Rozhovor Haló novin s Jozefem Hrdličkou, předsedou ÚV Komunistické strany Slovenska

V rámci kampane nebudeme ticho

Zpráva, že KSS nepůjde do únorových parlamentních voleb na Slovensku, je pro českého levicového čtenáře určitě alarmující. Jak dlouho jste věděli, že bude problém nashromáždit 17 000 eur na volební kauci?

Riziko, že sa nám nepodarí zabezpečiť požadovanú sumu na zaplatenie volebnej kaucie bolo veľké a vedeli sme o ňom dlhodobo. Napriek tomu sme verili, že sa nám prostriedky podarí dať dohromady. Nielen verili. Pravdou je, že najbližšie parlamentné voľby na Slovenku sa budú konať v riadnom termíne a nepôjde o voľby predčasné. To znamená, že strana mala na to štyri roky, aby bola na voľby pripravená a teda aby postupne pripravovala všetko potrebné na účasť strany v nich. V tomto nazvime to manažmente sme svojim spôsobom zlyhali. No toto zlyhanie má predovšetkým objektívny základ, ktorý spočíva predovšetkým v tom, že strana dlhodobo zápasí s finančným nedostatkom a vôbec ekonomicky zabezpečiť jej fungovanie bolo často problematické. V kontexte tejto dlhodobej situácie bolo komplikované vytvárať nejakú volebnú rezervu.

Přece jen ale pro bývalou parlamentní stranu - a sami jste prý, když jste byli v NR SR, tuto kauci podpořili - by to teoreticky neměla být suma až tak astronomická? Strana, která chce ve volbách aspoň trochu uspět, nebýt vyloženě jen do počtu, by aspoň s takovými padesáti tisíci eur na kampaň měla počítat, ne?

Je pravdou, že v dobe keď slovenský parlament schvaľoval novelu volebného zákon, ktorým sa okrem iného zavádzala aj volebná kaucia pre politické strany, mala KSS v zákonodarnom zbore svoje zastúpenie. Rovnako tak je pravdou, že poslanci KSS túto novelu podporili. Už krátko po jej schválení sme si uvedomili, že to bola chyba. Aj napriek tomu, že táto novela aj s kauciou by bola schválená aj bez komunistických hlasov bolo to nesmierne chybné rozhodnutie a všetci poslanci KSS, ktorí za ňu v tom čase hlasovali nesú za to morálnu zodpovednosť a priznávam, že aj vrátane mňa osobne. Spomínam si, že to bolo v čase, keď s poslaneckého klubu KSS odišiel poslanec Ivan Hopta a založil novú stranu Úsvit. To bol hlavný aj keď krátkozraký dôvod prečo komunisti túto novelu aj s kauciou  podporili. Bola to snaha takýmto spôsobom eliminovať možnosť kandidovania strany Úsvit v blížiacich sa parlamentných voľbách v roku 2006 a zabrániť tak odčerpaniu hlasov KSS. Otvorene priznávam, že to bolo kontraproduktívne rozhodnutie, ktoré navyše prispelo k obmedzeniu skutočných demokratických princípov v slovenskej politike. Ako vidíme dnes nás to dobehlo...

Máte pravdu v tom, že strana, ktorá sa chce uchádzať o dôveru voličov vo voľbách a zároveň ašpiruje na ovplyvňovanie chodu spoločenských udalostí musí byť na voľby pripravená a to nielen programovo, personálne ale aj ekonomicky. Zároveň však je realitou, že politika je dnes závislá predovšetkým od finančných prostriedkov a mediálneho vplyvu. Úspešné sú tie  politické subjekty ktoré s týmto nemajú problém. Úspešné sú tie strany,  ktoré majú za sebou vplyvných ekonomických sponzorov a zapadajú do scenárov novodobých privatizérov a oligarchov. Na Slovensku tento fakt hrozivým spôsobom potvrdzuje množstvo káuz, afér a obvinení,  ktoré veľmi silno odokrývajú prepojenosť politiky a politických strán na spomínané ekonomické elity dokonca s kriminálnym pozadím.

Treba si uvedomiť, že KSS nemá za sebou žiadnych oligarchov a ani nezapadá do scenárov novodobých politických režisérov. Tento fakt možno v každom prípade hodnotiť pozitívne. Od nikoho sme nič nevzali, nikomu nič nedlhujeme a teda nikomu nie sme za nič zaviazaní. Zaviazaní sme jedine svojmu presvedčeniu a bežným ľuďom za ktorých sa usilujeme bojovať. Tento fakt nám zároveň značne obmedzuje možnosti nášho politického pôsobenia – keďže koniec koncov finančné prostriedky sú v tomto kapitalistickom a mediokratickom systéme rozhodujúce. Našim kapitálom do budúcnosti by malo byť pochopenie ľudí, že súčasný spoločensko-ekonomicky systém je chybný, zlý a protiľudový a že je nevyhnutné hľadať antikapitalistickú alternatívu.

