Důchodová reforma: Kde hledat peníze?

Důchodová reforma je jednou z hlavních priorit nejen vlády, ale také KSČM. Současný systém je totiž udržitelný jen v případě úpravy parametrů tak, jak je to potřeba v průběhu času. A, žel, se nejedná o dalekou budoucnost, nastavení nových parametrů je potřeba dosáhnout nejpozději do 10 let, ale čím dříve, tím lépe. To respektuje i ministryně financí, která také říká, že budou peníze na důchody zhruba do roku 2030.

Co bude dál? Je potřeba urychleně hledat řešení? Nemyslím si. Není potřeba objevovat již objevené. Navrhuji vrátit se znovu k jednání o spravedlivých daních. Je možné uvažovat i o progresivní dani, která je běžná u řady států EU.

Již v minulých volbách KSČM navrhovala progresivní zdanění příjmů a kapitálu velkých korporací. Dlouhodobě jsme pro diferenciaci daní u fyzických i právnických osob. Není možné, aby ti, kteří mají příjmy o něco málo vyšší, než je minimální mzda, měli stejnou daňovou úroveň jako ti, kteří mají sto tisíc či více měsíčně. Stejně tak není možné, aby nadnárodní korporace měla stejnou daň jako například malá rodinná firma. Česká republika stále patří k malé skupině unijních států, která dosud neuplatňuje takzvanou progresivní daň z příjmů. Proč?

Rádi bychom se vrátili k tématu spravedlivého zdanění. Je tedy logické, že od vlády pak vyžadujeme aktivnější přístup v oblasti příjmů…

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.1, celkem 100 hlasů.

