FOTO - Pixabay

Vlastní politika náměstků ministra školství

Doporučení pedagogických poraden k poskytování podpůrných opatření pro handicapované děti by od příštího roku mohli posuzovat pracovníci, které by tím pověřilo ministerstvo školství. Úřad to navrhl v novele zákona, která je nyní v připomínkovém řízení.

Opatření by podle něj mělo vést k omezení nynějších rozdílů v práci poraden v různých krajích. Analýza ministerstva zjistila, že rozdíly v počtech předepsaných opatření, mezi která patří třeba přidělení asistenta, doučování či různé pomůcky, jsou u podobných žáků v krajích mezi jedním a devatenácti. Úřad nemá možnost tento systém řídit, což podle něj způsobuje nerovnosti a neúčelné rozdělování peněz. »Navrhován je proto vznik posuzujících pracovišť, zřízených ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která sjednotí postup doporučování podpůrných opatření,« popsalo ministerstvo záměr. Okruh doporučení, kterých by se nutnost posouzení měla týkat, by chtěl úřad stanovit v prováděcím předpisu. Posuzující osoba by měla mít na vyjádření k doporučení lhůtu 30 dnů. Při jejím překročení by doporučení začalo platit i bez posouzení. Tímto opatřením chce ministerstvo zamezit zbytečným průtahům.

Podle člena sněmovního školského výboru Ivo Pojezného (KSČM) to dokazuje, že ministr nedostatečně hlídá náměstky, kteří si dělají svoji politiku bez vědomí odborné veřejnosti. Právě o těchto problémech se podle něj hovořilo na konferenci vloni v říjnu v Olomouci s ředitelem odboru vzdělávání. »Zjištění mezikrajových rozdílů vycházejí ze statistiky, která je nepřesná, a tedy zavádějící. Proto i v Olomouci byla napadána odbornými pracovníky speciálně pedagogických center. Myslím si, že argumentace o neúměrném posunutí lhůt od přijetí žádostí o vyšetření až po schválení doporučení pověřenou osobou je evidentní. Je naprosto nereálné, aby to vše při současném počtu klientů, a tedy vydávaných doporučení, pověřená osoba zvládla,« řekl našemu listu.

Očekával prý, že školská poradenská zařízení budou mít volnější ruce, jak bylo původně slibováno, ale naopak jsou vystavena neustálé kontrole, a navíc plnění statistických požadavků. »Už nyní pracují ve velmi demotivujícím prostředí. Své kontrolní úkoly plní Česká školní inspekce, dále pak revizní pracoviště a přibudou další odborníci, třeba ekonomové bez znalostí struktury klientů?« ptá se poslanec.

Připomínky od odborníků, ne od vizionářů

Návrh předpokládá větší zapojení sociálních pracovníků v případech, kdy rodiče v rozporu se zájmy dítěte nevyhledají nebo odmítnou pomoc poradny. Pokud by nereagovali na doporučení školy navštívit poradnu ani po písemném oznámení do 30 dnů od jeho doručení, měla by škola zajistit poskytnutí poradenství sama. Zároveň by o tom měla informovat úřad sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Sociální úřad by pak měl dát škole či poradně do tří měsíců vědět, zda se dle zákona jedná o ohrožené dítě a jak to bude dále řešit. Tuto informaci by měl OSPOD dle návrhu škole předávat ve všech případech, kdy ohrožení dítěte zjistí. V současnosti to kvůli mlčenlivosti může udělat jen, pokud škola sama úřad na rodinu upozornila.

»Pracovníci v praxi vědí, že spolupráce s OSPODy příliš nefunguje, a jsem zvědav, zda hlavně rodiče pochopí, že jde o pomoc jejich dětem. Pokud dojde k paralyzování současného, celkem funkčního systému, pak těžko budeme hledat východisko. Byl bych nerad, aby se opakovaly chyby, které v minulosti byly běžné. Připomínky musí jít od odborníků, a ne od vizionářů, většinou uvažujících mimo realitu,« reagoval Pojezný.

Změny ve fungování systému by dle návrhu mohly platit od ledna 2021 a měly by se zaplatit z limitů schváleného rozpočtu. Náklady na nové pracovníky a provoz vyčíslilo ministerstvo zhruba na 16 milionů korun ročně. Nové nastavení systému by mohlo vést k omezení počtu přidělovaných asistentů pedagoga v běžných školách, a tím k ročním úsporám kolem 930 milionů korun, vypočítal úřad. Na inkluzi je v letošním rozpočtu vyhrazeno asi 3,6 miliardy korun, loni to bylo asi o 400 milionů korun víc.

(jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.8, celkem 5 hlasů.

(jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.