Na tiskové konferenci o vývoji v oblasti sociálního rozvoje a odstraňování nerovností v ČR hovořily také Magdalena Šipka (vlevo) a Ilona Švihlíková.

Závěry zprávy: Nerovné postavení. Medián mezd u žen o 4500 Kč nižší než u mužů.

Osmnáctého září byla na tiskové konferenci v Praze představena Národní zpráva české koalice Social Watch 2019, tedy průběžná zpráva o vývoji v oblasti sociálního rozvoje a odstraňování nerovností v České republice. O události jsme informovali ve zpravodajství našeho listu. Ve zprávě je také část věnována postavení žen.

Závěry lze ve stručnosti vyjádřit takto: Nerovné postavení žen vůči mužům vyjadřuje o cca 4500 Kč nižší medián mezd u žen než u mužů. Ženy se také v 70 % starají o zdravotně postižené a děti a jsou častěji nuceny k částečným úvazkům, a proto pobírají v průměru o 2000 Kč nižší důchod.

V ČR existuje nerovné postavení žen vůči mužům, a to hned v několika rovinách. Medián mezd žen v roce 2017 činil 24 477 Kč, zatímco u mužů dosáhl medián mzdy výše 29 006 Kč. Péče o zdravotně postižené či děti se v převážné míře týká žen, protože 71 % těch, co jsou ve věku 25-49 let ekonomicky neaktivní z důvodu péče o druhé, jsou právě ženy. O tomto také svědčí fakt, že se u mužů a žen signifikantně liší míra zaměstnanosti ve věku 25-49 let v situaci, kdy mají jedno až tři děti: rozdíl je dvou až trojnásobný.

Podíl zaměstnaných na částečný úvazek je také rodově podmíněný. Na částečný úvazek totiž pracuje 10,9 % zaměstnaných žen (z toho potom bezmála 10 % žen nedobrovolně) a pouze 2,4 % zaměstnaných mužů (z nich pouze 6,6 % nedobrovolně).

Výše starobních důchodů u mužů a žen se také významně liší: v roce 2018 byl průměrný starobní důchod muže 13 076 Kč a ženy pouze 10 756 Kč.

Doporučení

Rovnost v odměňování by se měla stát politickým tématem a prioritou státu. K vyrovnání nerovností by vedlo vzdělávání společnosti i zaměstnavatelů a zaměstnavatelek k rovnosti. Vhodné by bylo poskytnutí metodických pokynů a pomůcek kontrolním složkám státu. Dále je třeba dbát na dodržování antidiskriminační legislativy pod přísnými sankcemi. Social Watch navrhuje také systematicky odstraňovat dopady rodičovství a péče na mzdy žen. Stát by měl významněji podporovat pracující rodiče.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 1.3, celkem 4 hlasy.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2019-10-10 15:51
I v hornictví?
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.