Rozhovor s předsedou výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Otakarem Rumlem (KSČM)

Dejme přednost regionálním potravinám

Páteční den krajských dožínek tradičně slouží k osvětě mezi dětmi z mateřských a základních škol, kterými se to v areálu hradecké Flošny jen hemžilo. V pátek tu jsou vždy stánky zemědělských institucí a škol s informacemi a úkoly pro děti a předvádějí se některá zvířata. V sobotu se doslova přivalí veřejnost. Letos to bylo dle odhadu 40 tisíc návštěvníků. Středoškoláci ze zemědělských a kuchařských oborů se v pátek již zapojili do role vystavovatelů a poskytovatelů občerstvení. Děti tu s chutí soutěžily v poznávacích úkolech o sladkou odměnu.  Letos tu byly k vidění dvě kozy, telátko a více druhů oveček, ani přeštická prasátka nechyběla, také králíci a husy. Co pro vás, jako člověka s dlouhou zemědělskou minulostí, dožínky znamenají?

Dožínky jsou velmi krásná česká tradice a je moc dobře, že se v ní pokračuje. Na prvním místě je třeba poděkovat zemědělcům za vše, co dělají, aby byla dobrá úroda. Je to velká prezentace zemědělství pro veřejnost. Dnes tady byly děti ze školek a škol, takže mohly vidět zvířata a seznámit se s výpěstky. Pro městské děti je to důležité, protože se stále méně dostanou někam na statek a nevidí přirozené chování zvířat. Bezprostřední kontakt je pro ně nejlepší.

Jak vypadá úroda v kraji po letošním suchu?

Suchý byl počátek roku až do dubna. Květen byl studený, dokonce byl nejstudenější po 28 letech. Staré české přísloví říká »studený máj, v stodole ráj«. Takže rozhodl o tom, že výnosy obilovin budou dobré, ale neplatí to úplně všude… Někde měli i rekordní výnosy, jinde na písčitých půdách a v podhůří to je ovšem horší. Přetrvávají problémy s pícninami – je nedostatek krmení pro zvířata a bude drahé.

S obilovinami to je tedy vcelku dobré, a co ovoce?

Letos byly stromy v květu postiženy mrazem, někde kroupami, a tak bude úroda značně nižší. Zejména budou chybět jablka. Budou samozřejmě dovezena – nejsme soběstační delší dobu nejen v ovoci a zelenině, ale i ve většině zemědělských komodit, a tím i potravinářských výrobků. Obchod má často nepřiměřeně vysoké požadavky na vzhled ovoce, balení aj. Dodavatelské podmínky obchodu jsou pro naše producenty často neakceptovatelné a kvalita našich výrobků není objektivně oceněna.

V horkém létě se stále mluvilo o suchu. Co by prospělo tomu, aby se udrželo v půdě více vody?

To je velmi složité téma. Zastávám názor, že je v půdě nedostatek organické hmoty, která se do půdy vracela statkovými hnojivy a dodržováním klasických osevních postupů s vysokým zastoupením jetelů a vojtěšek pěstovaných na orné půdě. Stalo se to vlivem velké redukce chovu skotu už v devadesátých letech. Dále byly vybudovány bioplynové stanice, do nichž se rostlinná hmota vozí a zpět jde na pole jen digestát, který nemá takové vlastnosti jako hnůj. Z polí se organická hmota odváží ve velkém, ale zpátky toho jde velmi málo. Už před lety Evropská unie uvažovala o směrnici, která by dávala povinnost navracet organickou hmotu do půdy. Zatím není nic přijato. Je to už problém celé Evropy. Zádržnost půdy – vodní kapacita půdy – je nízká a mimo jiné v ní nejsou dostatečně vázány živiny. Ty z ní rychle po deštích unikají. Navrátit živočišnou výrobu do původního stavu nebude asi možné. Nejsou kapacity, provozy živočišné výroby jsou zlikvidované a chovy jsou náročné na práci. Proces je téměř nevratný. Ještě některá soukromá hospodářství zvířata podrží, ale některá zvířata už nechovají.

Média připomínala klimatickou krizi, pomohou chystaná opatření, kdy mají být budovány opět mokřady, remízky nebo aleje?

Už dost pamatuji, a klimatická změna nenastala letos. Pamatuji se na podmáčené louky, kde celoročně tekly potůčky vody. Když chci budovat mokřad, tak musím mít zdroj vody, dešťová nestačí. Spousta věcí je nevratných, to tak je… Velkoplošný způsob hospodaření si vynutila ekonomika, něco je dáno z minulosti, ale je třeba stále zvyšovat produktivitu práce – takže velké lány. Stroje, jak jsme je viděli i zde, jsou veliké, a zemědělci si je mezi sebou už půjčují. Situaci je ovšem nutné vždy hodnotit podle místních podmínek. Změnu možná nastolí nevyplácení dotací na velké lány.

O opatřeních pro uchování vody v krajině se toho hodně namluvilo, ale strašně málo se toho udělalo. Společná zemědělská politika EU nastaví podmínky a není rozhodnuto, co bude nebo nebude podporovat. Osobně bych tam dal kritérium povinnosti vracet organickou hmotu na pole. Nikdy jsem nesouhlasil s tím, aby se seno, sláma, tedy organická hmota, spalovala ve spalovnách nebo spotřebovala v bioplynkách. Lépe je ji zhodnocovat v živočišné výrobě nebo kompostováním.

Co v tomto směru může krajská politika zemědělcům nabídnout?

Podpora zemědělství je především z EU přes Státní zemědělský intervenční fond a kraj do procesu nemůže zasahovat. Můžeme třeba ale podporovat zemědělské školství. Za téměř sto milionů jsme prosadili například vybudování nové farmy školního statku v Hořicích, podporu dostala Česká lesnická akademie v Trutnově, kvalitní vzdělávání zabezpečují v Kostelci nad Orlicí nebo v Novém Bydžově.

Na dožínkách mají lidé dost příležitosti k nákupům. Právě zde se mohou spotřebitelé inspirovat a najít přehlídku regionálních potravin. Je třeba jim věnovat stálou pozornost a podporovat jejich producenty. Nezaznamenal jsem, že by s nimi byly nějaké problémy. Když přicházejí potraviny odjinud, problémy s nimi občas jsou. Domácí potraviny jsou kvalitní a spolehlivé, ale cenová hladina je někdy vyšší. Přesto je dobré vybírat si kvalitní potraviny, které prospějí našemu zdraví. Když nakupuji zeleninu, tak především přímo u pěstitelů, něco mám ze své zahrádky. V obchodech prohlížím, zda je to domácí výrobek.

Jakou pozornost věnuje kraj právě regionálním potravinám a výrobcům?

Na krajských dožínkách jsou pravidelně oceněni vítězové soutěže Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje i vítězové Regionální potraviny, a letos také byli oceněni studenti středních škol se zaměřením na zemědělství. To se musím pochlubit, že je můj nápad po jednání s ředitelkou na škole v Kostelci nad Orlicí. Je třeba motivovat mladé lidi, kteří výhledově nastoupí do zemědělství. I k tomu slouží krajské dožínky.

Mirka VOHRALÍKOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 11 hlasů.

Mirka VOHRALÍKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.