Ruský velvyslanec v Polsku půjde na kobereček

Tak jsme se z polských médií dozvěděli, že ruský velvyslanec v Polsku byl předvolán na Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky vysvětlit některé výroky prezidenta Ruské federace Vladimira Putina o Polsku. Putin mimo jiné hodil na Polsko rozpoutání druhé světové války a o polském velvyslanci v Německu 30. let panu Józefu Lipském, blízkém spolupracovníku nechvalného polského ministra zahraničních věcí Józefa Becka, prohlásil, že je »antisemitské prase«.

Zdá se, že polský ministr zahraničních věcí nevidí v rezoluci Evropského parlamentu ze září 2019, že »druhou světovou válku vyvolal pakt Molotov–Ribbentrop«, nic špatného. Včetně skutečnosti, že se na ní aktivně podíleli i polští europoslanci. Taková lež a urážka druhé strany by ve středověku vyvolala válku. Více než tři čtvrtiny europoslanců ale zastává názor, že Rusko tupit mohou po libosti a že na historické pravdě nezáleží. Jinak si onu rezoluci nelze vysvětlit.

Europoslanci a europoslankyně by měli vědět a respektovat, že paktu Molotov–Ribbentrop předcházelo systematické ničení versaillského mírového systému nacistickým Německem s vydatnou podporou císařského Japonska, fašistické Itálie, autoritářského Polska, demokratické Velké Británie a Francie a dalších evropských států. Že mu předcházely zejména:

-  Útok císařského Japonska na čínské Mandžusko 18. září 1931 a jeho následná anexe;

-  obnovení všeobecné branné povinnosti v nacistickém Německu 16. března 1935. Versailleská mírová smlouva se začala měnit v cár papíru;

-  útok Itálie na Habeš 3. října 1935; 5. května 1936 italská vojska dobyla metropoli Etiopie Addis Abebu;

-  remilitarizace Porýní nacistickým Německem 7. března 1936;

-  frankistický puč ve Španělsku 18. července 1936, následná občanská válka a intervence asi čtvrtmilionové armády fašistické Itálie, Portugalska a Německa proti Španělské republice až do kapitulace Madridu 28. března 1939. Francie a Velká Británie tváří v tvář fašistické intervenci proti zákonné španělské republikánské vládě vyhlásily politiku neutrality a Francie později uzavřela svou státní hranici se Španělskem;

-  frontální útok Japonska na Čínu, zahájený 7. července 1937;

-  tzv. anšlus (obsazení) Rakouska vojsky německého wehrmachtu 13. března 1938;

-  povstání henleinovců za účasti speciálních jednotek německého wehrmachtu v českém pohraničí v květnu a v září 1938, potlačené Československou armádou;

-  mnichovský diktát nacistického Německa, fašistické Itálie, demokratické Francie a Velké Británie o postoupení československého pohraničí hitlerovskému Německu 28. až 29. září 1938 plus dalších území nuceně postoupených Československem Polsku a v listopadu 1938 též Maďarsku;

-  odtržení zbytku Slovenska od českých zemí 14. března 1939 na nátlak nacistického Německa a vyhlášení loutkového klerofašistického Slovenského státu;

-  obsazení zbytku českých zemí 15. března 1939 vojsky wehrmachtu a zřízení protektorátu Čechy a Morava;

-  obsazení litevské Klaipedy 22. března 1939 vojsky wehrmachtu;

-  obsazení Albánie Itálií 8. dubna 1939;

-  útok Japonska na Mongolsko 11. 5. až 16. 9. 1939 (rozhodující porážku utrpěli Japonci od Rudé armády mezi 20. až 31. srpnem 1939 na břehu řeky Chalcyn).

