Reklama

Právo pláče

V televizním pořadu Máte slovo, vysílaném dne 26. září, starosta Prahy 6 Mgr. Kolář usilující o odstranění pomníku maršála I. S. Koněva jako obvykle překrucoval skutečnost. Na moji kritiku, že porušil celou řadu právních norem a že o pomník řádným způsobem nepečoval, odpověděl: »My se staráme, my jsme za tu sochu, za její údržbu, v posledních čtyřech letech utratili více jak dva miliony korun, za její čištění, za její kompletní rekonstrukci, mimo jiné v minulém roce.« Formát pořadu a způsob řízení debaty mi neumožnil uvést vše na pravou míru a sdělit divákům přesná čísla.

Jaká je tedy skutečná pravda? Od roku 2016 včetně do současné doby činily náklady na opravu písmen na pomníku 35 000 Kč (odlamována jsou i na jiných pomnících), opravy parteru a kamenných desek 218 086 Kč (desky kamenného parteru jsou opakovaně poškozovány zejména jízdou na skateboardech), dále pak restaurování sochy, návrh, výroba a instalace tří kusů informačních cedulí 773 568 Kč. Úhrnem vyčíslitelné náklady vynaložené touto městskou částí za čtyři roky dosáhly 1 026 654 Kč. Z této částky ale rozhodující část 599 918 Kč tvořila úhrada za ony dehonestující cedule, které s vlastní údržbou nesouvisely. Přitom na těchto deskách byla mimo dalších účelových tvrzení zveřejněna informace o podílu maršála na událostech v roce 1968, která přes opakované výzvy nebyla starostou nikterak doložena a je stále v rovině nepodložených spekulací. K upřesnění dodávám, že odstraňování graffiti bylo dlouhodobě prováděno podnikatelským subjektem na základě uzavřených smluv o dílo za předem vysoutěženou cenu. Smlouva se vztahovala na velké množství objektů a staveb v rámci celé Prahy 6 a stanovila lhůty k vyčištění (v případě tohoto pomníku jeden den). Cenu za odstraňování graffiti v daném případě proto nelze přesně vyčíslit, neboť byla určena pro celou Prahu 6 a hrazena paušální částkou. Kdy a jak bude radnice Prahy 6 nepravdivou informaci, sdělenou v tomto televizním pořadu starostou, dementovat?

Navíc nelze pominout, že po 21. srpnu 2019 bylo městskou částí Praha 6 dále zaplaceno celkem 51 028,68 Kč především za lešenářské práce, které byly určeny k zakrytí sochy. Připomínám, že pomník byl v té době již od barev vyčištěn občany. Ti k tomu přistoupili poté, co starosta veřejně odmítl uvést pomník do stavu před vandalským útokem. Z vyjádření Mgr. Koláře ve sdělovacích prostředcích bylo možné dovodit, že běžně uplatňovanému postupu vědomě bránil s cílem vytvořit nátlakovou situaci vůči Ruské federaci a dosáhnout umístění sochy na zahradě její ambasády v Praze-Bubenči. Starosta tak činil v rozporu s § 35 zákona o hl. městě Praze (chránit majetek před zničením, poškozením, odcizením a zneužitím, chránit majetek Prahy před neoprávněnými zásahy), ale i v rozporu s ustanovením § 17 Statutu, tj. Obecně závazné vyhlášky hl. města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. (povinnost městských částí zajišťovat samostatnou odbornou údržbu) a konec konců i plnění platné a účinné smlouvy na odstraňování graffiti. Argument starosty, že tím chtěl zabránit dalšímu poškození pomníku, vůbec neodpovídá logice jeho konání, a navíc by tento způsob ochrany případnému vandalismu ani nebyl překážkou. Mám důvod se domnívat, že starosta zakrytím sochy porušil současně obsah Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací z roku 1993. Ta byla ratifikována parlamentem, řádně vyhlášena, a proto soudím, že se podle čl. 10 naší Ústavy stala součástí právního řádu České republiky. Zmíněná smlouva mimo jiné ve čl. 21 obsahuje závazek zajišťovat péči o vojenské pomníky druhé smluvní strany a udržovat přístup k nim. Mám za to, že zakrytí tohoto pomníku a jeho znepřístupnění bylo protiprávním konáním a starosta by měl samosprávou vynaloženou částku 51 028,68 Kč vrátit do pokladny této městské části.