K podstate vašej otázky: KSS je strana financovaná výlučne z členských príspevkov. Členmi strany sú predovšetkým ľudia, ktorí denno-denne zápasia so svojimi existenčnými problémami a tých ekonomických prostriedkov nazvyš nemajú mnoho. Napriek tomu v rámci možností podporujú aj komunistickú stranu. Otvorene chcem povedať, že mimo tohto faktu všetci funkcionári strany vrátane jej vrcholových funkcionárov za svoju prácu pre stranu nepoberajú žiadnu finančnú odmenu a ani si nenárokujú na preplácanie rôznych výdavkov s touto činnosťou súvisiacou. Strana má svoje stranícke štruktúry takmer vo všetkých okresoch Slovenska, má vybudované aj krajské štruktúry a všetci pracujú len a len na základe svojho presvedčenia. Ja osobne všetkým týmto ľuďom vyjadrujem obrovský obdiv, uznanie a vďaku. Od roku 2006, kedy sa KSS ocitla mimo parlamentu, sa jej pôsobí veľmi zložito. No strana existuje a funguje. Doposiaľ sme sa zúčastnili všetkých volieb na všetkých úrovniach spoločnosti. Posledné obdobie bolo ťažkým volebným maratónom, ktorý nás v značnej miere ekonomicky vyčerpal. Spomenúť musím aj fakt, že po parlamentných voľbách v roku 2012 sme žiaľ museli zaplatiť aj dosť vysokú pokutu za jedno pochybenie vo vzťahu k volebnému zákonu. Zjednodušene povedané, to že sa nám momentálne nepodarilo dať dohromady finančné prostriedky a zúčastniť sa februárových parlamentných volieb malo viacero menovateľov.

Člen vedení KSS Jalal Sulejman prozradil v rozhovoru pro server Klucod.sk, že oficiálně jste například na pomoc od KSČM spoléhat nemohli, že zákon něco takového neumožňuje. Zkoušeli jste tuto cestu nepřímo, třeba přes konkrétní jednotlivce?

Je to tak. Slovenská legislatíva nepripúšťa financovanie  činnosti našich politických strán z prostriedkov zo zahraničia. Aj keď všetci veľmi dobre vieme, že sa realizujú rôzne mechanizmy ako za cudzie – zahraničné prostriedky ovplyvňovať vnútropolitický vývoj v iných krajinách. KSS o finančnú podporu vo vzťahu k zabezpečeniu volebnej kaucie KSČM ani iných našich zahraničných partnerov nežiadala. A to ani oficiálne a ani neoficiálne.

Na sociálních sítích se objevují i hlasy z řad vašich příznivců, že se vlastně až tolik neděje, protože úkolem komunistické strany není dobývat parlamentní lavice, ale »ulice a masy«. Jenže v mediokratickém režimu asi jedno bez druhého dost dobře nejde – u nás kdo není v zákonodárném sboru, toho oficiální masmédia o to víc ignorují… A kdo není vidět, jako by nebyl. A platí to podle všeho i na Slovensku.

Parlamentné voľby tak ako aj voľby ostatné ja osobne nevnímam ako cieľ snaženia komunistov. V parlamentnej demokracii boli, sú a aj budú voľby prostriedkom k získaniu vplyvu na rozhodovaní o veciach verejných. To je fakt. KSS, či v dobe keď mala svoje parlamentné zastúpenie, alebo teraz pracuje takmer v totálnej mediálnej izolácií. Na tomto fakte sa nič nemení s ohľadom na to, či strana ide alebo nejde do volieb. Faktom však je, že samotná predvolebná kampaň vytvára väčší priestor a to aj v mediálnom prostredí na zviditeľňovanie politiky strany. Aj na Slovensku samozrejme platí, že ten kto nie je mediálne prezentovaný ako by neexistoval. Práve pre tento fakt sa už dlhodobejšie snažíme využívať sociálne siete ako aj tzv. alternatívne média.

KSS, ako je už známe, sa teda parlamentných volieb v budúcom roku nebude uchádzať o dôveru voličov. Priznám sa, že osobne ma to veľmi mrzí a beriem za tento fakt aj svoj podiel zodpovednosti. No neznamená to, že v rámci predvolebnej kampane budeme ticho. Určite prejavíme svoje postoje k aktuálnemu dianiu. Na druhej strane treba zdôrazniť aj fakt, že parlamentné voľby prinesú také volebné výsledky, ktoré môžu smerovať k patovej situácii a k predčasným parlamentným voľbám. Kto vie? KSS musí pracovať tak, aby na takúto alternatívu už bola v plnej miere pripravená.

