Fukušimský hazard bez trestu

Tak jsme se dočetli, že za tragickou havárii v japonské jaderné elektrárně Fukušima z 11. března 2011 se 44 mrtvými, bezpočtem zraněných, 165 000 evakuovaných (chaotická evakuace prý způsobila nejvíce obětí, ale byla přímým důsledkem jaderné havárie) a obřími ekonomickými, ekologickými i zdravotními škodami nebude nikdo odsouzen. Japonský soud se třemi hlavními manažery elektrárny dospěl k závěru, že za tu strašnou havárii není nikdo trestně odpovědný. Neuvěřitelné.

Jaderná elektrárna Fukušima byla vyprojektována a postavena bez dostatečně vysoké ochranné hráze proti vlnám tsunami, které se na japonském pobřeží objevují v důsledku velmi silných zemětřesení. Od počátku se vědělo, že účinná ochrana před nejvyššími vlnami tsunami vyžaduje hráz asi o pět metrů vyšší, než jaká byla ve Fukušimě vyprojektována a postavena.

Druhou hrubou projektovou chybou elektrárny byla skutečnost, že agregáty pro náhradní výrobu elektřiny byly v jaderné elektrárně Fukušima umístěny v nejnižším bodě elektrárny. Pokud by se zhroutila výroba elektřiny v elektrárně, její doprava z jiných vnějších zdrojů a k tomu se připojilo zatopení jejího spodku, došlo by k vyřazení náhradních agregátů z provozu. Elektrárna by se ocitla bez jakýchkoliv dodávek elektřiny, nebyla by s to chladit své reaktory, následkem toho by hrozil kolaps chlazení reaktoru a jeho roztavení. Právě to se stalo onoho nešťastného 11. března 2011 v důsledku silného ničivého zemětřesení a následné obří vlny tsunami.

Rok dva před tragickou havárií část vedení elektrárny připravila investici k přesunu těchto agregátů do podstatně vyšších částí elektrárny. Tento projekt byl ale vedením elektrárny zamítnut, protože měl stát 30 milionů amerických dolarů (USD).

Tak se stalo, že když ničivá vlna tsunami vyvolaná vražedným zemětřesením s asi 25 000 mrtvými se přelila přes ochrannou hráz elektrárny Fukušima, zatopila i agregáty a elektrárna se ocitla bez elektřiny a bez chlazení. Reaktor se roztavil, nastala velká havárie reaktoru spojená s únikem radioaktivity do okolí. Úspora 30 milionů USD přišla Japonsko na 30 miliard USD, a to je podle některých expertů odhad ještě příliš nízký.

Každý soudný člověk očekával, že za tuhle obří tragickou havárii někdo půjde sedět. Na prvním místě vrcholoví manažeři elektrárny Fukušima, a dále celá generace vedoucích pracovníků japonského úřadu pro jadernou bezpečnost, že tak slabé zabezpečení elektrárny Fukušima povolili a povolení dále obnovovali. Ale prý nebude do vězení odsouzen nikdo, protože při japonské národní kultuře by se to stalo v příslušné funkci komukoliv. Je to prý takový a ne jiný přístup… Nebo také vrána k vráně sedá…

Jan ZEMAN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.3, celkem 29 hlasů.

Jan ZEMAN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-10-01 02:20
Prostě tady byla ze strany pravičácké propagandy snaha ukázat
komunisty ve špatném světle, ale budoucnost ukázala, že k havárii
může dijít i v kapitalistickém a pořádkumilovném Japonsku.
velkymaxmilian
2019-09-30 15:48
Ponechme stranou případnou diskusi zda k většímu selhání lidského
faktoru došlo při katastrofách v Černobylu či Fukušimě, obětem to
nepomůže. Zrovna tak jim nepomohou tresty, které v případě Černobylu
byly spíše tragikomické jeden odsouzený propuštěn na základě
amnestie, druhý zemřel na ozáření a třetí skončil v blázinci...
Doufejme, že dnes přibude ještě nějaký stejně "kvalitní"
publicistický příspěvek například, že je čas sklidit poslední
"balkonová rajčata", zem v kontejnerech prohnojit, a udělat si
tak "strýčka" na jaro...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.