Vojtěch FILIP

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2020-01-15 01:42
Po privatizačním puči mocipáni projedli naši budoucnost. Tím zdrojem
prostředků bylo naše národní hospodářství, budované pracujícími
40 let. Byla jím i propopulační politika komunistických vlád. Stejně
tak i investice do kvalitního vzdělání. To všechno bylo vyměněno za
banány, za spotřební zboží dovezené z Asie na dluh (a za cenu
ekologické devastace), za exotické dovolené. Zrušme privatizaci,
zrušme "restituce", a na důchody bude hned.
reich.mir.fan
2020-01-14 23:17
Pane svaty_vaclave vím že mně opětovně počastujete slovy že jsem
fašista, antikomunista a nevymáchaná tlama ale Vojtěch Filip ty slova v
určité souvislosti řekl a dokonce si myslím že v dnešní době ten
nedostudovaný zrzek má velkou šanci případný žalovaný spor
vyhrát.Kdyby se Vojtěch Filip raději zaobíral informacemi které
různě kolují o tom profláknutém spolku v tom směru že mají černé
finanční konta,peníze které jim tečou bůh ví odkud a cestou své
právnické kanceláře podal podnět k prošetření policejním na PČR
tak má taky šanci uspět ve prospěch nejméně polovině spoluobčanů
naši republiky.
svaty_vaclav
2020-01-14 16:26
Miliónoví Chvilkaři si zase dnes otřeli své nevymáchané tlamy o pana
Filipa a chtějí jej žalovat za něco, co neřekl. Jako správní
antikomunisti a fašisti mají Chvilkaři klasické problémy s
porozuměním textu a vyjádření.
pleningeri
2020-01-14 16:00
Aby toho nebylo "málo" tak i HaNo :
"http://www.halonoviny.cz/articles/view/458088"
slechta48
2020-01-14 15:39
"Lidé s tupostí mezků se opět" na Hano vyrojili. Tentokrát
melou o nutnosti na penzi si spořit v bankách, které vyvádějí zisky
mimo ČR, bez záruky jejich odolnosti proti krachu. "Populisté z
okraje ortodoxního ultrareakčního pravicového spektra" dostanou
záchvat, že dosud stále ještě existují "nedůvěryhodné" a
"konspirační" weby
"http://www.novarepublika.cz/2015/12/klaus-pripravil-duchodce-o-333-mi
liard.html".
salekiv
2020-01-14 13:34
Ještě jeden důvod k (ne)oprávněnosti progresivního zdanění ve
vztahu k vypláceným důchodům. Už nyní jsou vyplácené důchody
vůči výši povinného pojištění silně degresivní. To jinými slovy
znamená, že čím máte vyšší hrubou mzdu, tím procentuálně máte
menší vypočtený důchod vůči této hrubé mzdě. Výše důchodu je
dnes dokonce omezena max. výší cca 33000. Progresivní zdanění by tak
dále snižovalo, už tak značně ořezanou, zásluhovou složku
důchodů.
velkymaxmilian
2020-01-14 13:24
OPRAVA: poslední věta namísto existenci má být "neexistenci!...
velkymaxmilian
2020-01-14 13:22
e s podivem kolik lidí se s tupostí mezků ztotožňuje s letitou
dezinformací o rozkradení důchodového fondu v éře vlády Klause a
poté obou Topolánkových. Je zejména mezi důchodci široce
rozšířená a hluboce zakořeněná. S velkou oblibou ji znovu
otevírají populisté z okraje ortodoxního levého spektra a ostudou je,
že s ní příležitostně operují i Haló noviny. Šiřitelé informací
o rozkrádání důchodového fondu, využívají ekonomické
negramotnosti, cílová skupina, které jsou tyto dezinformace určeny se
rekrutuje z lidí s minimálním vzděláním, převážně manuálů,
kteří si neuvědomují, že žádný takový fond neexistuje a ani před
rokem 1989 neexistoval. Jeho existenci a proto i nemožnost rozkradení
paradoxně potvrdil i Zeman...
salekiv
2020-01-14 13:08
Stanovisko MF k lživému tvrzení o rozpuštění jakéhosi
"důchodové" fondu: Před rokem 1989, i po něm, až dodnes,
jsou důchody financovány státem, ze státního rozpočtu. Důchodový
systém fungoval a funguje na tzv. průběžném principu – důchody jsou
hrazeny ze státního rozpočtu a od roku 1993, kdy bylo uzákoněno
pojistné, jsou příjmy z pojistného odváděny do státního rozpočtu.
Nedochází tedy k tomu, že by byly prostředky shromažďovány v
nějakém fondu, z něhož by mohly být nějakým způsobem použity na
něco jiného nebo zneužity. Výdaje na důchody jsou mandatorní výdaj,
tedy ten, na nějž je zákonný nárok a výplata všech důchodů musí
být ze státního rozpočtu pokryta. Snrnuto - k žádnému rozpuštění
důchodového fondu dojít nemohlo, protože takový fond nikdy
neexistoval.
slechta48
2020-01-14 11:44
Kde jsou ty časy, kdy si Klausova vláda vyrovnala státní rozpočet z
důchodového účtu ... Pochybuji, že se na účet vrátila minimálně
stejná částka.
velkymaxmilian
2020-01-14 11:03
O potřebě důchodové reformy se plytce žvaní již pomalu tři desítky
let (současný termín, že po roce 2030 nebude na důchody není nic
originálního, v minulosti padla i nižší data). Obrovské
rezervy,kterých se odpovědní bojí jak čert kříže, je
"hrábnout" do ostatních mandatorních výdajů MPSV mimo
starobních, vdovských a vdoveckých důchodů. Progresivní zdaňování
fyzických osob je z velké části hrubý populismus. Daňová progrese by
ovšem vyžadovala velmi citlivé alikvótní navyšovaní odvozené od
hrubé mzdy, aby nedošlo k nežádoucímu efektu, který správně uvádí
salektiv. Progresivní zdanění právnických osob a velkých korporací,
naráží na negativa investičních pobídek (např. daňové prázdniny),
ale u velkých korporací na zahraniční vlastníky což je ovšem
logický důsledek absence tuzemského kapitálu na začátku
transformačního procesu. Východiskem se za současné situace jeví
výrazně navýšit podíl státu na podpoře dalších forem zabezpečení
ve stáří, prvořadě celoživotního penzijního připojištění. K
tomu ovšem mimo jiné patří i podpora firem výrazně přispívajících
svým zaměstnancům nad rámec jejich vlastního příspěvku.
salekiv
2020-01-14 09:52
Ti nejbohatší si vždy najdou cestu, jak své daně
"zoptimalizovat". Posílení daňové progrese by tak postihlo
především zaměstnance v pásmu hrubé mzdy 60 až 120 tisíc
měsíčně. Tedy kvalifikované pracovníky s praxí, například
inženýry a lékaře. Mnozí z nich jsou jazykově vybaveni a ochotni
cestovat za prací i do zahraničí – zejména ti nejlepší z nich.
Daňová progrese by pomohla vyhnat ze země ty nejcennější pracovníky,
naopak by posílila atraktivitu práce u montážní linky. Zdali je to
žádoucí cíl, na to ať si odpoví každý sám.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.