Ne všichni se stali vítězi

V polovině října uspořádala Nadace Železná opona v pražském Slovenském domě debatu nazvanou Otazníky sametu aneb Pokus o jiný pohled na převratné události roku 1989. Celkem zajímavé osobní výpovědi a svědectví ze dnů a let před listopadem 1989, v jeho průběhu i po něm přinesli profesor Zdeněk Jičínský, Zdeněk Zbořil, profesor Oskar Krejčí, Jan Mládek, Jaromír Novotný, Jan Šolta, Milan Syruček. To, co mnozí z nich vyjevili nebo naznačili, shrnul Peter Weiss, kterého známe jako slovenského diplomata, ale pamatujeme si ho též jako člena a předsedu KSS i iniciátora její transformace na SDĽ. Weiss řekl, že líčit 40 let jako stav, kdy »drak denně snídal děti«, je nesprávné. Toto období se musí hodnotit objektivně. Zdůraznil, že lidé účastnící se protestů v listopadu 1989 neodmítali socialismus. Jejich rezoluce byly protikomunistické, ale ne prokapitalistické, a to je důležité vědět, abychom pochopili míru (polistopadové) deziluze, poznamenal Weiss. Ne všichni lidé se stali vítězi transformace.

Jiný pohled předestřeli Miroslav Tyl a Dušan Tříska, další hosté akce. Tyl nesouhlasí s názory, že listopadové události byly dopředu připravené a řízené »jinými složkami«, než byl sám lid. Připomenu, že pan Tyl jako jeden ze »tří T« (tří někdejších poslanců se jmény začínajícími na T) se zasloužil o transformaci družstev. Tedy jejich rozložení.

V průběhu akce jsem se pana Třísky, »otce kuponové privatizace«, zeptala, zdali necítí zodpovědnost také za privatizací zničené a zlikvidované podniky, jež před ní dobře fungovaly, vyráběly kvalitní zboží a vytvářely pracovní příležitosti. Toto pan Tříska halasně odmítl, že prý zaniklo jen to, co bylo neživotaschopné. Takže případy, kdy se podnik za hubičku prodal, aby pak byl novým vlastníkem utlumen v zájmu likvidace konkurence nebo rozkraden, prý nebyly. Taková je sebereflexe člověka, jenž se v polistopadové době spolupodílel na procesu přesunu obrovského, kdysi veřejného majetku na soukromé subjekty.

Podobný postoj předvedl v jedné rozhlasové diskusi bývalý předseda Fondu národního majetku a někdejší náměstek ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Roman Češka. Cílem privatizace bylo odstátnit, nikoli držet na věky věků, řekl natvrdo. »Stát to neuměl řídit, neumí řídit a nikdy nebude umět řídit,« dodal. Takže další, kdo dosvědčil, že cílem privatizace nebylo naložit se státním majetkem efektivně, aby byl maximálně využit ve prospěch státu a jeho občanů (tj. co vynáší, si ponechat, a zbytek výhodně prodat). Cíl byl jiný: odstátnit za každou cenu, ať to daňové poplatníky stojí cokoli.

Podle sněmovního usnesení prosazeného komunistickými poslanci provázely privatizaci v letech 1992-2005 excesy, chyby i zločiny, »které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které vlády ČR dosud nedořešily a jejich následky neodstranily«.