Polský velvyslanec v Německu pan Lipský se proslavil zejména:

- sjednáváním paktu Německo–Polsko v lednu 1934;

- spoluorganizováním plánu na přepadení a rozdělení Sovětského svazu Německem, Polskem, Japonskem a Francií. Nějak se to nepovedlo. Plán byl v dubnu 1934 odhalen ve francouzském tisku. Francie hájící své velmocenské zájmy se ke koalici odmítla připojit a naopak 2. května 1935 uzavřela spojeneckou smlouvu se Sovětským svazem, ke které se krátce nato připojilo též Československo;

- řešením problému německých a polských Židů jejich vystěhováním do tehdy francouzské kolonie Madagaskaru v letech 1937-38. Také se tehdy nepovedlo. Ano, záměr podporovali významní Židé. Protože ideologií nacistického Německa byla mimo jiné teze, že »Žid je nepřítel lidstva,« sotva to překvapí. Vystěhování měli za menší zlo než hrozící likvidaci.

Polsko se účastnilo zničení demokratické ČSR

Opravdu si myslí polský ministr zahraničí, že Polsko nemělo na rozpoutání druhé světové války podíl? Neví, či spíš nechce vědět, že si Polsko účastí na zničení demokratického Československa podepsalo krutý ortel? Neví, že následným sabotováním rozhovorů o protinacistické koalici v květnu až v červenci 1939 v Moskvě ještě více, než činila Velká Británie a Francie, pohřbilo svou poslední šanci nacistickému Německu uniknout?

Sovětské vedení se oprávněně na Polsko, stejně jako na Německo, dívalo jako na rusofobní státy a usoudilo, že se jeho nepřátelé mohou pobít navzájem. Když v srpnu 1939 Německo nabídlo Sovětskému svazu pakt o neútočení, velmi podobný tomu, který v lednu 1934 uzavřelo s Polskem a který na jaře 1939 Německo Polsku vypovědělo, těžko mohlo odmítnout. Zvláště, když dával možnost posílit sovětskou obranu na západě.

Že velká válka Německa proti Sovětskému svazu bude, bylo v létě 1939 jasné. Otázkou bylo jen, kdy se tak stane (podle tehdejších i pozdějších odhadů mělo být jak Německo, tak Sovětský svaz na válku připraveny v roce 1943) a za jakých podmínek se tak stane. Sovětský svaz zabezpečoval svou obranu, jak nejlépe uměl, i posunováním svých hranic na západ. Sovětsko-polskou hranici Versailleská mírová smlouva určila na Curzonově linii, dnešní polské východní hranici. Poláci ji v surové »bolševické« válce v roce 1920 posunuli výrazně na východ. Sovětský svaz reagoval i na dlouhodobou snahu západních mocností obrátit Německo proti sobě. Uzavřením paktu o neútočení s Německem obrátil Německo proti Polsku a proti západním mocnostem. Ty sice na německý útok na Polsko reagovaly vyhlášením války Německu, ale proti Německu ani nevystřelily. Nechaly Polsko vykrvácet. I poté vedly podivnou válku, až Hitler mohl snadno obsadit Dánsko, Norsko a západní Evropu včetně ještě včera mocné Francie. Jednotná protisovětská fronta poté nebyla možná.

Na hrubý pytel hrubá záplata

Současné žvásty o morálce, kterou velká politika obvykle nezná a v žádném případě ji neznalo nacistické Německo, patří do okruhu jalového žvanění pseudohumanistů. Přepisování dějin je jistě lákavé. Má ale jednu vadu. Obvykle zaskakuje ty, kdo tak činí. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Dlouhodobě Polskem provozovaná rusofobní politika nese hořké plody. Pokud můžou tři čtvrtiny europoslanců odhlasovat, že Sovětský svaz uzavřením paktu Molotov–Ribbentrop způsobil druhou světovou válku, může jistě i Putin tvrdit, že druhou světovou válku způsobilo Polsko. Na hrubý pytel hrubá záplata. Samozřejmě, rusofobní politika přivádí Evropu na kraj propasti. V tom je mimořádně nebezpečná.

