Více pracovat, méně strašit

Jak číst výsledky londýnského summitu NATO? Závěry vyznívají tak, že kromě evergreenu ruské hrozby je ukazováček namířen také na Čínskou lidovou republiku. Tato obrovská země se stává, aspoň pro některé členy NATO, výzvou i příležitostí. To zní ještě mírumilovně. Pro jiné členy aliance je Čína možnou hrozbou, ba dokonce prioritní hrozbou. Dochází tedy na slova mnohých moudrých lidí, kteří už dávno usuzovali, že přijde den, kdy NATO a USA coby nejsilnější jeho složka ukážou prstem právě na Čínu.

Pro agresivní uskupení NATO je nepřítelem vždy ten, kdo provádí vlastní politiku, hájí nebojácně své zájmy a jde svou cestou. Čína navíc zaznamenává, díky práci svých občanů, dynamický ekonomický a s tím související sociální rozvoj. Hlásí se ve všech oblastech o slovo. Namísto toho, aby euroatlantická politika vedla k podpoře a rozvoji vlastních obyvatel, protože jak USA, tak členské země NATO se potýkají s mnoha problémy (je třeba například vymýtit chudobu, vytvářet pracovní místa, stavět sociální bydlení, zajistit dostupnou zdravotní péči, pracovat na rovnosti lidí ad.), tak jejich předáci vypouštějí jedovatou slinu na adresu druhých (mimo NATO), kterým se v něčem daří lépe. Doporučovala bych více pracovat a méně strašit! Ocenila jsem slova bývalého zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka, který na adresu Číny v tisku vyslovil to, co mnoho lidí již dávno ví – že nikdy nebyl jiný stát, který by v tak historicky krátkém čase vytáhl stamiliony lidí z bídy a emancipoval je.

A proto mě překvapuje, jak se postavil rektor Univerzity Karlovy k počínání subjektů, jež se zabývají Čínou a čínskými reáliemi a měly (mají) dotyk na akademickou půdu. Soukromý kontroverzní projekt Sinopsis (realizovaný za odborné spolupráce s katedrou sinologie FF UK), jenž je jednostrannou kritikou soudobé Číny, byl panem rektorem podpořen. Rektor považuje Sinopsis »za velice podnětný v rámci naplňování tzv. třetí role univerzity«, a proto podporuje i akademiky zapojené v projektu. Ano, všichni máme jistě právo na svobodné vyjádření svých názorů, já i lidé zapojení v Sinopsis.

Rektor reagoval na dopis skupiny vědců, kteří se obrátili na něho a členy univerzitního senátu a žádali, aby se filozofická fakulta i celá Univerzita Karlova za badatele a badatelky působící v projektu Sinopsis postavily. »Pro UK jako nejstarší a nejslavnější českou univerzitu představuje tato situace příležitost ukázat, že ochraňuje akademické svobody a podporuje kritickou diskusi,« uvádí se v jejich dopise.

