je v nich patrný nábor a lákání nových rekrutů a rekrutek do armády. Konkrétně se jedná o program POKOS (Příprava občanů k obraně státu), který podle Tožičky představuje válku jako dobrodružství, používání zbraní jako formu zábavy. »Chybí upozornění na hrůzy války a rizika boje, stejně jako výchova k nenásilným a mírovým řešením konfliktů. Zkrátka vláda nepřispívá k tomu, aby se žáci učili důležitosti mírového soužití,« je přesvědčen Tožička.

Stejně problematický je podle Social Watch vývoz zbraní z ČR, který v roce 2018 dosáhl 545,5 mil. eur. Jak uvádí monitorovací zpráva, pokračují vývozy do autoritářských států typu Egypt, Izrael, a především do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, jež vedou válku v Jemenu a podle Tožičky mají na svědomí jednu z nejhorších současných humanitárních katastrof.

Sborník shrnující i další oblasti Cílů udržitelného rozvoje, jako nerovnost, ochranu klimatu, partnerství ad., po skončení tiskové konference zástupci Social Watch předali ministru zahraničních věcí Tomáši Petříčkovi (ČSSD). »Je zvláštní, že MZV, které má za úkol posuzovat dodávky zbraní, samo doporučuje jako výbornou destinaci k prodeji válečného materiálu například Demokratickou republiku Kongo, která se zmítá v lokálních konfliktech a bojích paramilitárních skupin o nerostné suroviny,« dodal Tožička.

Rozvojová pomoc ČR se pohybuje stále kolem 0,13 % HND, ačkoli dle Social Watch se náš stát zavázal k jejímu 0,33procentnímu podílu.

Přetrvává nerovné postavení

Bezmála 10 % obyvatel ČR se nachází v exekucích, ve společnosti panuje platová nerovnost – 20 % bohatší části populace má téměř čtyřikrát větší příjem než dolních 20 %, pokračoval Lánský. Nerovné postavení žen vůči mužům, jež přetrvává, vyjadřuje o 5000 Kč nižší medián mezd u žen než u mužů. »Ženy se v 70 % starají o zdravotně postižené a děti, jsou častěji nuceny k částečným úvazkům, a proto pobírají v průměru o 2000 Kč nižší důchod.« Jak Lánský poznamenal, nevidí v současné době u nás elitní týmy, které by pracovaly na sociálně-ekonomické vizi ČR, na rozdíl například od týmů Radovana Richty či Oty Šika a dalších v 60. letech v Československu.

V roce 2020 bude ČR podávat v sídle OSN zprávu o plnění závazků Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Uskutečněné Cíle mají přinést do roku 2030 světu lidský rozvoj, vyšší ochranu životního prostředí, prosperitu, mírové a spravedlivé instituce a partnerství mezi státy.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 10 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.