Souboj o sloup je soubojem dvojího pojetí dějin

Příspěvkem k tématu »Mariánský sloup na Staroměstské náměstí«, jehož replika bude pravděpodobně již v dohledné době vztyčena na místě, kde stával do roku 1918, byla čtvrteční večerní panelová diskuse na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha v Praze. Svůj pohled na věc přednesli po dvou zástupci odpůrců a příznivců výstavby sloupu. Akci připravil Spolek přátel Evangelické teologické fakulty UK.

Po víkendu mají již začít práce na stavbě repliky sloupu. Zřejmě už v pondělí začne archeologický průzkum, následovat budou práce na základně a od konce dubna do poloviny září by se na ni měl usazovat sloup s Pannou Marií. ČTK to řekl autor repliky, sochař Petr Váňa, který dodal, že všechna povolení a zábory ke stavbě už má a zahájení nic nebrání. V době velikonočních trhů bude stavba podle Váni přerušena a sloup se podle schváleného harmonogramu začne osazovat 24. dubna.

Argumenty proti

»V současné podobě návratu sloupu jde o něco problematického – památkově, ideologicky i historicky,« řekl v úvodu besedy nazvané »Jsou důvody obnovit Mariánský sloup?« historik středověkého umění Jan Dienstbier. Nově vytvořená replika od sochaře Váni není přesná, ostatně sám autor neusiluje o věrnost. Jiný je i materiál, z něhož je vytvořena, neboť není možné čerpat z původních, dnes již neexistujících nalezišť. Sochy na sloupu mají dle mínění historika problematické ideologické pojetí. Zobrazení ďáblové totiž symbolizují herezi (kacířství). Dienstbier je přesvědčen, že pokud má jít o skutečné smíření, pak by měla symboly smíření obsahovat i rekonstrukce sloupu. Protože žijeme v občanské společnosti, je běžné, že o podobě sloupu probíhá veřejná diskuse. Jenže ta se neděje, míní Dienstbier. Rozhodnutí pražských politiků již padlo, čímž bylo založeno – jak uvedl - na budoucí problémy.

Dílo sochaře Váni je novotvarem, tudíž měla být na jeho zhotovení vyhlášena veřejná soutěž. Dále Dienstbier, jenž je také členem výboru Uměleckohistorické společnosti, upozornil, že v případě staroměstského Mariánského sloupu nejde jen o střet mezi katolickou církví a nekatolickými církvemi (»Minimálně ve druhém plánu protireformační symbolika na Mariánském sloupu byla«), ale také o to, že se nikdo neptal na názor občanů-ateistů a agnostiků.

Připomínka výročí popravy 27 vůdců českého stavovského povstání se 21. 6. 2019 stala protestem proti instalaci repliky Mariánského sloupu. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Imitace a symbol netolerance

Na straně odpůrců sloupu stojí také emeritní předseda Ekumenické rady církví, teolog z Evangelické teologické fakulty UK Pavel Černý. Ten v krátkosti posluchačům, kteří se sešli v posluchárně FF UK, připomněl, jakou perzekucí prošli v průběhu staletí nekatolíci pronásledovaní od vládnoucích katolíků. Obnovené zřízení zemské (1627-28) nedovolovalo jiné náboženství než katolické, což označil za nástup totality. První byli obráni novokřtěnci, následovalo jejich věznění, zničení živností... »Byli ponecháni v hladu, dokud se nepoddali,« ilustroval některé formy nátlaku.

Černý vidí tyto důvody, proč nesouhlasit s obnovou sloupu: Sloup symbolizuje ztrátu české státnosti, je politickým symbolem aktivně protežovaným monarchisty. Ti usilují o obnovu monarchie u nás, zdůraznil Černý. Váňův sloup nesedí ani z uměleckého hlediska, protože je imitací. Nesymbolizuje smíření a nesedí mu ani teologicky. »V Bibli čtu, že Panna Maria byla krásná žena, která stála pod křížem, když umíral její syn. Nejde mi to dohromady s tím, že by stála na sloupu a dívala se na zabíjení heretiků,« objasnil. Domnívá se také, že stavební povolení na výstavbu je pravděpodobně protiprávní. Ekumenická rada církví sloup v této podobě odmítla.

Argumenty pro

Prorektor UK profesor Jan Royt, který je historikem umění a přednáší na katolické teologické fakultě, to vidí jinak. Váňovu repliku sochy žádá striktně označovat jako památkovou rekonstrukci. Takto jsou jako památková rekonstrukce pojaty historické objekty, které musely být kompletně zrekonstruovány, např. drážďanský dóm Frauenkirche, zámek v Berlíně či celá stará Varšava. Vysvětlil, že veřejnost má sloup chápat v kontextu katolické zbožnosti. Mariánský sloup byl součástí identity Staroměstského náměstí, kde tvořil celek s radnicí, palácem Kinských, Týnským chrámem atd. a na náměstí patří. Lidé by si měli uvědomit, že zboření sloupu v roce 1918 »mohlo ranit 4,5 milionu katolíků«. Royt také odmítl traktovanou tezi, že svrhnutí sloupu se účastnila mladá Milada Horáková. Je to jen legenda, která vznikla asi v 50. letech, »já to vidím jako provokaci StB,« poznamenal.