Budiž. Zůstává však otázka, jak bude probíhat ona »kritická diskuse« nejen na nejslavnější české univerzitě, když s jejím požehnáním nebo za odborné spolupráce některé její složky působí dále již zmíněný Sinopsis, také Mezinárodní sinologické centrum podporované z Tchaj-wanu, a když víme, že současně bylo zrušeno Česko-čínské centrum UK. Právě toto centrum přispívalo k rovnovážné akademické diskusi o Číně například tím, že usilovalo o všestranný pohled na ni a o smysluplnou česko-čínskou spolupráci v mnoha oblastech. Nastalá nerovnováha není správná.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 2.3, celkem 139 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2019-12-10 01:06
o.motl: Bolševici nebyli první, kdo v Rusku provedl státní převrat.
Legitimní vládce byl přece car a ten byl donucen odstoupit, protože
armáda se postavila proti němu. Za eskalaci občanské války nesou vinu
zahraniční interventi, včetně velení Masarykových legií.
o.motl
2019-12-09 10:09
Rozpoutání občanské války v Rusku padá na hlavu bolševiků, pane
Hájku. Oni provedli ozbrojený převrat. Kecy o tom, že byli donuceni k
násilí, si strčte tam, kam slunce nesvítí.
hajek.jiri51
2019-12-08 19:01
A nebyli snad okamžitě vojensky napadeni imperialisty zvenčí a bílou
reakcí zevnitř, VM? To Vám jaksi geniálně uniká. S Vámi se zkrátka
věcně bavit nedá a reagovat na Vaše vulgarizmy je ztráta času.
hajek.jiri51
2019-12-08 18:53
Poslyste znovacek. Co je Vám na té citaci Harrise nesrozumitelné?
Vždyť to pochopil i "komanč" jako jsem já. Mohli by to dát i
do testů pro šesťáky, aby nasbírali víc bodu z porozumění textu.
Spíše se Vám to ale jen nehodí do krámu, to chápu. Jen s tím,
proboha, nelezte na veřejnost. Znemožňujete sebe i soukmenovce.
velkymaxmilian
2019-12-08 15:43
Do kamene si zaslouží vytesat hlavně myšlenka Hájka: "Bolševici
byli násilím donuceni k násilí", to je skutečný skvost
dialektického materialismu. Aplikace "Poučení..." na dnešní
dobu pana Frondy, to je proti tomu třikrát vylouhovaný pytlík čaje...
miki.13
2019-12-08 15:29
fronda: Vytahovat v roce 2019 poučení z krizového vývoje, tak to už je
veliký bizár. Jestli je účelem vašich retro příspěvků nás
rozesmát, tak plníte plán pětiletky na 100%. Čest vaší práci.
salekiv
2019-12-08 13:29
fronda: Zkuste tu aktuálnost Poučení z krizového vývoje trochu
rozvést. Ať se také trochu zasmějeme. Legrace není nikdy dost.
znovacek
2019-12-08 13:21
Diky dumys. rytiry za pripomenuti rezervaci pro indiany.
fronda
2019-12-08 10:55
Poučení z krizového vývoje bylo aktuální před 50 i před 30 lety a
je aktuální stále. Reformovat by se měli "demokrati".
hajek.jiri51
2019-12-08 09:02
VM. Vy jste "bolševik" v modrém. Ale zatím co bolševici byli
donuceni násilím k násilí, aby uhájili svou zemi i ideologii, Vy
děláte totéž, aniž by Vás k tomu někdo nutil. Jen z pouhé a
hloupé nenávisti. To platí pro všechny výtečníky tohoto druhu, a je
jich bohužel dost, bez rozdílu.
hajek.jiri51
2019-12-08 09:02
VM. Vy jste "bolševik" v modrém. Ale zatím co bolševici byli
donuceni násilím k násilí, aby uhájili svou zemi i ideologii, Vy
děláte totéž, aniž by Vás k tomu někdo nutil. Jen z pouhé a
hloupé nenávisti. To platí pro všechny výtečníky tohoto druhu, a je
jich bohužel dost, bez rozdílu.
abbeyroader
2019-12-07 23:04
Soudružko Moniko, Vy vidíte jako jeden z hlavních úkolů současnosti
vytváření pracovních míst? Máte alespoň elementární představu o
situaci na trhu práce? Nebo se snažíte zostudit a dehonestovat
komunistické noviny tím, že do nich budete psát nehoráznosti? Děkuji
za odpověď.
svaty_vaclav
2019-12-07 11:52
Frank Harris (1855-1931), životopisec G.B.Shawa, toto řekl už před 100
lety v knize Můj život a mé lásky 1. díl o
Američanech……………. A nyní bych chtěl říci několik slov
svému vlastnímu národu a zmínit se o jeho nedostatcích. Anglosaská
panovačná bojechtivost je největším nebezpečím pro lidstvo v
nynějším světě. Američané jsou hrdi na to, že vyhubili Indiány,
že je oloupili o majetek; upalují a mučí černochy ve svatém jménu
rovnosti. Musíme se za každou cenu zbavit svého pokrytectví a šalby a
vidět se, jak opravdu vypadáme: jsme panovačná rasa, pomstychtivá a
brutální, jak jsme dokázali na Haiti. Musíme studovat nevyhnutelné
účinky své bezduché, pošetilé sobeckosti, jak jsme ji projevili za
světové války. Anglický a americký ideál je germánský ideál
dobyvačného samce, který pohrdá všemi slabšími a méně
inteligentními rasami a usiluje zotročit je anebo vyhladit. Tohoto
ideálu se musíme zřeknout. Před sto lety bylo toliko patnáct milionů
Angličanů a Američanů. Dnes je jich skoro dvě stě milionů, a není
pochyby, že za další století budou nejpočetnější rasou světa jako
jsou dnes rasou nejmocnější. DOSUD NEJPOČETNĚJŠÍM NÁRODEM BYLI
ČÍŇANÉ, KTEŘÍ DALI VŠEM DOBRÝ PŘÍKLAD, NEBOŤ NEOPUSTILI
VLASTNÍCH HRANIC. Dobyvatelští a kolonizující Anglosasové však
hrozí zaplavit zeměkouli a zničit všechny odrůdy lidského rodu. Dosud
ještě vyhlazujeme zbytky Indiánů, protože nejsou dosti servilní,
zatím co se spokojujeme degradací černocha, poněvadž neohrožuje naše
panství. Je moudré usilovat, aby zůstala toliko jediná květina v
zahradě světa? Je moudré vyhladit lepší druhy, aby byl zachován druh
nižší? A anglosaský individuální ideál je dokonce ještě nižší a
nevhodnější. ……
velkymaxmilian
2019-12-07 10:46
Soudružka Hoření se svojí formulací: "...tak jejich předáci
vypouštějí jedovatou slinu na adresu druhých", zákonitě,
přihlásila k normalizátorům, kteří v prosinci 1970 schválili
"Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII.
sjezdu KSČ". Zde se mimo jiného hovoří o "živlech, kteří
plivají jedovaté sliny do čiré řeky přátelství československého a
sovětského lidu. Téměř shodná formulace pomalu po půl století,
znovu a znovu dokazuje naprostou nereformovatelnost lidí tohoto
ražení...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.