Ilustrační FOTO - Haló noviny

ÚS ke střídavé péči

Ústavní soud (ÚS) se zastal otce usilujícího o střídavou péči. Soudci v nálezu zdůraznili, že při rozhodování o péči musí být předním hlediskem nejlepší zájem dítěte. Justici dali několik přesnějších vodítek pro rozhodování podobných sporů.

Pisatel stížnosti je otcem tří dětí. Po rozpadu manželství svěřil Okresní soud v Třebíči děti matce. Rozhodnutí zdůvodnil tím, že komunikace mezi rodiči nebyla na potřebné úrovni, střídavou péči nedoporučila znalkyně a proti hovořilo i přání dětí a jejich záporný vztah k otcově přítelkyni. Rozhodnutí potvrdil Krajský soud v Brně, který se po zásahu ÚS musí sporem zabývat znovu. Musí opětovně zodpovědět otázku, zda střídavá péče je, anebo není v nejlepším zájmu dětí.

ÚS připomněl, že střídavá péče o děti je sice preferovaným, ale nikoliv automatickým řešením po rozchodu rodičů. I v případě, že oba rodiče splňují zhruba stejnou měrou kritéria pro svěření do péče, může se vyskytnout závažný důvod, proč není střídavá péče v nejlepším zájmu dítěte - například velká vzdálenost bydlišť rodičů, která by narušila školní docházku.

V projednávané kauze měl ÚS výhrady ke všem nosným důvodům rozhodnutí. Například poznatky k výchovným schopnostem otce a matky justice čerpala ze znaleckého posudku. Otec ale v odvolacím řízení předložil řadu podrobně popsaných námitek, se kterými se krajský soud nevypořádal, což by měl nyní napravit.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Justice rovněž chybovala, když bez dostatečného zdůvodnění neumožnila projevit před soudem vlastní názor přinejmenším dvěma starším dětem. V době rozhodování jim bylo více než 12 let. Justice názory dětí zjišťovala jen prostřednictvím znalkyně a opatrovníka, a to s ohledem na situaci v rodině a související psychickou zátěž.

»Pro to, aby soud i u dětí starších 12 let upustil od přímého zjišťování jejich názoru, musí existovat zvlášť významná okolnost, která se vymyká běžné úrovni stresu, jež obvykle pro děti přináší podobná řízení,« stojí v nálezu. Podle ÚS také ze spisu neplyne, že by komunikace mezi rodiči byla natolik špatná, aby znemožňovala střídavou péči.

(ste)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 4 hlasy.

(ste)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.