Tak prý již překonané...

Zajímavá byla beseda na téma Mariánského sloupu, který se má vrátit na nejvýznamnější náměstí v České republice - Staroměstské náměstí v Praze. Akce, kterou připravil Spolek přátel Teologické evangelické fakulty Univerzity Karlovy, se konala minulý týden v prostorách filozofické fakulty. Své názory na věc, tedy na to, že pražští zastupitelé těsně odsouhlasili instalaci repliky sloupu a že vlastně už skoro nic nebrání tomu, aby byla provedena jeho výstavba, zde přednesly dvě dvojice odborníků – dva odpůrci a dva příznivci sloupu. Všichni jsou lidé studovaní, univerzitní pedagogové.

Proto mě velmi překvapil, ba pobouřil názor, který vyslovil historik docent Zdeněk Hojda hájící nový Mariánský sloup. Uvedl, že diskuse o něm probíhá od roku 1990 (to jsem nezaznamenala) a že ti, kteří odmítají jeho obnovu, vycházejí z tradičního překonaného pojetí českých dějin.

V ten okamžik, kdy pan docent toto řekl, jeden z posluchačů nevydržel a spontánně vykřikl údivnou otázku: Překonaného?! Maně mi proletěly hlavou všechny výroky, proslovy a slavnostní proklamace při výročích vzniku Československé republiky, při výročích narození a úmrtí T. G. Masaryka. To se ale vede oslavných řečí! A pak na půdě staroslavné univerzity se dozvím od českého historika s akademickou hodností, že je tradiční pojetí českých dějin - prý - překonané. Masaryk, jehož socha shlíží na studenty i vyučující z důstojného místa na centrálním schodišti filozofické fakulty, se musí v hrobě obracet.

Vidíme tedy, že to, co je mnohým jasné a mají to doslova »zadřeno pod kůží« - že smysl českých dějin je reformační, nikoli katolický – není vlastní každému vysokoškolskému pedagogovi v oboru historie. Vždyť je pravdou, že katolická církev se za Rakouska příliš spojila s monarchií, její představení byli její oporou, a tak je logické, že česká inteligence i prostí lidé nabývali ve značné míře nálad protikatolických, zvláště jakmile vypukla světová válka.

Je faktem, že nekatolická období byla v našich dějinách kratší než staletí podrobená katolickému režimu. Spisovatelka Lenka Procházková tato období nazývá protestantskými a míní tím nejen náboženský směr, ale obecně protest proti každé násilně vnucené jediné pravdě. Nahlédla jsem do rozhovoru s paní Procházkovou, který jsem vedla v Haló novinách v květnu 2013 – jak ten čas letí! – a ona tehdy uvedla: »Mariánský sloup byl protestně svržen jako symbol totalitní monarchie a vnuceného katolictví. Fakt, že na Staroměstském náměstí stál asi 270 let, nezměnil jeho původní smysl, který hlásal politickou potupu národa. Tak to vnímal i Masaryk. Dnes je nám ale vysvětlováno, že svržení sloupu bylo barbarským činem vandalů. Tedy i dobytí Bastily bylo barbarským činem?« Názor do pranice.

Vraťme se k aktuální besedě na filozofické fakultě. Líbilo se mi, že i mladí lidé, kteří se akce zúčastnili a zřejmě ji vyprovokovali a zorganizovali – studenti či doktorandi - si kladou otázku, jaký pocit při vztyčení repliky sloupu mají mít jiné náboženské skupiny žijící v ČR (tedy nekatolíci), ateisté a agnostici.

Lidé, kteří nemusejí rozumět dějinám, se minimálně pozastaví nad tím, že k vysochání oné republiky sloupu nebyla provedena veřejná soutěž. Jinými slovy - v hlavním městě, na nejvýznamnějším náměstí, se má postavit něco, co si sochař o své vůli vytvořil a pak to za pomoci různých lobbistických skupin protlačil. Také, jak na to upozornili mnozí účastníci, neprobíhala o dané věci řádná veřejná diskuse. Zmíněná beseda sice k veřejnému prodiskutování přispěla, ale až poté, co bylo pražskými zastupiteli rozhodnuto. Obojí je pro demokratickou společnost nepřijatelné. Je zajímavé, proč na tento deficit nepoukážou chvilkaři, když jim tak moc záleží na demokracii a občanské společnosti.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.3, celkem 77 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


