Rozhovor Haló novin s náměstkem hejtmana Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslavem Komínkem (KSČM)

Veřejná doprava je součástí většiny životů

Zodpovídat za krajskou dopravu asi není lehká záležitost?

Veřejná doprava je důležitou částí života občanů, kteří se denně dopravují do školy, zaměstnání, ale i za kulturou či rodinami. I proto se snažíme neustále její fungování zlepšovat. Doprava Ústeckého kraje (DÚK) je poměrně mladý integrovaný systém, letos oslaví pět let od svého vzniku. Za tu dobu jsme ušli obrovský kus cesty a udělali dost práce.

V Ústeckém kraji asi všichni vědí, co je to DÚK. Můžete to stručně vysvětlit i těm z jiných krajů?

DÚK propojuje několik typů dopravy - železniční, autobusovou, městskou a v našem kraji i lodní. Pro cestující to znamená lepší návaznosti spojů, sjednocení jízdních řádů i sjednocení tarifu. Například s jednou síťovou jízdenkou mohou cestovat napříč regionem za pouhých 130 korun. S jízdenkou DÚK tak lze využít nejen vlak, ale také přestoupit na zelený autobus nebo se svézt MHD ve většině velkých měst v regionu.

Jaké výsledky přineslo pět let trvání DÚK?

Za pět let se nám podařilo zaintegrovat deset městských doprav, které disponují moderními vozovými parky, například nedávno přibyly nové trolejbusy v Ústí nad Labem, moderní vozidla naleznete i v Chomutově, kde na silnicích potkáte celkem 32 nových autobusů a trolejbusů, mezi Mostem a Litvínovem se cestující setkají s moderní tramvají typu EVO2, a mohl bych pokračovat dál. Na všech těchto linkách mohou cestující využívat právě tarif DÚK. Do »naší« integrované rodiny v prosinci loňského roku přibyli také noví železniční dopravci, kterých v kraji funguje celkem sedm. Ústecký kraj patří mezi kraje, kde po kolejích jezdí nejvíce dopravců, a opět na všech platí tarif DÚK.

Zastavme se nyní konkrétně ve »vašem« Chomutově, kde je KSČM v koalici a vy členem rady města a předsedou Dopravní komise.

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a. s., prošel za posledních pět let výraznými změnami a proměnou. Došlo k zásadnímu obnovení vozidlového parku městských autobusů (2014-2020) a trolejbusů (2018), podnik výrazně investuje do oprav a vybavení technického zázemí, zahájil samoobslužný nonstop prodej CNG (2016), podnik se zapojil do integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje (2016) a nabídl výhodnější ceny časových a jednorázových jízdenek, ve vozidlech MHD je možno platit bankovní kartou (2017) a využívat bezplatný internet (2016), města Chomutov a Jirkov umožnila občanům starším 70 let a dárcům krve bezplatnou dopravu (2016), podnik má nové internetové stránky (2017), kde je možné v e-shopu nabíjet dopravní karty (2019), do roku 2020 vstupuje podnik s novým logem a řidiči mají nové uniformy (2020). A dalo by se pokračovat například zvyšováním mezd, řadou zaměstnaneckých výhod a propagací městské hromadné dopravy před začátkem školního roku na akcích Den otevřených dveří aneb bezpečně do školy. Novinkou je také oprava trolejbusů Škoda 15 Tr (2019) do původního stavu z výroby z roku 1994, který si podnik nechává jako provozní zálohu a jako historické vozidlo pro speciální jízdy.

Jak vidíte situaci v MHD?

Městkou hromadnou dopravu většina z nás bere jako samozřejmost, bez které si ale běžný městský život umíme jen stěží představit – a i proto je MHD vždy a všude ostře sledovanou oblastí. Toto platí i v Chomutově a Jirkově, které spolu tvoří souměstí, ale i vlastní dopravní podnik, který ve své dnešní právní formě akciové společnosti vznikl teprve v roce 1996. Města Chomutov a Jirkov jsou jedněmi z asi 20 měst v ČR, kde městskou hromadnou dopravu provozuje vlastní dopravní podnik.

Kvalita MHD je cestujícími posuzována dvěma faktory. Jednak rozsahem dopravní nabídky služeb, tj. dostatečným množstvím spojů, které jedou v požadovaných časech a požadovaným směrem a samozřejmě také kulturou cestování, komfortem, bezpečností a čistotou trolejbusů a autobusů, jak uvnitř vozidla, tak okolo něho, tj. emise a vliv provozu na životní prostředí.

