Jsem proti bezbřehému konzumu

Konference o změně klimatu, která se koná ve Spojených státech, se zúčastnilo velké množství představitelů států a ekologických organizací. Také švédská žákyně Greta Thunbergová. Její emotivní projev mohli slyšet účastníci jednání a některé části dokonce i my u obrazovek. Přiznávám, že její zapojení do boje za čistotu klimatu byl velmi šťastný marketinkový tah. Bez ohledu, kdo řídí Gretiny kroky, protože tomu, že jde o její »vnuknutí« a o její dokonale promyšlený připravený text, který přečetla, je těžké uvěřit.

Přesto si myslím, že její zapojení do boje za »čisté klima« je pozitivní, protože znovu dokázalo povznést »umírající prapor« ochrany přírody. Ukazuje se dokonce, že »klimatoskeptici«, jako je u nás exprezident Klaus, či přímí odpůrci jakýchkoli pozitivních klimatických dohod, jako je americký prezident Trump, museli přece jen poněkud ustoupit ze svých »zákopů, do nichž se pokusili zakopat«.

Jsem dalek toho myslit si, že všechno se nechá jednoduše vyřešit, že lidstvo dokáže už v současnosti zastavit negativní vývoj, ani si nemyslím, že změna klimatu je záležitostí jenom člověka, byť v převážné míře tomu tak je. Nejde jen o zplodiny vypouštěné z komínů fabrik a bytových domů, o emise z výfuků automobilů, o likvidace odpadů, o zvýšené množství letadel brázdících »naši oblohu«, o úmyslně zapalované brazilské pralesy a naftové vrty na neklidném Arabském poloostrovu, které ničí odpůrci angažovanosti Saúdské Arábii v bojích v Jemenu, o výrobu plastů, které nám mají usnadnit život, ale ve svých důsledcích ho dokonce ničí, o stavební boomy a maxistavby skladů, které zabírají místa kolem měst a aby vůbec vznikly, musí být poraženo na stovky a stovky dřevin a likvidovány zelené plochy nebo pole, jež také »vyráběly« kyslík, ale i o »pravidelně« se opakující cykly, jimiž sama příroda ovlivňuje život planety. Ty vytvářené člověkem je ovšem zase člověk, bude-li chtít, schopen napravit. Člověk? Systém, který ve světě převládl, potřebuje nadprodukci, nadvýrobu, konkurenci, která jedny zlikviduje, aby druzí mohli z toho mít prospěch. Pro peníze se může všechno a uměle vytvářená filozofie konzumu, jež slouží k vydělávání peněz, žene lidstvo do problémů, i když o dramatickém tvrzení malé Grety o jeho zániku nevěřím. Naopak věřím v to, že v jednom okamžiku se většina lidí postaví proti takové exploataci země a svrhne »knutu kapitálu«.

Pro komunisty a levici vůbec z toho vyplývá jednoznačný úkol – postavit se do čela tohoto boje. Nikdy se totiž nemůže tohoto úkolu chopit pravice, jež reprezentuje kapitál, protože ten za příslib dalších a dalších peněz je schopen přírodu, životní prostředí dokonce i zlikvidovat.

Dík i takovým lidem, jako je švédská žákyně Greta a členům jejího týmu, dík všem, kteří už dnes pozvedají prapor odporu proti bezbřehému konzumu, jenž je jedině v zájmu zmíněného kapitálu, a nikoli budoucnosti světa.

Václav ORT, místopředseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 2.9, celkem 38 hlasů.

Václav ORT

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.