FOTO - Pixabay

Zneužívání dávek nelze řešit zpřísněním

Poslanci hnutí SPD chtějí zpřísnit poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi. Novela, kterou předložili Sněmovně, by podle nich měla zvýšit adresnost vyplácení těchto sociálních příspěvků a bránit účelovému postupu žadatelů.

Hlavními cíli novely je podle poslanců SPD zvýšení adresnosti vyplácení příslušných dávek, snížení objemu státem vyplácených prostředků na dávky pomoci v hmotné nouzi a snížení počtu příjemců těchto dávek. Dávky by měli dostávat pouze lidé, kteří se dočasně ocitli bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace vlastními silami aktivně dostat, popsali cíle navrhovaných změn předkladatelé v čele s Lucií Šafránkovou.

»Návrh SPD bereme jako silně populistický, KSČM ho nemůže podpořit. Dlouhodobě vnímáme, že SPD cílí svými návrhy na problémové oblasti, chtějí problém nějak řešit, ale způsobem, jak to navrhují, to prostě nelze. Tímto směrem jít nemůžeme. Mělo by to značný dopad i na lidi, kteří opravdu nejsou tak problémoví, jak tvrdí SPD,« reagovala na předlohu stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Oč v předloze jde? Úřad práce by například mohl vyřadit z okruhu příjemců dávek rodiče, kteří nezajistí řádnou docházku dítěte do mateřské školy v posledním povinném roce. O podporu by mohli přijít také lidé, kteří při nemoci nebo po úrazu, tedy v dočasné neschopnosti, porušili režim plnění povinností uchazečů o zaměstnání. Vyřazeni by byli i ti, kteří nepřetržitě stonají déle než dva roky.

Až na rok by mohl úřad práce odebrat nebo snížit dávku lidem, kteří by úředníkům neumožnili kontrolu jejich poměrů přímo v obydlí. Pěstouni v rámci rodiny by museli do žádosti o dávky v hmotné nouzi nově zařadit i příjmy z dávek pěstounské péče.

Současné legislativní nastavení v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi (dávky sociální pomoci) umožňuje podle poslanců SPD v mnoha ohledech netransparentní a účelové chování a jednání příjemců dávek hmotné nouze a žadatelů o ně. »Tyto dávky jsou v mnoha případech zneužívány – jednak v důsledku podvodného jednání žadatelů o ně, a též i z důvodů mnoha mezer a nejasností v předmětném zákoně,« napsali v odůvodnění návrhu předkladatelé novely.

Je třeba řešit komplexně boj s chudobou

Podle dlouhodobých konzultací s pracovníky Úřadu práce ČR i sociálních odborů příslušných orgánů místní správy je třeba podle SPD provést v zákoně o pomoci v hmotné nouzi několik změn, které by mj. těmto pracovníkům umožnily efektivnější kontrolu v oblasti možného zneužívání dávek pomoci v hmotné nouzi – a současně by vedly k významné úspoře veřejných prostředků.

»Samozřejmě chápeme, že zejména pro strukturálně postižené oblasti dlouho politici něco slibují, ale já věřím, že nyní paní ministryně práce Jana Maláčová ve spolupráci s dalšími resorty představí nový legislativní návrh, kde by se měly řešit dávky na bydlení a dalších pět ministerstev už přislíbilo spoluúčast na řešení patnácti opatření boje s chudobou,« reagovala Aulická. KSČM chce jít právě touto cestou a případně i poslaneckou iniciativou, pokud tak některá ministerstva neučiní, řekla Haló novinám komunistická poslankyně. Dodala, že je třeba brát v úvahu všechny související parametry v této oblasti, a podle ní to není tak jednoduché, jak to vidí strana Tomia Okamury.

»Ačkoli KSČM tento návrh nepodpoří, chápeme třeba i navázání na odebrání dávek lidem, kteří neposílají své děti do předškolního vzdělávání a do základních škol. I my chceme, aby se situace řešila. Ale předkladatelé SPD v předložené novele vůbec neberou v potaz třeba schválené individuální vzdělávání,« zdůraznila Aulická. Myslí si, že v praxi by to opravdu přineslo mnohé problémy a určitě by to nefungovalo.

Předlohu, která se týká příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení, nejprve posoudí vláda. Její stanovisko však není po zákonodárce určující, oni rozhodnou.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.8, celkem 21 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.