S čím tedy přicházejí cestující denně do kontaktu?

Samozřejmě jsou to nové autobusy a trolejbusy. Dopravní podnik provozuje celkem 25 autobusů na stlačený zemní plyn (CNG), to je 66 % z celkového počtu městských autobusů, kterých je celkem 38.

MHD vozí cestující přes devadesát let a současná obnova parku je největší v jeho historii. Koncem června 2018 vyjel naposledy starý trolejbus značky Škoda 15 Tr. Tím skončilo jedno z nejdelších období v historii městské dopravy v Chomutově. Vždyť první trolejbus byl do Chomutova přivezen v roce 1994. U trolejbusů došlo ke 100% obnově vozidlového parku, který čítá 15 kusů trolejbusů, kdy trolejbusy Škoda 15 Tr a Solaris Trollino nahradily nové trolejbusy Škoda 26 Tr a 27 Tr.

Zvýšila nová vozidla kulturu cestování, bezpečnost a pohodlí v MHD?

Výrazně. Trolejbusy i nové CNG autobusy jsou nízkopodlažní, nabízejí i vyklápěcí plošinu pro vozíčkáře, akustický informační systém pro nevidomé, nový vnitřní informační systém, který na LCD panelech zobrazuje průběh linky po zastávkách, tarifní zónu, čas a další doplňující informace. Infopanely mohou využít města k informování občanů. V nových vozidlech je také lepší topení a větrání, řidič má uzavřenou kabinu. Navíc díky kamerám dobře vidí do prostoru pro cestující a kamery uvnitř vozidel přispívají i k větší bezpečnosti. Dodané autobusy jsou v podnikových barvách: modro-bílé se stříbrným pruhem.

Asi to není za hubičku…

Celkem dopravní podnik pořídil 25 autobusů na CNG a 15 trolejbusů za 324 mil. Kč, dotace byly 268 mil. Kč a z vlastních zdrojů a úvěrů podnik financoval a financuje 56 mil. Kč. Celý tento velký projekt obnovy, ale všech dalších změn, které jsme zmínili, je výsledkem několika let příprav, a nebyl by možný bez podpory měst Chomutova a Jirkova, pro která náš dopravní podnik od roku 1996 provozuje MHD.

A zase zpět ke krajské dopravě. V jakém je podle vás stavu?

Každý rok se snažíme modernizovat vozový park nebo navyšovat spoje. Bereme v potaz i podněty ze stran měst, obcí i cestujících ohledně návaznosti spojů či připomínek k jízdním řádům. Samozřejmě ne vždy jde vyhovět všem, ale snažíme se udělat maximum. Náš tým kontrolorů pravidelně vyjíždí do terénu na kontroly, které jsou rozhodně nápomocny při zlepšování fungování veřejné dopravy v našem kraji. Zjišťujeme, zda nejsou spoje přeplněné, zda na sebe navazují, dodržují jízdní řád nebo zda je udržován pořádek a dostatečný komfort pro cestující. Sám veřejnou dopravu využívám, a dokonce jako řidič jezdím na několika linkách, je to můj koníček. Mohu tedy veřejnou dopravu hodnotit jak ze strany cestujících, tak ze strany řidiče. Samozřejmě vždy je co zlepšovat, ale myslím si, že veřejná doprava v našem kraji je na vysoké úrovni.

Jaké tedy chystáte novinky?

Další z novinek, které rozhodně zefektivní fungování veřejné dopravy, je nově vzniklý Centrální dispečink Dopravy Ústeckého kraje, který zlepší čekání garantovaných přípojů a bude řešit nenadálé mimořádnosti. Bude to servis jak pro řidiče, tak pro cestující. Plný provoz dispečinku bude průběžně spuštěn na jaře tohoto roku. Další novinkou bude tzv. Infomobil DÚK, který bude jezdit po našem kraji, hlavně do míst, kde nejsou informační kanceláře dopravců, a bude poskytovat cestujícím informační servis, případně prodávat jízdenky a informovat o novinkách.

A nějaký bonbónek na závěr?

Do budoucna si klademe za cíl úplnou integraci dalších měst. No, bude to jízda! A čtenáře zvu na oslavy pátého výročí Dopravy Ústeckého kraje v sobotu 16. května do Litoměřic, program bude nabitý.

Zbyšek KUPSKÝ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.9, celkem 20 hlasů.

Zbyšek KUPSKÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.