Hrozí, že zločinci, kteří se zmocnili demokracie, nastolí autoritativní režim

Motto: Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá.

Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie.

(Sokrates)

Podle Nového akademického slovníku cizích slov je korupce získávání neoprávněných výhod za úplatek. Krotkost úplatkářů za socialismu vystihli Grossman a Šimek rčením, které zlidovělo: ­»Nechci tu slevu zadarmo«.

Vžilo se také sousloví »socialistické všimné«. To ovšem bylo za socialismu, který upřednostňuje zájem společnosti před zájmem jednotlivce. Jeho protipól, neoliberální ideologie, patologický mutant liberalismu, se důsledně snaží vrátit lidskou společnost do stavu barbarství.

* * *

V pralese, který pokrýval Evropu po pádu říše římské, platilo právo silnějšího. Kolem roku 1000 byl i v nejvyspělejších zemích Evropy pánem ten, kdo dokázal sjednotit pod svým velením patnáct nebo dvacet ozbrojených mužů.

Majetek a moc se získávala mečem a sekyrou. Začátkem 12. století se tito velmoži vymanili z područí vatikánské kurie a vymohli si právo vybírat a uvádět do úřadů biskupy, arcibiskupy a opaty. Zařadili je mezi své služebníky proto, že dovedli číst a psát.

Dodnes se v angličtině pro duchovenstvo užívá výraz clergy a pro úředníka clerk. Také v češtině je synonymem pro duchovního výraz klerik.

Z vůle lidu…

Středověká správa byla sice zcela nebyrokratická, ale úplatky v ní hrály podobnou roli jako v současné společnosti. Život panovníků, šlechty i kléru byl nákladný a úplatky uchazečů o úřady a privilegia a prodej odpustků se staly významnou součástí jejich příjmů. Držitelé výnosných úřadů však bohatli také.

Například pan Půta ze Švihova jako královský pokladník během výkonu úřadu zvelebil hrad Švihov a postavil nový hrad Rabí. Proto koncem 18. století osvícení monarchové státní správu profesionalizovali. Přijetí úplatku znamenalo pro byrokrata doživotní ztrátu možnosti pracovat ve veřejném úřadě.

Neúplatná byrokracie začala překážet buržoasii v hromadění majetku. Ve Velké francouzské revoluci buržoasie zbavila části majetku, a tím i moci, nejen feudály, ale třeba ve Francii nebo v Německu konfiskovala bez náhrady i majetek církví. V republikách se »vládne z vůle lidu« a nikoli »z vůle boží«. Korupce však zůstala významným nástrojem získávání výhod i nadále.

Bilderberg na scéně

Vykořisťování dělníků a bída proletariátu vyústila koncem 19. století ve vznik politických hnutí socialismu a liberalismu. Jejich soupeření vyvolalo dvě světové války. V první válce vznikl socialistický Sovětský svaz. Ve 2. světové válce se celý svět postavil proti agresivnímu kapitalismu, který se spojil na ose Berlín - Řím – Tokio.

Dík SSSR byli sice agresivní kapitalisté poraženi, ale svého úsilí o dosažení světovlády se nevzdali. Z ozbrojené formy boje přešli na válku ideologií. Principy ideologie neoliberalismu popsal ortodoxní antisocialista F. A. von Hayek.  Jsou pokleslou variantou liberálního myšlení. Nadřazují ekonomická kriteria a individuální sobectví všem ostatním hodnotám.

* * *

Trh, respektive »neviditelná ruka trhu«, je v tomto náboženství povýšena na boha. Falešně tvrdí, že tržní ekonomika je základem demokratických poměrů ve společnosti. Hlásá, že neexistují špinavé peníze.

Jakékoli opatření k omezení korupce a hospodářské kriminality neoliberálové vnímají jako útok na svobodu občana. Uvádění tohoto náboženství do praxe v globálním měřítku se ujalo zhruba třicet hyperboháčů, sdružených v uzavřeném společenství Bilderberg, které tvoři dodnes vrchol pyramidy moci a korupce.

Reaganovo dědictví

V roce 1980 dosadili do funkce prezidenta USA Roanalda Reagana, který zrušil dvě třetiny pojistek vložených do americké legislativy na základě skandálních finančních operací. Zbytek pojistek zablokovala po roce 1990 korupce.

Paralyzovala renomovanou auditorskou firmu Anderssen i další, a ovlivňuje rovněž většinu ratingových agentur. Toho využívá zakládající člen Bilderbergu N. P. Rotschild ke spekulacím proti měně euro. Korupce utlumila signály předlužování amerického finančního sektoru.

Jedno z prvních rozhodnutí, které musel prezident Barack Obama po nástupu do Bílého domu v roce 2008 udělat, aby se americká ekonomika nezhroutila, byl souhlas s tiskem peněz pro sanaci krachujících finančních institucí.