Podle zákona o hl. městě Praze všichni zastupitelé na počátku výkonu mandátu slíbili a podepsali: »Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky.« Je na každém z nás, aby si učinil závěr, zda starosta městské části Prahy 6 jednal v souladu s tímto slibem, či nikoli. Velmi by mě zajímalo, co vlastně starosta požadoval od bezpečnostních složek? Z některých informací se proslýchá, že sedm občanů, kteří v souladu s existující právní úpravou pomník dobrovolně bezplatně vyčistili a následně opakovaně odstraňovali zakrytí, má čelit přestupkovému řízení.

Neměl by mu spíše čelit starosta MČ Praha 6 Mgr. Ondřej Kolář? Vždyť podle § 4 odst. 2 zák. č. 251/2016 Sb., zákona o některých přestupcích, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce nebo kraje. V této souvislosti považuji za důvodné položit veřejně otázku: Jsme si před zákonem opravdu všichni rovni?

Ivan HRŮZA


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.4, celkem 94 hlasů.

Ivan HRŮZA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jocky
2019-10-06 22:09
miki13, vykání je projevem úcty a tykání nemá nic společného se
soudruhy. Tím, že ses ozval jak potrefená husa, jen dokazuješ, že o
incidentu nic nevíš a jen využíváš příležitost napadnout lidi s
levicovým názorem. O urážkách bych mlčel, neboť se tím stáváš
stejnou lúzou, proti které brojíš. MaxiTheGreat, jestli je někdo
"bohužel" seniorka, je vidět, že jen mladí tvého ražení
mají právo mluvit a mohou mít pravdu. Ach jo.
slechta48
2019-10-05 16:13
@velkymaxmilian - jak se do lesa volá tak se z něj ozývá. Troluješ na
levicovém protiNATOvském webu. I kdyby ses postavil na palici, nic se na
něm nezmění. Králem bys ale mohl být na "sociálních
sítích" ČT. Tak "zapálených" tam je furt málo.
baborj
2019-10-05 16:02
jistě, nezáleží co říká, ale kdo to říká. To, že starosta P6
vědomě lže o veřejných financích ve veřejnoprávní TV a uzavírá
nevýhodné smlouvy, nechává místní diskutéry chladnými. Evidentně
se řídí heslem prezidenta Roosevelta "He may be a son of a bitch,
but he's our son of a bitch.”
salekiv
2019-10-04 18:03
Právo pláče, když se právnickým titulem může honosit takováto
hrůza.
slechta48
2019-10-04 17:06
Antikomunistická úderka pohrobků Vény Flašky opět v boji proti
pomníku. Nechápu, o čem ten "chytrák" @velkymaxmilian žvaní
kdože jako na stránkách může či nesmí publikovat. Je tu jen
"host", který to tu musí brát TAK JAK TO JE.
ZBYSEK.KUPSKY
2019-10-04 14:05
miki.13: Vy jste u toho napadení žen byl? Já ano a také policie a oni
potvrdili, že se jen bránil. Navíc to nebylo napadení, ale
"přetlačování" konve, se kterou JEDNA žena udělala kroky
směrem dopředu a následně zas zpět. Najděte si na internetu video,
které to jasně dokazuje.
miki.13
2019-10-04 13:35
Jocky: Tykání si nechte pro své rudé kamarády soudruhu. Máte
společné znaky soudruzi: nevzdělanost, hulvátství a urážky. Jestli,
že někdo fyzicky napadá ženy, které demonstrují, a je jedno proti
čemu, tak je ubožák.
jocky
2019-10-04 13:16
miki.13, který nejsi "estébák a politický lůzer" jen proto,
že ti to doba nedovoluje, tys tam byl a viděl, jak ty ženy pokojně
demonstrovaly? Ty ženy viditelně věděly, proti čemu demonstrují,
ještě méně než ty. Jaký je tvůj osobní příspěvek ke zlepšení
morálky v zemích Koruny České?
miki.13
2019-10-04 12:54
Tak estébák a politický lůzer, snažící se několik volebních
období marně dostat na teplé místo do Sněmovny, právník soudruh
Hrůza nám tady bude kázat o morálce. Jeho práce jako vedoucí
4.oddělení kontrarozvědky a 11. Správy Státní bezbečnosti ve funkci
starší specialista v hodnosti kapitána mluví za vše. Tento člověk
dne 2.9.2019 napadl fyzicky ženy, ktré pokojně protestovaly proti soše
Koněva. Nechce se mi věřit, že by se zde našel někdo, kdo by podobné
jednání obhajoval.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.