FOTO - Haló noviny

Dohlížet by nemělo znamenat pouze brát na vědomí

Poslanci všech devíti sněmovních politických klubů navrhli úpravu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury, díky které by se členové dozorčí rady fondu mohli účastnit všech jednání výboru fondu dopravy.

Současné znění zákona podle navrhovatelů nespecifikuje formu, jakou má dozorčí rada na činnost a hospodaření SFDI dohlížet. »Práce pětičlenné dozorčí rady SFDI nyní spočívá víceméně pouze v přijímání vybraných informací poskytnutých výborem nebo ředitelem fondu nebo pouze rozpravou nad zápisem z jednání výboru. Ten pak vezme na vědomí bez znalosti okolností a pozadí jednotlivých témat. Tento systém je ryze formální a dozorčí rada tak nemůže plnit svou kontrolní roli,« uvedl pirátský poslanec Ondřej Polanský, místopředseda sněmovního podvýboru pro dopravu, který stojí v čele skupiny předkladatelů.

Výbor SFDI i dozorčí rada fondu se scházejí stejně často, jednou za dva měsíce, ale termíny zasedání se liší. Podle předkladatelů pro to není důvod. »Navrhovaná právní úprava doplňuje možnost členů dozorčí rady účastnit se jednání výboru, které je klíčem k porozumění aktivitám a činnosti fondu, a tedy k tomu, aby dozorčí rada jmenovaná Poslaneckou sněmovnou mohla řádně vykonávat svou kontrolní funkci,« píší poslanci v důvodové zprávě.

Oč konkrétně jde, našemu listu rozklíčovala místopředsedkyně hospodářského výboru Sněmovny Květa Matušovská (KSČM), která je pod novelou rovněž podepsaná. »Zákon o SFDI dává pravomoci jenom řídícímu výboru, který vlastně o všem rozhoduje, jmenuje ho vláda ČR. Je tam ministr a jeho náměstci a lidi, které si tam navolí.

Místopředsedkyně hospodářského výboru Sněmovny Květa Matušovská (KSČM).

To, co řídící výbor projednává a rozhodne, se k dozorčí radě dostává až po jeho jednání, a členové dozorčí rady to berou pouze na vědomí,« vysvětlila. Dodala, že návrh je o tom, aby členové dozorčí rady měli přístup na jednání výboru a věděli přesně, o čem se tam jedná. Jak rozhodne řídící výbor, tak také podle Matušovské vystupuje ředitel státního fondu, protože nemá žádné vlastní pravomoci. »Podle platného zákona mu vše připravuje výbor,« uvedla poslankyně.

Na jednání výboru SFDI podle poslanců chodí zástupci správy železnic či Ředitelství silnic a dálnic diskutovat o projektech a zdrojích financování. »Ale výbor také rozhoduje například o podobě, obsahu a okolnostech vypsání veřejných zakázek, jakou je například systém elektronické dálniční známky,« zmínili předkladatelé. Právě zakázka na IT systém pro elektronické dálniční známky, ve které se SFDI původně na dodávce a provozu systému za 401 milionů korun dohodl s firmou Asseco Central Europe, podle předkladatelů ukazuje nutnost legislativní změny.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.9, celkem 8 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.