Znárodnily se dluhy a privatizovaly zisky soukromníků. Neoliberální ekonomické monstrum se přesto zhroutilo a v euroamerickém civilizačním prostoru vypukla předsmrtná krize kapitalistického společenského řádu.

Urvat, co se dá…

Naše politické strany se změnily v neoliberálním prostředí na politicko – ekonomickou oligarchii, a staly se agenturami pro získávání státních a veřejných zakázek i významných pozic ve státní správě. Korupce je nedílnou součástí systému.

Pravicoví politici a Katolická církev se v současné společenské krizi snaží urvat, co se dá. Vláda urychluje likvidaci zbytků sociálního státu a zakládá penězovody pro přesouvání peněz obyvatelstva na soukromá konta v budoucnosti. Hrozí reálné nebezpečí, že zločinci, kteří se zmocnili demokracie, nastolí autoritativní režim, jak předvídal Sokrates.

Josef ŠULC

******************

Na této straně 6 (Z EKONOMIKY) si ještě můžete přečíst:

  • Kalouskova kampaň poškozuje ČR - Současné kauzy evropských dotačních titulů spojené s pozastavením certifikace prostředků Evropské unie pro operační programy v České republice vedou k obavám o ztrátu přislíbených prostředků. Jak však vypadá snaha o nápravu, vyplývá z jednání ministerstva financí, jeho vedení v čele s Miloslavem Kalouskem evidentně využívá současnou situaci v předvolebním boji. Uveďme příklad Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP SČ). Zde byla na základě připomínek ministerstva pro místní rozvoj zpracována odpověď na dopis Evropské komise (EK). Ministerstvo financí však provedlo prostřednictvím své složky Platebního a certifikačního orgánu redukci uvedeného dopisu!........
  • Štěpka posvítí i zahřeje
  • Seba T krachuje
  • Karlovarské letiště má méně cestujících

 

To vše buď v tištěné podobě Haló novin (k zakoupení na stáncích), nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.publero.com.

******************


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 68 hlasů.

Josef ŠULC

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


vepe6
2013-07-10 20:45
Pokud si někdo myslí, že v ekonomice existuje ideální řešení, jde o
idealistu. Obsáhlé zpracování souvislostí je možno nalézt v knize
Pavla Kohouta, ekonoma a autora návrhu nové Ústavy ČR , která je
vodítkem hnutí "Úsvit přímé demokracie" T.
Okamury. http://www.hnutiusvit.cz/
oilers
2012-09-23 20:15
Milý "ksvl". A odkud víte, že Haló noviny jsou placeny a
dotovány z příspěvků členů KSČM? Tak tomu už rozhodně
"nějaký ten pátek" není. Asi jste zaspal dobu... Na druhou
stranu, nepletu-li se, HaNo jsou český levicový deník a soc. dem. se
deklaruje jako levicová strana, tudíž občas dát prostor i jejím
členům, tím spíš, píší-li dobře na tak vážné téma, považuji
za kolegiální a seriózní! Netuším ale, kde jste vzal, že Josef Šulc
je pravicový sociální demokrat. Není tohle "marxistické"
známkování náhodou na škodu jednotě levice, bez níž pravičácké
nešvary v článku popisované nezastavíme?!
tonytonda1
2012-09-22 12:05
Neonacista ledig oslavuje lotyšsky SS, který vyhlazovaly bolševiky a
židy v zájmu konečnýho vítězství třetí říše a vydává to za
boj za svobodu. Dobrý šprým
ledig
2012-09-22 10:52
Ale, ale Toníku. Lotyši bránili svojí vlast proti nenáviděným
ruským okupantům, víš? Zaměstnanci, Toníku, to jsou pracující,
kteří jsou odíráni nepracujícími a ti tvoří základnu KSČM, která
za hlasy nepracujících a za miliardy, které jí to vyneslo, navrhuje
stále vyšší dávky nepracujícím a tím zatěžuje ty tvoje
zaměstnance, víš?
tonytonda1
2012-09-22 09:57
Neofašista ledig, co obdivuje lotyšský SS má svoji vlastní logiku.
Paraziti, co vysávaj zaměstnance a okrádaj spotřebitele i stát, jsou
podle lediga jediní pracující. Zaměstnanci se podle něj prostě jen
válej a nic nedělaj, zatímco modrý straky ve správních a dozorčích
radách a spekulanti a zloději zuřivě pracujou a jako jediný vyráběj
ledigovy pravý hodnoty, teda tunely a zlodějny, až se z nich kouří.
ledig
2012-09-22 06:06
Takto nelogický článek popírající všechny vztahy mezi důsledkem a
příčinou a vymýšlející si závěry, které nenavazují na nic
předčí i mizernou kvalitu většiny článků v Haló novinách. Ano
nepracující se chopili majetku a příjmů pracujících jak to vidíme
všude kolem nás a chtějí víc a víc!!
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.