Ruský velvyslanec bude vysvětlovat. Myslím, že to hravě zvládne. Mám za to, že jediná věc, kde Putin chybil, bylo srovnání někdejšího polského velvyslance s prasetem. Ani divoké, ani domácí prase si srovnání s někdejším polským velvyslancem–antisemitou nezaslouží.

Jan ZEMAN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.1, celkem 108 hlasů.

Jan ZEMAN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2020-01-24 01:13
donald.kaczerowski: Sovětský svaz před Mnichovem 38 sdělil Polsku, že
v případě agresivního chování Polska k ČSR se touto smlouvou nebude
cítit vázán. A jak víme, opravdu k tomu došlo.
fronda
2020-01-24 01:09
jarprchal43: O souhlasu s vražděním občanů píšete akorát vy.
jarprchal43
2020-01-23 10:53
joska.korinek - Já mám zase pocit hraničící s jistotou, že jste
neskutečný hňup. Jakou to má souvislost s tím, že si Němci a Sověti
rozdělili Polsko a pak se nad tím společně v Brestu litevském
radovali? Máte všichni osypky z toho, že jednou konečně někdo řekl
popravdě, že Německo a SSSR společně rozpoutali světovou válku. Že
se nakonec pustili do sebe na tom nic nemění. Takových případů zná
historie mraky.
joska.korinek
2020-01-23 09:28
Nevím proč, ale mám stále takový dojem, že byl jarprchal43 v KSČ.
jarprchal43
2020-01-22 22:07
novotnyjaro - Nic není pane černobílé. Sovětští vojáci se zase v
Brestu po obsazení Polska objímali s německými nácky. A uspořádali
společnou vojenskou přehlídku a na počest oboustranného úspěchu si
zahráli státní hymny. Němci Deutschland, Deutschland über alles,
Sověti Internacionálu. Neznám větší historickou degradaci této
dělnické posvátné písně.
jarprchal43
2020-01-22 21:58
svaty_vaclav - Nějak mi je s prominutím pořád připomínáš. Ale buď
v klidu. výraz soukmenovec je už v bibli.
novotnyjaro
2020-01-22 20:09
Naštěstí ne všichni Poláci jsou antisemiti, antikomunisté a
Rusofobní. Tito Poláci se zasloužili o to, že Polsko bylo obnoveno,
sice ne v původní rozloze, východ Polska s většinovýcm Ukrajinským
obyvatelstvem si SSSR ponechal, ale Polsku byly odevzdány území na
západě- na Odře a Nise, část Pruska. S tím se Němečtí sudeťáci
také nemohou smířit. Mimochodem Polský Gdansk, Gdynia a Sopoty
připadly Polsku, i když si na ně Německo dělalo historické nároky!
Takže ne Danzig, ale Gdansk s jeho slavným poloostrovem Westerplate,
kde Poláci odolávali více jak 2 týdny Německé přesile od 1- září
1939
novotnyjaro
2020-01-22 19:58
Výborný článek! Ještě autorovi připomínám, že Polský prezident
Jozef Pilksudski uzavřel v lednu 1934 s Hitlerem pakt o neútočení s
tajným dodatkem, že v případě v případě konfliktu Německa s ČSR a
případné pomoci SSSR Polsko sestřelí každé sovětské letadlo,
mířící do ČSR. A nejlepší nakonec. Den po potupné Mnichovské
zradě 1.října 1938, kdy Německo obsazovalo České Sudety Poláci ve
vzácné shodě POláci obsadili Těšínsko, část Slovenské Oravy a 12
Spišských vesnic. Když toto vmetl Putin na setkání s Donaldem Tuskem
Tuskovi do tváře byl 2 roky klid. A kdesi kolují tato slavná Putinova
slova na videu, kdo byl vlastně agresor , kdo vlastně rozpoutal II.
