FOTO - Pixabay

Brněnští radní lepší těch kocourkovských

Jak jinak vyjádřit obdiv k jimi použitému způsobu zavádění nového systému parkování v Brně, připravovaného v rámci tzv. Plánu udržitelné městské mobility pro město Brno.

Naše kritika od počátku směřovala na to, že Rada města Brna (RMB) si očividně za jeho prioritu vytkla ani ne tak zajištění dostatku parkovacích míst či snížení počtu parkovaných automobilů v centru města jako zpoplatnění parkování ve městě Brně.

Několikerými úpravami ceníku poplatků z užívání místních komunikací, zpoplatněných v souladu s nařízeními schvalovanými RMB, se pak dosáhlo toho, že příjmy k tomu zřízeného Fondu mobility nejsou postačující k finančnímu krytí vzniklých nákladů. Nezbytnou součástí jejich »kocourkovského« řešení se tak stal nápad předložit v 10. bodě programu dnešního jednání brněnského zastupitelstva rozpočtové opatření, kterým dojde k převedení veškerých příjmů za parkování do zdrojů Fondu mobility.

Současně s tím je na jednání zastupitelstva nachystán návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění provozu společnosti CD Centrum COMS, a. s., zřízené za účelem přípravy výstavby tzv. Centrálního objektu magistrátních služeb na plochách nalézajících se v blízkosti stávajícího hlavního brněnského vlakového nádraží a dnes využívaných jako placené parkoviště. Správa těchto ploch (včetně zisků z parkovného) byla mimo jiné svěřena společnosti k jejímu sebefinancování. A protože předcházející bod tuto možnost společnosti odebírá, RMB »chytře« předkládá návrh na poskytnutí dotace této společnosti pro rok 2019 ve výši 5,2 mil. Kč. Uznejte, není to typicky kocourkovské, ne-li lepší?

Abychom však jen nehanili, 88. bod programu svolaného zasedání ZMB s názvem Návrh nabytí pozemků v k. ú. Ponava z vlastnictví společnosti Malá Amerika do vlastnictví statutárního města naopak představuje chvályhodnou aktivitu vedení města. Podepsáním smlouvy s dosavadním vlastníkem se totiž městu otevírá možnost ke znovuoživení tohoto území realizací dlouhodobého záměru na postupné dobudování zdejšího sportovně-zábavního komplexu, konkrétně aquaparku, s předpokladem soukromého investora. Očekáváme však, že budoucí smlouvou o aquaparku se město již nevzdá svého tak těžce znovu dosaženého vlivu na budoucnost tohoto území.

Zajímavé též bude sledovat i postoj brněnského zastupitelstva a jeho jednotlivých politických subjektů k 8. bodu zasedání, jehož obsahem je v souladu s návrhem koncernového pokynu schválit možnost náhrady případné finanční újmy městské společnosti SAKO Brno, a. s., při vybudování nové dotřiďovací linky.

A nakonec typický parlamentní přílepek – nejen brněnská veřejnost by měla znát jméno autora geniální sabotáže, resp. nepřekročitelné překážky výstavby brněnského velkého městského okruhu, který povolil výstavbu rodinných domů s vytápěním vrtanými studnami pro tepelná čerpadla přímo v dlouhodobě plánované trase dopravního tunelu.

Městská rada zastupitelů MěV KSČM v Brně


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.8, celkem 6 hlasů.

Městská rada zastupitelů MěV KSČM v Brně

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.