Gregor Gysi (třetí zleva) během jednání výkonného výboru strany Evropské levice v Mnichově.

Sjezd strany Evropské levice se blíží

Poslední víkend v říjnu se v Mnichově sešel výkonný výbor strany Evropské levice (EL), aby zhodnotil obsahovou, organizační i kádrovou přípravu kongresu, který se bude konat v polovině prosince ve španělské Malaze.

Jednání probíhalo za účasti českých reprezentantů – Jiří Hudeček zastupoval členskou stranu SDS a Jaroslav Roman, vedoucí mezinárodního oddělení ÚV KSČM, byl zástupcem pozorovatelské strany. Koncem října končila dlouhodobá příprava obsahových dokumentů, ale i hodnocení uplynulého období, pracovní skupiny EL předložily svá hodnocení.

Diskuse byla konstruktivní a hledající nejlepší řešení. Celé jednání totiž odráželo pocit přítomných, že EL je na určité křižovatce. Patnáctiletá historie strany jistě přinesla mnoho pozitivního pro levici v Evropě, ale nyní je nutno přijmout rozhodnutí, jak dál v nových evropských i globálních podmínkách. A také v situaci, kdy ve většině států je levice v defenzivě, ztrácí autoritu ve společnosti i vliv v národních parlamentech a v Evropském parlamentu. Lze říci, že velká většina účastníků i stran, které reprezentují, si tuto realitu uvědomuje a také si tento kriticko-analytický přístup nachází místo v projednaných dokumentech, které budou předloženy sjezdu.

Výkonný výbor také diskutoval a řešil obsazení vedoucích funkcí v novém stranickém orgánu. I tato otázka odrážela různé pohledy na budoucnost strany, její charakter, organizační strukturu a tomu odpovídající personální složení orgánů. Obecně lze říci, že vedle stávající koncepce, kdy jde spíš o stranu panevropskou, vnitřně spíš jednotnou organizačně i obsahově, jde i o koncepci posilující konfederační formu existence, kdy členské strany jsou svázány volněji. V představě o nejvyšším vedení strany pak na jedné straně stojí koncepce »kolektivního« vedení, kdy by v čele bylo více osob, genderově vyvážených a zahrnujících různé evropské regiony, či, zda se bude hledat celoevropsky uznávaná levicová osobnost mající autoritu u co největšího počtu členských stran. Výkonný výbor nedošel v těchto otázkách k závěru a bylo rozhodnuto, že toto by mělo projednat shromáždění předsedů členských stran, které bezprostředně navazovalo na výkonný výbor. Ani zde nebyl přijat žádný definitivní závěr. Stávající předseda Gregor Gysi, představitel Die Linke., který již do dalšího období nekandiduje, osloví dopisem všechny strany, které jsou členy a pozorovateli strany EL a požádá je o jejich stanovisko. Na těchto postojích bude pak pokračovat hledání nejefektivnějšího řešení.

Přes tyto dosud nedořešené otázky je ale možno konstatovat, že příprava sjezdu pokračuje úspěšně a efektivně. Většinově se účastníci jednání shodli, že připravené dokumenty jsou kvalitní základnou pro jednání shromáždění delegátů a že mají lepší kvalitu než v minulosti.

Výkonný výbor se také vyslovil k palčivým otázkám současnosti, ať již to byla situace v Sýrii, nebo vyjádřil podporu pokrokovým silám Kurdů, byla diskutována i situace v Katalánsku. Zde se promítlo také to, že různé struktury ze Španělska mají odlišné názory a dojít ke společnému levicovému postoji není vůbec snadné. Převážně kladně byla hodnocena letošní Letní univerzita, nicméně i zde se stále více jeví potřeba určité nové koncepce ve smyslu, aby více odrážela pozici evropské levice, názory účastníků i úkoly, které musí řešit, pokud chce hrát důležitou roli. Byly řešeny i organizačně technické otázky, jako je přijetí nových stran pozorovatelů, či bylo hodnoceno plnění rozpočtu.

Jiří MÁLEK, SPED

FOTO – archiv autora


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 6 hlasů.

Jiří MÁLEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.