Pohled do sálu, vpředu zleva Martin Hekrdla, Josef Patočka, Alena Wagnerová, moderující první panel Ivona Novomestská Remundová a Václav Bělohradský.

Měly by se spojit všechny proudy levice

Po 30 letech je čas začít se skutečnou transformací, řekli si organizátoři z Nadace Rosy Luxemburgové a ve spolupráci s Ekumenickou akademií uspořádali 10. září v Praze na Novotného lávce konferenci nazvanou Otevřená budoucnost. Pozvali na ni osobnosti, jež se hlásí k širší levici. Témata se rozevřela doširoka, takže vzhledem k časovému prostoru nebylo možné vše do hloubky rozdiskutovat.

»Nejen pro ČR je zřejmé, že jsme 30 let mířili do slepé uličky. Skutečná transformace, směřující k ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelné společnosti, u nás ještě ani nezačala,« uvedli organizátoři jako »návnadu« v pozvánce a Jiří Silný jménem nadace vyzval, aby »levice mluvila společným hlasem«.

Novinář Zbyněk Fiala, jenž se specializuje na ekonomiku, rozebral polistopadovou ekonomickou transformaci a její důsledky. Ustoupili jsme jako ČR do role levného subdodavatele, průmysl a banky patří zahraničním vlastníkům, zahraniční investice v ČR mají rekordní výnosnost, kterou však provází rekordní vývoz dividend, zemědělství ničí půdu… Filozof František Neužil se nechal unést svým tématem Důvody rozpadu státně socialistického systému, takže ve vyměřeném čase nestihl říci vše, co zamýšlel. Podstatu shrnul do těchto tezí: Současná levicová filozofie musí být antikapitalistická. Je hanbou být lokajem a patolízalem vykořisťovatelů. Je nutno překonat antikomunismus. Tlak globálního kapitalismu způsobuje nejen likvidaci výdobytků socialismu, ale dokonce demontáž samotné liberální demokracie – hrozí fašismus, obává se Neužil, který navázal na Silného apelem ke spojení všech proudů levice.

»Horizont očekávání« a »horizont zkušeností«, jež má každý politický projekt, hodnotil další filozof Václav Bělohradský. Demokratická levice se musí podle něho vyvarovat »fetiše neoliberalismu a populismu«, přičemž neoliberalismus chápe jako zavádění tržního jednání do všech forem života. Neoliberalismus nepřišel sám o sobě, vysvětlil Bělohradský, byl reakcí na »spoutanou společnost«, svázanou byrokratickými státními zásahy.

Nenahrazovat rovnost růstem

Spisovatelka a socioložka Alena Wagnerová, která prožila dlouhé roky v Německu, uvedla několik zkušeností z toho, jak tamní občané vnímali či vnímají levici, včetně té komunistické. Vyzdvihla ve svém vystoupení nepodmíněný základní příjem, který »dává člověku důstojnost«. (Tématu se bude věnovat samostatná konference ve čtvrtek 26. září od 12.30 hodin v Řehořově 33/39, Praha 3, pořádá Ekumenická akademie.) Že levice uhýbá a raději než kapitalismus volí pojmy jako neoliberalismus, poznamenal novinář Martin Hekrdla. Podle něho je třeba vrátit do běžného slovníku i pojmy jako proletariát, proletáři, a pojmenovat vše správnými výrazy – např. že v kapitalismu jsou kapitalisté.

Na úskalí radikální environmentální transformace poukázal novinář a aktivista Josef Patočka. Kapitalismus není schopen řešit klimatickou krizi, protože podniky sledují zisk. Spotřeba energie roste rychleji, než se rozvíjejí obnovitelné zdroje. Vzhledem k rostoucí nerovnosti mezi lidmi je radikálně nerovnoměrně rozdělena vina za klimatickou změnu a za její následky, je přesvědčen Patočka. »Nesmí se nahrazovat rovnost růstem, je nutná redefinice potřeb.«

Za problémy nemohou nejbědnější

Jan Májíček (vlevo) a Arťom Korjagin.

Konference nabídla tři diskusní panely. V závěrečném panelu nazvaném »Co dělat? Informovat, přesvědčovat, protestovat, organizovat se…« vystoupili levicoví aktivisté s praktickými zkušenostmi ze své každodenní činnosti ve spolcích a iniciativách. Vedle sociální geografky Michaely Pixové, Petry Jelínkové, Antonína Hořčici, a zakladatele platformy Skutečná levice Petra Pávka dostal slovo také Arťom Korjagin, kandidát spojené autentické levice do evropských voleb a člen KSČM, který, jak uvedl, věří v socialistickou budoucnost světa.

Společný hlas z tohoto panelu vyzněl v tom smyslu, že ti, co krizi způsobili, těžko ji mohou ve stejném společenském systému řešit, a za problémy lidí založené kapitalistickými nerovnostmi (krize dopadá vždy tíživě na znevýhodněné) nemohou ti nejbědnější – bezdomovci, chudí, vykořisťovaní, migranti ad., nýbrž právě kapitalismus.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 51 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.