Říjen je stále příklad

Sto dva roky nás dělí od Velké říjnové socialistické revoluce, jak jsme se zvykli tuto revoluci v sovětském Rusku nazývat. Po Pařížské komuně, která byla jen pokusem o změnu vlády bohatých ve prospěch lidu, se konečně uskutečnila revoluce, která měla lidem dát víc. Svobodu, demokracii nového typu, sociální rovnost, a protože to bylo ve válce, konečně i klid zbraní. To byly ty slavné dekrety o míru a o půdě.

Nemůžeme se divit, že všichni mocní celého světa se pokusili brzy revoluci zardousit. Nepovedlo se jim to, jen statisíce mrtvých, miliony zmrzačených na těle i na duši zůstaly poté, co se konečně z revolučního Ruska stáhli, aby se znovu pokusili socialistickou moc svrhnout.

Dnes se o Říjnu nehovoří, anebo jen negativně. Propaganda na plné obrátky přesvědčuje, že to byl ne nejvýznamnější čin v dějinách, ale nejkrvavější, nejhorší, zpátečnický, protože demokracie, kterou zosobňovala Prozatímní vláda a později různé místní vládečky či vlády generálů, byla tak zaškrcena. Ano, i takové výrazy jsem četl.

Pravdou jistě je, že demokracie buržoazního typu skončila a nová společnost hledala své způsoby vládnutí. Napřed však musela upevnit svou moc, vytlačit cizí vojska a vojska těch, kteří chtěli vrátit staré pořádky. To jednoduché nebylo.

Nechci dělat rozbor dalšího vývoje Sovětského svazu. Jde mi o Říjnovou revoluci. Ta přišla v pravý čas. Rusko bylo na pokraji zhroucení, lidé nechtěli válčit, ale ani se vracet z fronty do svých vesnic na statky nic nedělající šlechty, na niž museli dřít. Průmysl nebyl na západní úrovni, vládl v něm všehoschopný kapitál, korupce se šířila zemí, neschopní ministři nevěděli, co dál. Ti vojáci v bojových liniích už nechtěli umírat, ale ani žít postaru. Proto bolševici, a byla jich tehdy menšina, přece jen mohli zvítězit. Je pravdou, že měli štěstí, že v jejich čele stál takový myslitel, jako byl Vladimir Iljič Lenin, což opět potvrdilo významnou úlohu osobnosti v dějinách. Ale ani taková osobnost, jako byl on, by nezapálila požár, kdyby k tomu nebyly podmínky. Kdyby tu nebyla touha po svobodě, rovnosti a naděje.

To byl Říjen 1917, kterého se dnes režimní propaganda tak bojí. Jeho prapor však tu stále je, i když cesty k lepší společnosti budou zcela jiné. Ale on tu je jako svědectví, že ti nuzní dole už nejsou ovce, které si nechají všechno líbit, a že jsou schopni dokonce za nějakých příhodných podmínek převzít vládu a konečně zase vládnout ve jménu všech.

Václav ORT, místopředseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.5, celkem 172 hlasů.

