Ilustrační FOTO - Haló noviny

NKÚ zjistil nedostatky v hospodaření knihoven

Národní knihovna České republiky (NK) a Moravská zemská knihovna v Brně (MZK) měly v hospodaření několik nedostatků. Týkaly se například pronájmů prostor či prodeje majetku. Vyplývá to z prověrky z let 2015 až 2017, jejíž výsledky zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Národní knihovna chybovala také při zadávání veřejných zakázek, při získávání knihovních jednotek povinným výtiskem a při správě sbírky muzejní povahy. Obě knihovny měly také podle kontrolorů nedostatky v účetnictví. Podle mluvčí Národní knihovny Ireny Maňákové zjištění NKÚ padají na předchozí vedení NK, to současné se s tímto dědictvím vypořádává. »S většinou závěrů se ztotožňujeme a postupně přijímáme nápravná opatření,« sdělila Maňáková. Také zemská knihovna v případě dílčích nedostatků již podnikla kroky k nápravě. Podle mluvčí MZK Jany Lokajové knihovna zapracovala změny do pracovních procesů či vnitřních předpisů. »Domníváme se, že celkové výsledky kontroly ze strany NKÚ prokázaly, že MZK plní roli dobrého hospodáře a spravuje státní prostředky efektivně a účelně,« dodala.

NKÚ konstatoval, že obě instituce používaly majetek i prostředky k těm účelům, ke kterým měly, v několika případech ale zjistil, že nepostupovaly hospodárně.

Dále podle kontrolorů obě knihovny neřešily pozdní platby za pronájmy některých prostor a také u nájemců nevymáhaly sankce za pozdní platby. Knihovny podle nich chybovaly i při prodeji majetku. »NK v některých případech nestanovovala prodejní ceny v takových výších, které by odpovídaly danému místu a času, a nenabízela nepotřebný majetek ostatním státním organizacím,« zjistil úřad. Obě knihovny v několika případech nezjišťovaly zájemce o koupi ve výběrovém řízení, ale prodaly majetek předem vybranému zájemci.

NK porušila také zákon o veřejných zakázkách, kontroloři jí vytýkají, že rozdělila zakázku na IT služby související s digitalizací knihovního fondu. Podle NKÚ tím snížila předpokládanou hodnotu zakázky a snažila se tak vyhnout povinnosti zadat veřejnou zakázku postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

NKÚ poukázal i na to, že dosud chybí legislativa zaměřená na uchovávání kulturního dědictví v digitální podobě. Ta by měla upravit povinné výtisky u publikací, které existují jen v elektronické podobě. Zákon totiž ukládá vydavatelům povinnost zasílat knihovnám povinné výtisky jen u tištěných publikací.

(jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 4 hlasy.

(jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.