světovou, kdy se Poláci na setkání v Těšíně pusinkovali s s
Německými esesáka. Těmi esesáky, kteří je za necelý rok surově
napadli a za měsíc porazili. Sověti neudělali nic jiného., než že
obsadili východní oblasti Polska, které patřili SSSR. Takže anexe
,když si beru své?
svaty_vaclav
2020-01-22 15:39
jarprchal43, výraz soukmenovec používali němečtí nacisti, že bys se
zapomněl? Máš jarprchal43 ten nacismus pořádně zažraný pod kůží.
jarprchal43
2020-01-22 12:21
hajek.jiri51 - Už jste sesmolil příspěvek jak do toho vidíte vy nebo
na něm ještě pracujete?
jarprchal43
2020-01-22 12:19
svaty_vaclav - Nemusíš neustále přesvědčovat o své nulové
inteligenci, ta je dostatečně známá. Příspěvek srovnával postoj
Sovětů k Polákům s postojem západních mocností k nám. Takže
slabomyslné výkřiky si nech na jindy a tykání na schůzky se svými
soukmenovci.
kozpav
2020-01-22 11:29
Souhlas pane ZEMAN . Děkuji.
donald.kaczerowski
2020-01-22 01:45
fronda - Smlouva o neútočení mezi SSSR a Polskem byla uzavřena v roce
1932 a v roce 1934 se smluvní strany dohodly na jejím prodloužení do
roku 1945. SSSR tuto smlouvu porušil a napadl Polsko bez vyhlášení
války.
jarprchal43
2020-01-22 01:24
fronda - Jinými slovy s nám snažíte vysvětlit, že SSSR měl plné
právo rozdělit si s Hitlerem Polsko a povraždit jeho občany,
nemýlím-li se. Opravdu pěkná idea.
fronda
2020-01-22 00:22
jarprchal43: Rozdíl je ten, že Francie měla k ČSR závazky, byla
"spojencem", kdežto Sovětský svaz k Polsku žádné závazky
neměl
fronda
2020-01-22 00:18
velkymaxmilian: Jo, T. Roosevelt byl velký imperialista a rád se bavil
střílením do lidí. --- Maďaři mohli dělat revoluci proti Horthyho
diktatuře, proti spojenectví s Hitlerem, nebo proti útoku na SSSR. Toho
se ovšem nedopustili, takže v roce 1956 bylo Maďarsko poraženou zemí a
o vládě spolurozhodoval vítěz války. To je správné a samozřejmé.
fronda
2020-01-22 00:12
Antikomunisti prostě mají sníženou inteligenci, když stále
nedokážou pochopit, co je to příčina a důsledek. Vždyť úplně
stejně posuzují "vyhnání" Němců, "zločiny
komunismu" atd. Proto Nácíček, v touze se stát poslancem, se o
jejich hlasy uchází způsobem, odpovídajícím jejich úrovni.
svaty_vaclav
2020-01-21 23:58
jarprchal43, ty tvrdíš, že ….. západní mocnosti sice opravdu v roce
1938 zradily Československo, ale na rozdíl od SSSR neanektovaly ani píď
našeho území a nepopravily 15 až 20 tisíc našich občanů ….. .
Takže okupace Československa Německem a vyvraždění 360 tisíc jeho
obyvatel Němci nepadá na váhu? Máš to jarprchal43 nějaké divné,
takové antikomunistické a fašistické, ty jseš pravicový myslitel,
že?
jarprchal43
2020-01-21 23:10
hajek.jiri51 - Tak už jednou Hájku nechte bezobsažných tlachů a
napište konkrétně v čem nemáme pravdu. Přepadl SSSR Finsko a obsadil
Pobaltí nebo ne? Co se odehrálo v Katyni? Pochlubte se svými názory a
znalostmi. Jen do toho. Nelitujte času.
hajek.jiri51
2020-01-21 22:53
Pane Motl. Vy jste jak motlitební mlýnek. A pan Prchal jak by smet. A pro
oba platí -hned se vidí, že do toho nevidí. S Vámi je opravdu škoda
ztrácet čas.
1 | 2
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.