Jedná se o souboj dvou výkladů českých dějin, což skončilo roku 1918 likvidací sloupu, míní historik z Filozofické fakulty UK docent Zdeněk Hojda. V první republice se sloup neobnovil, protože jeho zboření se stalo příkladem republikánského příběhu. Otázal se, zdali bychom si nyní, v 21. století, nezasloužili smíření s vlastními dějinami. Výstavbu sloupu podpořil.

»Pětadevadesáti procentům občanů je výstavba sloupu lhostejná, takže občanská válka nevypukne,« řekl v nadsázce. Na to však v diskusi reagovali někteří posluchači, že vzhledem k významu náměstí pro celou republiku by mělo jít o celostátní diskusi. Lidem se musí za tím účelem poskytnout informace, které dosud v plné šíři nemají.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 35 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


vacstan
2020-02-25 07:11
velkymaxmilian - Nač zde to Tvoje PŠM ??? S tím si táhni třeba do
Černých baronů.............
jarprchal43
2020-02-16 23:58
hajek.jiri51 - Pokud nemám se Stalinovým pomníkem pravdu, tak mě
přesvědčte. Vaše srovnání s Mariánským sloupem - kromě toho, že
kulhá na obě nohy - je mírně řečeno nechutné. Stalinův pomník byl
ohyzdný, Mariánský sloup byl vrcholné umělecké dílo předního
českého sochaře té doby. Stalinův pomník postavila strana a taky ho
kázala zbourat, Mariánský sloup postavil stát a zbourala ho
žižkovská lůza. To jenom pro upřesnění historických fakt. Jinak je
mi, popravdě řečeno, celkem jedno, bude-li Mariánský sloup stát či
nikoliv. Ale přiznám, že by se mi líbilo obnovení pomníku Radeckého.
Jednak není třeba dělat repliku protože originál je v Lapidáriu, je
to jedna z nejkrásnějších soch, která kdy v Čechách vznikla a
prostor bývalého parkoviště na Malostranském náměstí přímo volá
po zaplnění. O mou chápavost nemějte starost, pečujte spíš o svoji.
Alkohol je potvora, máte varovný příklad na nejvyšších místech.
hajek.jiri51
2020-02-16 09:08
Pane Prchal, jste poněkud nechápavý. Ale to se možná časem poddá.
jarprchal43
2020-02-16 08:49
hajek.jiri51 - To byste si Hájku museli ten Stalinův pomník obnovit
sami, protože jste si ho sami taky zbourali.
hajek.jiri51
2020-02-15 17:57
Tonda má pravdu a chudák VM si tady z hlouposti a urážek buduje svůj
vlastní "mariánský sloup", podobný tomu Váňovu, co uráží
vše češské co na Češích je. A Prchal mu úslužně drží kbelík s
tou ubohou směsí. Tak to aby jsme taky obnovili Stalinův pomník, ne?
Princip je princip a Vyjde to nastejno. (Osvoboditeli od fašizmu se
omlouvám, na Habsburky ...).
velkymaxmilian
2020-02-15 12:47
@tonytondo1: Primitivností vaší reakce na moji glosu se nemá cenu
zabývat, podmnožinu lidí, ke které patříte zmiňuji v poslední
větě...
jarprchal43
2020-02-15 12:37
tonytonda1 - Masaryk se hlavně čtyřicet let nehodil komunistům a
neustále mu nasazovali psí hlavu. Teď se ho dovolávají. To jsou, pane,
paradoxy, jak řekl klasik.
tonytonda1
2020-02-15 11:56
Soukmenovec velkymaxmilian má pravdu, že na nějaký dějiny většina
lidí kašle, protože je stejně moc nezná. A tak vítězí ideologové
rekatolizace a primitivové, co za každého režimu vědí, kdo je ten
zlý žid, kapitalista nebo komunista. Nicht wahar, Herr grosemaxmilian?
Když se dějiny v podle názvu Český televizi a podobnejch
ideologickejch troubách vykládaj a předváděj, tak lidi utahaný
běžnýma starostma už na všecko kašlou, protože maj pocit, že se s
nima oře. Obrazy hodnejch a dobrotivejch Habsburků, hodný katolický
církve, která obrátila po Bílý hoře 90% nekatolickou většinu na
katolicismus jinou možnost ani nedávaj. I ten Masaryk už se nehodí jako
zatracenej socialista a hříšněj odpadlík od jediný katolický
církve.
velkymaxmilian
2020-02-15 10:44
Je škoda, že o zmiňované besedě HaNo neinformovaly, bezesporu by se
našlo "něco párů lidí", které by tam zavítaly. Z názorů
stoupenců pro a proti lze stoprocentně souhlasit s Doc. PhDr. Zdeňkem
Hojdou, CSc, : "občanskou válku instalace částečné repliky
Mariánského sloupu určitě nevyvolá, neboť skutečně 95 % obyvatel je
tato kauza lhostejná" (řekl to zbytečně kultivovaně). Kdyby se
autorka tohoto zpravodajství Monika Hoření pohybovala mezi normálními
lidmi, nikoliv mezi převážně "soukmenovci" možná by
zaregistrovala princip "akce a reakce". Roste počet těch,
kterým byl zpočátku Mariánský sloup "šum a fuk", ale
protože proti jsou komunisté a část jimi po únoru 1948 preferovaných
církví, začínají být z "principu" pro. Pochopit výše
uvedené je ovšem bohužel nad rozpoznávací schopnosti některých
jedinců...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.