Opilci mají větší práva než někteří zdravotně postižení

Vím, že název mé úvahy se hodí spíše do bulvárního deníku, ale realita jeho obsahu bohužel odpovídá. Psal mi můj kamarád, který má III. stupeň invalidity, že absolvoval několikaměsíční martyrium při snaze o žádost o příspěvek na nákup zvláštní pomůcky – automobilu. Jeho postižení je totiž natolik závažné, že není schopen si bez auta dojít na nákup, či se dopravit na pravidelnou kontrolu k odborným lékařům, kterých má šest na různých pracovištích.

Člověk by si řekl, že když člověk celý život pracuje a platí si sociální i zdravotní pojištění, že nemůže být s těmito žádostmi problém. Vždyť máme zákon 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Jenže… Uvedený zákon skutečně umožňuje osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí příspěvek na zvláštní pomůcku, kterou může být automobil nebo třeba plošina pro invalidní vozík. Zákon se ovšem odkazuje na přílohu, která vyjmenovává různá postižení důsledkem úrazu či nemoci týkající se pouze ztráty končetin či postižení kloubů a kostí. Autoři zákona zcela opomněli, že existují tisíce těžce tělesně postižených s nefunkčními svaly či jinými neurologickými potížemi, které se projevují zcela totožně, jako kdyby měli postižení uvedená ve jmenované příloze zákona. Jinak řečeno: pokud alkoholik ve stavu totální opilosti spadne pod vlak a ten mu amputuje obě nohy, má absurdně nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, kdežto celoživotní abstinent, který ne vlastní vinou onemocní nervosvalovou chorobou a bez auta se absolutně neobejde, má smůlu, protože v uvedené příloze se na jeho nemoc zapomnělo.

Pokud má dostatek trpělivosti, podá na místním Úřadu práce žádost o uvedený příspěvek. ÚP jej posune k posudkovému lékaři. Ten napíše, že je sice skutečně těžce nemocný, má schválenou invaliditu III. stupně i průkaz ZTP, ale nesplňuje podmínky přílohy zákona 329/2011 Sb. a ÚP příspěvek zamítne. Pacient se může odvolat, ale komise ministerstva zdravotnictví odvolání zamítne, protože se opírá opět o přílohu jmenovaného zákona.

A tak nebohému invalidovi pouze zbývá obrátit se na soud. Pokud se ho dožije. Absurdní, viďte?

Martin KALOUS


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 14 hlasů.

Martin KALOUS

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


velkymaxmilian
2019-11-08 10:40
Pan Martin Kalous má pravdu, autoři zákona (329/2011 Sb.), tedy před
více než osmi lety(!)opomněli, že existuje nevyléčitelná choroba
"svalová dystrofie" různých druhů, z nichž jsou
nejznámější mírnější Beckerova či z hlediska dožití fatální
Duchenneova dystrofie (k exitu dochází po totální dysfunkci dýchacích
svalů). Otázka proto zní : "Co za oněch osm let pro potřebnou
novelu zákona 329/201 Sb. udělal Sněmovní výbor pro
zdravotnictví?". Zdá se, že nic (pokud nechceme porušit preambuli
tohoto diskusního fóra). KSČM má v tomto výboru trvalé zastoupení,
momentálně (od roku 2017) jde o Ing.Hanu Aulickou-Jírovcovou a
Bc.Daniela Pavlase, v předchozích obdobích tam působil MUDr.Vojtěch
Adam, Mgr.Soňa Marková a Alena Nohavová (stejnou možnost navrhnou
novelu měli i členové výborů ostatních politických stran).
Mimochodem Sněmovní výbor pro zdravotnictví má i podvýbor "Pro
prevenci, přednemocniční péči a práva pacientů". Nezbývá než
doufat, že se někdo se zákonodárců, a to bez ohledu na politickou
příslušnost "rozhoupe" a začne konat. Paradoxem je, že
pacienti trpící touto atypickou chorobou mají nárok na bezplatnou
komplexní lázeňskou péči (poskytovanou Janskými lázněmi), ale zcela
nelogicky jim není přiznán příspěvek k zajištění mobility!
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.