Kolik má KSS aktuálně členů či registrovaných sympatizantů? Je fakt, že v době elektronických médií, když se podchytí zejména sociální sítě, jak jste naznačoval, naučíte se na nich mluvit jazykem mladých, přebírat jejich marketingové strategie, nápady, tah na branku, tak ještě šance na změnu je. Házet flintu do žita, předpokládám, nehodláte.

Fakt, že KSS nejde do parlamentných volieb v žiadnom prípade neznamená, že svoju politickú činnosť končí. Naopak. Musí zmobilizovať všetky svoje sily. Strana tak, ako som už zdôraznil, má vybudované svoje štruktúry vo všetkých krajoch a takmer vo všetkých okresoch Slovenska. Má okolo 3000 členov čo na slovenské pomery nie je málo. Našu organizačnú štruktúru nám mnohé politické strany a to aj parlamentné závidia. Faktom je, že naša členská základňa je tvorená prevažne staršou generáciou a bude nevyhnutné, aby postupne do funkcií na rôznych úrovniach strany boli nominovaní aj mladší členovia.

A je úplne prirodzené, že s postupnou generačnou výmenou prichádzajú aj nové impulzy, istá dravosť a prirodzená schopnosť používať nové spôsoby komunikácie, formy a metódy práce. Medzi ne nepochybne patrí aj spomínané využívanie sociálnych sieti v dnešnej dobe veľmi efektívneho spôsobu komunikácie s verejnosťou. Takže KSS určite flintu do žita nehádže. Súčasnému predvolebnému zápasu bola umelo vnútená ilúzia boja neoliberalizmu s konzervativizmom a úplne otvorene poviem, že aj keby sa tohto zápasu KSS zúčastnila jej výsledok by pravde podobne nebol povzbudivý. Osobne si myslím, že práve po týchto parlamentných voľbách sa môže vytvoriť situácia, ktorá umocní vo verejnosti záujem o skutočné riešenie problémov v spoločnosti. Myslím si, že vznikne situácia, v ktorej sa zrozumiteľnejšie bude na Slovensku volať po systémových riešeniach problémov, že sa aktuálnymi opäť stanú snahy po riešení sociálnych i environmentálnych problémoch. Po politickej stránke si myslím, že strana Smer–SD, ktorá bola dlhé roky považovanú za slovenskú politickú ľavicu už dnes stráca dych a po týchto voľbách ho úplne stratí. Pred nami bude výzva, čo urobiť pre to, aby tu pôsobila relevantná antisystémová ľavicová sila. To je výzva aj pre KSS ale aj pre ďalších, ktorým srdce bije naľavo.

Budete doporučovat svým členům a voličům volbu jiného levicového subjektu, když sami nekandidujete, a pokud ano, kterého? Pokud ne, proč?

Keby som odpovedal v tejto chvíli na túto otázku bolo by to predčasné a značne subjektívne. V najbližších dňoch budú rokovať ústredné stranícke orgány a nevylučujem ani rokovania ostatných straníckych štruktúr, ktoré budú hľadať odpoveď aj na túto otázku. Osobne si myslím, že nielen našich členov ale aj sympatizantov bude určite zaujímať názor, či odporúčanie strany ako takej. Dokonca si myslím, že náš hlas v tejto veci nemusí byť vôbec zanedbateľný práve v tak polarizovanej politickej atmosfére aká dnes na Slovensku je. Myslím si tiež, že by sme aj takouto formou mohli prispieť k oslabeniu silnejúcich neoliberálnych politických tendencií. Niekedy býva ťažké rozhodnúť sa medzi dvomi zlami a vybrať z toho to menšie. No z iného pohľadu je možné vyberať to väčšie dobro. Ale to je môj momentálny osobný názor a samozrejme aj ja sa podriadim a budem rešpektovať kolektívne stranícke rozhodnutia.

Roman JANOUCH

FOTO - archiv


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 23 hlasů.

Roman JANOUCH

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


reich.mir.fan
2019-12-09 22:41
Pane Hrdličko KSS dělala a KSČM dodnes dělá ty jisté chyby.Plné
ústa pracujících v prohlášeních ale reálný skutek utek.Nula od nuly
pojde.Došlo vám vůbec že dnešní kapitalističtí menežeři mají
dělníky v montovnách pouze za věc?
reich.mir.fan
2019-12-07 23:06
Pane Hrdličko situaci v KSS jste zhodnotil vcelku objektivně.Jenže KSS
se již nemá šanci postavit na nohy a jak léta poběží a senioři
budou postupně vymírat tak i KSS půjde do postupného zapomění.Takýto
osud bude v budoucnu čekat i KSČM.Dám vám příklad.Za naších
studentských let se o VŘSR hovořilo téměř při každé
příležitosti a její dějiny jsme musely ovládat jak když bičem
mrská.A dnes je historií která po více jak sto letech přešla do
zapomění.Prostě to je realita kterou je nutné brát jak je.
znovacek
2019-12-05 18:47
Drzim palce.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.