Václav ORT

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jarprchal43
2019-11-09 11:02
fronda - Buďte tak laskav a napište data dalších hladomorů v carském
Rusku s počty obětí. Samostatnost Ukrajiny byla samozřejmě iluze jako
samostatnost kterékoliv svazové republiky. V Ústavě sice byla zakotvena
možnost republik vystoupit ze SSSR, jenomže při centralistickém
řízení státu a ovládání klíčových pozic v republikách
funkcionáři ruské národnosti to prakticky možné nebylo. Vyprávíte
pohádky a lži.
fronda
2019-11-09 10:48
jaroslavprchal43: Za cara se hladomory opakovaly pravidelně a obilí se
vyváželo. Bylo to způsobeno zaostalostí Ruska a nelidským systémem.
Hladomor ve 20. letech byl důsledem války a intervence, včetně
Masarykových ozbrojenců. Ukrajina byla jako člen SSSR samostatná a tu
samostatnost jí poskytli právě komunisti. Nezvládnutý začátek
kolektivizace se týkal celého SSSR, byl vyvolán představami, že
rolníci odevzdají přebytky (které do té doby každoročně vznikaly),
stát z nich zaplatí dovozy průmyslových technologií a pak traktory,
hnojiva atd. vrátí do zemědělství. Tedy chybná úvaha
nepočítající s lidskou psychikou v kombinaci s neúrodou. Žádný
úmyslně vyvolaný hladomor. Když vůdcům došlo, že to obilí
skutečně není, snažili se ho dovézt. Západ nechtěl prodat za zlato,
nakoupili tedy v Íránu. Byla to celé chyba, ale je lepší ji alespoň
přiznat, než popírat, jak to dělají "demokrati". Leninova
vláda nebyla i nic méně legitimní, než ta Kerenského. Legitimní byl
v Rusku car, kterého revolucionáři ale v únoru 17 svrhli.
jarprchal43
2019-11-09 02:06
fronda - Při největším známém hladomoru carské éry v letech 1891
– 92, způsobeném sérií meteorologických pohrom a epidemií cholery,
zahynulo na 375 tisíc obyvatel. Cíleně vyvolaný hladomor v letech 1921
– 22 za V. I. Lenina, měl více než pět milionů obětí. Na Ukrajině
zemřelo v letech 1932 – 1933 minimálně 3,5 milionu lidí hlady,
nejvyšší odhady hovoří až o 7 – 10 milionech mrtvých. Podíl
ukrajinského obilí na sovětské produkci činil v té době více než
třetinu, ale bylo tamním rolníkům násilím odebíráno a posíláno do
jiných oblastí SSSR a na vývoz do zahraničí. Byl to mimo jiné
Stalinův drastický trest za někdejší snahu Ukrajiny o samostatnost. V
zoufalství docházelo ve velké míře ke kanibalismu. Zatímco hladomor
na konci 19. stol. vyvolal obrovskou vlnu solidarity v ruské společnosti
a vznikly velké finanční sbírky na hladovějící rolníky, za tzv.
socialismu tomu bylo jinak. Celá společnost už byla chudá, navíc
komunistický režim učinil z rolníků nepřátelský živel, který
odmítá potraviny dělníkům, takže vůle k jakékoliv podpoře byla
nulová. Všechny tyto skutečnosti byly známy ve světě již před
druhou světovou válkou a jsou k dohledání v dobovém evropském tisku.
V současnosti tato fakta uvádí historická literatura, která běžně
vychází v Rusku. Důkazy jsou v archivech sovětské tajné policie a v
dobových statistikách, které vykazují drastické úbytky obyvatel. Že
jste odsoudili excesy třicátých let je hezké, ale těm milionům
mrtvých to moc nepomohlo. Největším excesem ovšem byla VŘSR jako
každá revoluce, která je násilným a krvavým uchopením moci
menšinou.
fronda
2019-11-09 00:19
jarprchal43: Uvádíte polopravdy. Hladomory byly v carském Rusku
běžné. Ale i v rakouské Haliči. Za komunistů postupně pŕestaly.
Byly důsledkem imperialistických válek a ve 30. letech důsledkem
nekompetentních rozhodnutí ohledně způsobu provedení kolektivizace. Ze
strany sovětského státu nešlo o záměr (ze strany imperialistů
možná ano). Za války se vzpoura trestá smrtí. Oslavujeme VŘSR, ne
excesy 30. let. Ty jsme naopak odsoudili již více než před půl
stoletím. Kapitalisti své buržoazní revoluce taky oslavují, i když
vedly k tragickým následkům. Je pokrytecké to vyčítat zrovna
komunistům.
jarprchal43
2019-11-08 20:14
jska.korinek - Přiznává to i současná ruská historiografie. Např.
Andrej Zubov: Dějiny Ruska ve 20. stol.
o.motl
2019-11-08 17:42
Přečtěte se Krvavé země od Timothy Snydera, Kořínku.
joska.korinek
2019-11-08 13:33
Je to asi pět let, co jsem na internetu četl článek jakéhosi
„novináře“ o milionech zavražděných lidí v československých
komunistických kriminálech. Říkal jsem si: Kam se poděla logika? Teď
zase čtu o „státem řízených“ hladomorech.
donald.kaczerowski
2019-11-08 09:19
Podle bodového hodnocení autor se svou oslavou VŘSR nesklidil příliš
velký úspěch ani u samotných komunistů.
jarprchal43
2019-11-08 08:42
fronda - Můžete napsat konkrétně, co jsem překroutil? Co z toho, co
jsem uvedl, není pravda?
fronda
2019-11-08 00:24
jarprchal43 předvedl, jak vypadá překrucování historie. Nemůžeme se
divit těm mladým, že jsou zmateni, když se na ně tohle neustále
valí.
jarprchal43
2019-11-07 15:04
Je pravda, že za cara rolníci pracovali na cizím, ale měli alespoň co
jíst. Za komunistů umírali po milionech při státem řízených
hladomorech. Byla pro ně revoluce opravdu přínosem? Byla přínosem pro
miliony nevinných lidí, kteří dřeli a umíraly v gulazích? Pro
další miliony protiprávně popravených včetně vysokých stranických
funkcionářů? Pro námořníky, které nechal Lenin postřílet při
kronštadtském povstání? Pokud čeští komunisté hlásají, že jsou
moderní stranou a současně se hlásí k idejím VŘSR, lžou jako když
tiskne. Tyhle dvě věci prostě kompatibilní nejsou.
hajek.jiri51
2019-11-07 14:26
Taková už bývá kontrarevoluce, pane.
slechta48
2019-11-07 09:35
Tak i nyní, po sto dvou letech mají naši "takydemokrati"
osypky po celém těle při pohledu na rudou vlajku se srpem a kladivem,
když předtím všechny pomníky V. I. Lenina odstranili, aby bylo místo
pro buržoazní politiky mnohdy i "kontroverzní".
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.