Možná, že se ve dnech 30. výročí 17. listopadu 1989 dozvíme od jeho aktérů další zajímavosti.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3, celkem 179 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-11-03 12:03
Znárodnil to prezident Beneš za podpory většiny protifašistických
sil. Náhradu by měli pracujícím platit ti vyvlastnění kapitalisté,
za léta vykořisťování.
o.motl
2019-11-03 10:22
Podle dekretu o znárodnění z roku 1945 měla být za znárodněný
majetek poskytnuta náhrada. K tomu díky komunistickému puči nedošlo,
takže šlo o obyčejnou krádež.
tonytonda1
2019-11-03 09:52
stieglitz, když lžeš, tak aspoň diferencuj, 75procent ekonomiky
znárodnili společně komanči se socanama, lidovcema a dalšíma už v
roku 1945. Prý se to slavilo jako den znárodnění a bylo to schválený
demokraticky zvoleným parlamentem. A ne že nebyl národní majetek. Ten
kdo si nakrad a kdo okrad dělníky a nevolníky o spravedlivou mzdu a obce
o výnos z řemesel a obchodu byla šlechta, katolická církev a
kapitalistický podnikatelé a bankéři typu Koženého, Bakaly. Komanči
a spol v roku 1945 prostě znárodňovali, aby se výnos z národního
majetku použil pro lidi. Dneska modrý straky řvou, že by se mělo
platit u lékaře, školné atd. Komanči to hradili z výnosu národního
majetku ne že ne. Zato Klaus, Kožený a Bakala okradli republiku a lidi
svejma trikama, i o vodu.
tonytonda1
2019-11-03 09:51
stieglitz, když lžeš, tak aspoň diferencuj, 75procent ekonomiky
znárodnili společně komanči se socanama, lidovcema a dalšíma už v
roku 1945. Prý se to slavilo jako den znárodnění a bylo to schválený
demokraticky zvoleným parlamentem. A ne že nebyl národní majetek. Ten
kdo si nakrad a kdo okrad dělníky a nevolníky o spravedlivou mzdu a obce
o výnos z řemesel a obchodu byla šlechta, katolická církev a
kapitalistický podnikatelé a bankéři typu Koženého, Bakaly. Komanči
a spol v roku 1945 prostě znárodňovali, aby se výnos z národního
majetku použil pro lidi. Dneska modrý straky řvou, že by se mělo
platit u lékaře, školné atd. Komanči to hradili z výnosu národního
majetku ne že ne. Zato Klaus, Kožený a Bakala okradli republiku a lidi
svejma trikama, i o vodu.
fronda
2019-11-02 16:31
Potřebovali jsme zbraně, abychom nedopadli jako Jugoslávie, Libye atd.
Privatizovat se nemuselo, např. Polsko své státní podniky hlavně
restrukturalizovalo. To byla chyba tehdejších komunistů, že
nevysvětlovali rozdíl mezi tržním hospodářstvím a soukromým
vlastnictvím. Tihle Klausové mezi to kladli rovnítko, takže si všechno
rozprivatizovali.
salekiv
2019-11-02 13:01
Ještě k tomu nadpisu. To, že ne všichni vítězové minulého režimu,
např. šéfredaktoři RP, se nestali vítězi v tom novém, mi přijde
jako celkem spravedlivé.
salekiv
2019-11-02 11:59
V roce 1989 činil podíl průmyslu na HDP v ČSSR 60%. Důraz byl kladen
hlavně na těžký průmysl, strojírenství a výrobu určenou pro
vojenský sektor. V těchto segmentech byla výroba silně naddimenzována.
Vývoz byl orientován na východ a do rozvojových zemí. Po rozpadu
východních trhů bylo jasné, ža státní molochy nemohou v této
struktuře přežít. I kdyby zůstaly ve vlastnictví státu, musely by se
zavírat, protože by neměly odbyt. Privatizace pouze tento vývoj
urychlila. Že se při tom určitá skupina, většinou bývalí
nomenklaturní pracovníci a veksláci obohatili, je z dlouhodobého
pohledu nepodstatné. Dnes je podíl průmyslu na HDP 30%, čímž jsme
přiblížily poměrům na Zapádě. Přesto jsme na průmyslu stále
nadprůměrné závislí a bylo by dobré ho dále snižovat do oborů s
vyšší přidanou hodnotou, např. technologických. Neustálé zpozdilé
kvákání soudruhů o zničení životaschopných podniků tak nemá
žádnou reálnou oporu. Jenom pro představu - 70% v USA založených
firem nepřežije 1 rok. To je zcela přirozený vývoj.
fronda
2019-11-02 11:21
Privatizační puč byl zinscenován právě proto, aby se mohl rozkrást
národní majetek. Ti na náměstích byli jen křoví.
svaty_vaclav
2019-11-02 11:06
Slavit listopadový puč 89´ znamená slavit a radovat se z
kapitalistické velkozlodějny na národním majetku Československa.
Znamená to slavit duchovní úpadek a rozkradení národního majetku
šíbry, šíbrem Havlem počínaje. V listopadu 89´ lidé naneštěstí
neprohlédli podvod, který se s nimi hraje. Lidé si mysleli, že se děje
cosi velkolepého, ale byla to jen obyčejná zlodějna československého
státního národního majetku. Pokračovalo to rozbitím Československa a
pokračuje zlodějnami dodnes.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.