FOTO - Pixabay

Nepotřebné, ale funkční spotřebiče dostanou druhou šanci

Staré, pořád fungující elektrické spotřebiče, nemusejí končit jako odpad. Společnost Elektrowin spustila v Brně projekt Jsem zpět, který má za cíl dát vybraným plně funkčním elektrospotřebičům druhou šanci.

Elektrowin provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Projekt začala provozovat v Brně ve Sběrném středisku odpadů Vídeňská–Jílová, neboť jsou zde prostory vhodné ke shromažďování vybraných elektrospotřebičů.

»Dle zkušeností z jiných evropských zemí má opětovné použití výrobků příznivý dopad na životní prostředí. Snižuje produkci odpadu a vytváří další pracovní místa. Projekt Jsem zpět zpřístupňuje jinak nedostupné zboží lidem s nízkými příjmy, má tedy i aspekt sociální. Preferujeme předcházení vzniku odpadu před jeho likvidací,« uvedl první náměstek primátorky Brna Petr Hladík (KDU-ČSL).

Projekt Jsem zpět funguje tak, že zpětně odebrané plně funkční spotřebiče dobrovolně darují jejich majitelé tím, že je odvezou na určené sběrné středisko odpadů, kde spotřebiče odevzdají a podepíšou potvrzení o přenechání elektrospotřebiče k opětovnému použití. Tyto elektrospotřebiče jsou zde shromážděny do příjezdu servisního technika určeného společností Elektrowin. Ten na místě posoudí, zda jsou pro projekt vhodné. U vybraných přístrojů pak technik zajistí odvoz a odborné kontroly, po které mohou být předány na místo, kde jsou nejvíc potřeba (např. Klokánky Fondu ohrožených dětí, azylové domy či jiné vybrané organizace).

Odpadům předchází i středisko RetroUse

Čtvrtý rok spolupracuje Brno s provozovatelem středisek předcházení vzniku odpadů RetroUse. Městští radní schválili prodloužení platnosti smlouvy s ním na dobu neurčitou.

Obecně prospěšná společnost AMERFO (dříve Americký fond) zajistila pro město dle smlouvy vybudování dvou středisek předcházení vzniku odpadů RetroUse ve Francouzské a v Husově ulici v protileteckém krytu 10-Z z období 2. světové války. Zřídila též informační centrum v Orlí ulici, kde se návštěvníci dovídají více o způsobech předcházení vzniku odpadů. Donášejí tam drobné, doma už přebytečné věci nebo si naopak odnášejí v dárkovém balení nějaký upomínkový předmět. Společnost AMERFO zajišťuje jejich provoz.

Předměty historické hodnoty jsou přednostně nabízeny do sbírek muzeí, ostatní věci pak najdou využití ve fundusech divadel, ve školách, v literárních lavičkách apod. Kromě zachování předmětů historické hodnoty pro další generace se tak prodlužuje životní cyklus věcí, které by jinak skončily jako odpad. Odměna města Brna provozovateli služby RetroUse je 445 000 korun bez DPH ročně.

(vž)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 21 hlasů.

(vž)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.