Reklama
Monika Schömmelová předala Marii Krejčové jako poděkování za její práci hodiny v nastavení »za pět minut dvanáct«. FOTO – autorka

Úkolem je sjednocování a podpora levicových sil

Koordinační rada Stálého fóra evropské levice regionů (SFEL-R) se sešla ke svému podzimnímu jednání na Slovensku v Žiaru nad Hronom, kde účastníky srdečně přivítal Dominik Kútnik, člen OV KSS tohoto města. Cílem jednání bylo zejména zhodnocení práce za uplynulý půlrok, stanovení si plánu práce na první pololetí 2020 a zejména volby vedení SFEL-R.

V úvodu hlavní koordinátorka Marie Krejčová informovala o všech akcích za letošní první pololetí, které byly organizovány či proběhly za účasti SFEL-R. Peter Schömmel, zástupce hlavní koordinátorky, připomenul, že bychom se měli snažit vtáhnout do práce ve SFEL-R více lidí, více činnost SFEL-R propagovat, důraz klást na vzájemnou spolupráci stran a úzký kontakt s členskou základnou. Důležité je řídit se body z přístupových dohod, kterými jsou zejména odzbrojení a mírová spolupráce.

Upozornil na nebezpečí, kterým je stálý posun Evropy doprava, a že »je důležité se kriticky ptát, co děláme špatně, proč nejsme úspěšní ve volbách«. Měli bychom uvažovat o další rámcové dohodě, která určí další směr spolupráce, a to zejména větší spolupráce na krajské a komunální úrovni. Je potřeba opět pozdvihnout levici, být opět širokým fórem, pomáhat levici na mezinárodní úrovni i doma ve svých zemích.

Ideologická práce upadla

Ladislav Urban, který zastupoval pro volby navrženého Miroslava Kavije, a krajský koordinátor Pavel Vodseďálek (Ústecký kraj) se vyjádřili k problémům v KSČM. Dle jejich názoru ideologická práce v KSČM upadla, přestala se považovat za důležitou. Ve straně se vytvořily frakce, které nespolupracují. Například na XI. sjezd v Brně jsou kromě oficiálního programu KSČM připraveny ještě dva programy alternativní. Máme také málo aktivních členů, převážná většina straníků je ve věkové skupině 70–90 let a je spíše pouze pasivními členy, uvedli. Vodseďálek též informoval o blížící se akci, kterou pořádá ústecký KV KSČM, klub zastupitelů KSČM Litoměřice a Nadace Rosy Luxemburgové. Jedná se o konferenci regionálních politiků Ústeckého kraje, Saska a Durynska 9. listopadu v Divadle Karla Hynka Máchy v Litoměřicích.

Podobně je na tom také Komunistická strana Slovenska, jak informoval ve svém příspěvku předseda OV KSS v Levicích Ján Hammar. I zde chybí mladí a vzhledem k tomu, že KSS není parlamentní stranou, nedostávají se jí také finance.

První místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek zdůraznil, že by strana měla úžeji spolupracovat s odbory, a potvrdil nutnost jednoty levice, které vzájemná roztříštěnost a řevnivost vůbec neprospívá.

Důležitým bodem jednání byly volby nového vedení SFEL-R, kterého se zúčastnilo 13 přítomných koordinátorů či jejich zástupců. Volby proběhly aklamací, neboť na jednotlivé funkce byl vždy navržen pouze jeden kandidát či kandidátka. Hlavní koordinátorkou byla zvolena Claudia Kirchhoffová a jejím zástupcem Miroslav Kavij. Tiskovým mluvčím SFEL-R byl zvolen Jaromír Kohlíček a jeho zástupkyní Diana Golze.

Claudia Kirchhoffová poděkovala své předchůdkyni za dlouholetou obětavou a skvělou práci, z rukou Moniky Schömmelové Krejčová převzala sluníčkové hodiny, na kterých ručičky ukazují symbolický čas za pět minut dvanáct. Stejné hodiny obdržela také tlumočnice Dagmar Pokorová, která dlouhou řadu let obětavě zajišťuje na všech akcích SFEL-R i řadě dalších bezvadnou komunikaci mezi českou a německou stranou.

Europacamp 2020 na Slovensku

Neméně významnou částí jednání byly též informace o přípravě europacampu, který bude v příštím roce pořádat slovenská strana. Jak uvedl Ján Hammar, datum bylo stanoveno na 21. až 24. května 2020, místem konání bude rekreační středisko Kováčová u Štúrova. Kromě politbazaru a plánovaných jednání by měli účastníci podniknout výlet do maďarského Ostřihomu s prohlídkou katedrály a cestu lodí či autobusem do Visegrádu.

Účastníci koordinační rady se zabývali také přípravou akcí na rok 2020. Nový rok tradičně zahájí 12. ledna demonstrace Liebknecht–Luxemburgová v Berlíně. Také bylo již stanoveno datum společné oslavy MDŽ, která by měla být na české straně, a to 7. až 8. března. Zástupci SFEL-R se pravidelně zúčastňují také pietního shromáždění v Terezíně, které se bude konat 2. května. Dále proběhnou akce v Cottbusu, Ansbachu, Lidicích apod., 20. 6. se uskuteční slavnost Levice v Berlíně.

Sjezd levicových sil

V prosinci proběhne ve španělském městě Malaga VI. sjezd levicových sil. Proto koordinační rada zvolila na sjezd své zástupce - Marii Krejčovou, Dagmar Pokorovou a Petera Schömmela. Náhradníkem bude Jaromír Kohlíček.

Jednání rady se vedla až do pozdních odpoledních hodin a ukázala, že ač nemáme vždy stejný pohled a názory na různé otázky, je nesmírně důležitá tolerance a vůle najít shodu. Jednota levice je tou nejsilnější zbraní, kterou můžeme proti stále sílící pravici postavit.

Soňa PULEROVÁ, koordinátorka SFEL-R za okres Litoměřice


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.9, celkem 9 hlasů.

Soňa PULEROVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.