donald.kaczerowski
2020-02-17 22:23
hajek.jiri51 - Komunisti mají v krvi protestantství? Neřekl váš
největší z největších, že náboženství je opium lidstva?
jmarek3
2020-02-17 20:23
Kluci, nechte je bejt, ať mají radost z té uplácané bábovičky.
slechta48
2020-02-17 19:54
Vůbec mne nepřekvapuje, že mezi kretény opětovně stavějící pomník
rakouskouherské monarchii patří i provokatér Harfovic Martínek. Tvoje
blitky protičeské klaky tomu napovídaly již řadu měsíců! Přeju ti
"dílu zdar" a hlavně stále "být ve střehu"!!!
Určitě se najde nějaká "lůza", která ten tvůj
provokující paskvil strhne tam kam patří - NA DLAŽBU!!!
velkymaxmilian
2020-02-17 19:16
Počítal jsem správně Pleningeri, že na onu formulaci skončíte jako
tupá slepice po flusu, že jste primitivní hulvát má charakter axiomu.
Do dlažby Staroměstského náměstí se sice teprve dnes koplo, ale
netušíš, že se svojí spolužačkou, dramaturgyní ČT již pracujeme
na předběžných tézích komentáře pro přímý přenos ze
slavnostního svěcení sloupu. Na své si při té příležitosti
přijdou i truhláři, řadu z vás klepne a tak budou potřeba penály...
slechta48
2020-02-17 16:48
No troll, hlavní provokatér si zase pustil nevymáchanou "držku na
špacír" - "... nelze srovnávat s kulturním vandalstvím,
které spáchala pologramotná žižkovská lůza pod taktovkou trestaného
pašeráka cukerínu Franty Sauera..." █ To voni, když uměj číst
a psát jsou možná i gramotnej, ale jinak blbej jak tágo, velebnosti. Z
jejich blitků mám hned lepší náladu - dneska zataženo, trakaře na
cestě z nebes ...
hajek.jiri51
2020-02-17 14:02
Letěl jednou, poletí podruhé, třeba až za dalších 270 let. Je to
výsměch českému protestanství, které máme v krvi všichni, snad až
na Habsburky a jejich přicmrndávače. A proč vlastně válčili
protestanti proti protestantům? Nestála za tím mocná
"jediná"? Jak to skouší i dnes.
svaty_vaclav
2020-02-17 12:16
donald.kaczerowski - koprofil a úchylák sklapni.
donald.kaczerowski
2020-02-17 12:12
svaty_vaclav jako obvykle za hňupa. Jak jinak.
svaty_vaclav
2020-02-17 12:07
Už jen čekám, kdy nechají Pražáci pokrýt památník Mistra Jana Husa
na Staroměstském náměstí vlajkami s hákovými kříži jako za
Protektorátu.
velkymaxmilian
2020-02-17 11:41
@Gartouzek: V kontextu dějin české státnosti, vyjdeme-li z pramennými
archiváliemi doloženými Mojmírovci a Přemyslovci, je období 1948 -
1989 zcela epizodické. Pražský Mariánský sloup vztyčený a
posvěcený v roce 1652 je ideologicky a vzhledově totožný s
Mariánským sloupem v Mnichově z roku 1638. Spojuje je, že obyvatelé
svá města ubránili při obléhání Švédů. To, že po roce 1989 byly
odstraněny stovky soch Leninů, Gottwaldů a dalších kontroverzních
osobností spjatých s totalitním režimem nelze srovnávat s kulturním
vandalstvím, které spáchala pologramotná žižkovská lůza pod
taktovkou trestaného pašeráka cukerínu Franty Sauera. To, že se HaNo
otírají (a vy s nimi) o historika Doc.Zdeňka Hojdu, který se v řadě
pohledů na české dějiny ztotožňuje s Josefem Pekařem naprosto
nepřekvapuje...
miki.13
2020-02-17 11:20
Vidím, že si z toho chtějí komunisti vybudovat hlavní bod jejich
volebního programu do příštích Parlamentních voleb a to: zbourání
nově postaveného Mariánského sloupu. Bude to soudruzi stačit?
o.motl
2020-02-17 11:01
Václav Havel obhajoval bombardování civilistů, pane Gartouzku? Prosil
bych nějaký odkaz.
Gartouzek
2020-02-17 10:12
O.motl: Když může být letiště pojmenováno po člověku
obhajujícího bombardování civilního obyvatelstva, proč nemůže stát
socha Lenina?
o.motl
2020-02-17 09:44
Vyhrajte volby a zkuste na Kulaťák vrátit sochu Lenina. I když se
sochou vraha asi narazíte na odpor.
Gartouzek
2020-02-17 09:23
"...kteří odmítají jeho obnovu, vycházejí z tradičního
překonaného pojetí českých dějin." To otevírá možnost žádat
vrácení symbolů bývalého socialistického režimu. Vracení zpět
symbolů režimu, který byl odstraněn na základě nového režimu je
princip. Podle pojetí dějin docenta Zdeněka Hojdy, měly by se vrátit
do veřejného prostou odstraněné symboly socialismu, který je
nesmazatelnou součástí dějin.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.