Ilustrační FOTO - Pixabay

Držitelé zbraní se musejí připravit na změny

Ministerstvo vnitra dokončilo návrh nového zákona o zbraních, který si klade za cíl modernizaci stávajícího zbraňového práva a snížení administrativní zátěže.

Zákon podle předkládací zprávy ruší papírové doklady, většinu podání a dalších úkonů bude možné učinit elektronicky přes centrální registr zbraní, jehož role bude posílena. Nově by do něho měli mít přístup lékaři. Pokud by lékaři měli podezření, že jejich pacient trpí nemocí nebo vadou, které vylučují nebo omezují jeho zdravotní způsobilost, nemuseli by podle novely ověřovat, zda je držitelem zbrojního průkazu přes policii, ale přímo by se mohli podívat do registru.

Při důvodném podezření na změnu zdravotního stavu pak policie může vyzvat držitele průkazu, aby se podrobil lékařské prohlídce. O odnětí zbrojního průkazu policie rozhodne, pokud jeho držitel pozbyl bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům nebo zdravotní způsobilost.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) stojí za změnou snaha o zefektivnění kontroly u držitelů zbraní, u kterých se mohla vyvinout porucha nebo stav, který držení zbraně vylučuje. »Slibujeme si, že by se mělo omezit množství případů, kdy lidé drží zbraň a už by ji držet neměli,« řekl Hamáček. Při důvodném podezření na změnu zdravotního stavu pak policie může vyzvat držitele průkazu, aby se podrobil lékařské prohlídce.

Odnětí zbrojního průkazu

O odnětí zbrojního průkazu policie rozhodne, pokud jeho držitel pozbyl bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům nebo zdravotní způsobilost. Bezúhonnost nově doživotně pozbude i člověk, který byl pravomocně odsouzen za trestný čin, u kterého trestní zákoník umožňuje uložení výjimečného trestu. V případech, kdy byl pachatel odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný násilím nebo ve spojitosti se zbraní, zákon nově prodlužuje o třetinu dobu, po kterou není odsouzený považován za bezúhonného, respektive stanovuje ve všech případech její trvání nejméně na deset let.

Stejně jako v předchozím zákoně musí být žadatel o zbrojní oprávnění zdravotně způsobilý, což doloží lékařským posudkem, který ale nově bude mít maximálně pětiletou platnost.

Místo pěti jen dvě skupiny

Místo pěti skupin zbrojních průkazů novela zavádí jen dvě, zbrojní oprávnění bude moci vydat policie vedle dalších podmínek jen člověku, který nepředstavuje riziko pro veřejný pořádek a bezpečnost. Novela po vzoru švýcarské legislativy také zavádí možnost vlády stanovit výčet států, jehož občanům nemají být zbrojní oprávnění vydávána.

Návrh vznikl podle vnitra v reakci na technologický a společenský vývoj, který předchozí norma nezohledňovala, a kvůli směrnici o zbraních schválené Evropským parlamentem. Jejím cílem je zabránit teroristům ve vyzbrojování. Podle kritiků ale omezuje majitele legálně držených zbraní, trh s legálně drženými zbraněmi a zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu. Kvůli směrnici podalo Česko žalobu k Soudnímu dvoru EU, který ji v prosinci zamítl.

Na směrnici nový zákon reaguje například úpravou znehodnocování zbraní. Majitel bude muset znehodnocenou zbraň předložit ke kontrole příslušnému úřadu. Směrnice také zakazuje tzv. nadlimitní zásobníky, podle nového zákona by měly spadat do druhé nejpřísnější kategorie zbraní.

Zbraňová amnestie

Nový zákon se nebude vztahovat na tzv. vyňaté držitele, tedy na ústřední orgány státní správy, ozbrojené síly, bezpečnostní sbory nebo zpravodajské služby. Zákon zahrnuje amnestii na nelegálně držené zbraně, a to po dobu 12 měsíců od nabytí účinnosti, která se předpokládá v lednu 2022. Lidé, kteří v té době policii dobrovolně odevzdají nelegálně držené zbraně, budou moci požádat o vydání oprávnění k jejich držení.

Se zákonem o zbraních dokončilo ministerstvo vnitra i zákony o munici, o nakládání se zbraněmi a doprovodnou normu, která upravuje související právní předpisy.


I ten nejlepší zákon lze ještě zdokonalit

Otázky Haló novin pro poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM), místopředsedu sněmovního výboru pro bezpečnost

Jaký je váš názor na návrh nového zákona o zbraních?

V úvodu je třeba říci, že Česká republika má jeden z nejlepších zákonů o zbraních v Evropě a možná i na světě. Většina členských zemí EU by se u nás proto měla inspirovat, a ne nám házet klacky pod nohy hloupými směrnicemi EU. Proto jsme se jako republika snažili s hloupostí byrokratických úředníků bojovat u Evropského soudu, ale s hloupostí se bojuje jen velmi těžko a hloupost často vyhrává. Tak tomu bylo a je i v tomto případě. I přes kvalitu našeho zbraňového zákona však existují oblasti, které lze s plynutím doby upravit lépe a precizněji. Oblasti, kterých se to týká, budou odborně diskutovány na výboru pro bezpečnost a předpokládám, že i na ústavně právním výboru. Já i mí kolegové jsme na to již připraveni. Třeba já osobně si umím představit i větší přísnost, např. v tom, že by každý držitel střelné zbraně byl povinen pravidelně se účastnit střeleckého výcviku a zacházení se zbraní, což by na požádání nebo v periodickém období musel prokázat potvrzením a třeba i prověrkou na střelnici. Znám totiž některé držitele střelných zbraní, kteří je získali v divokých 90. letech minulého století, a jen při manipulaci s ní mohou být nebezpeční nejen sami sobě, ale i svému okolí.

Návrh zákona o nakládání se zbraněmi zakazuje zakládat ozbrojené skupiny, což zahrnuje i »organizování osob, které se zbraněmi nakládají«. Hrozí kvůli tomu zákaz střeleckých spolků a sportovních střeleckých oddílů?

Nehrozí. Víte, on každý zákon je napsán právním jazykem a někdy se laikovi může zdát, zejména pokud vytrhnete pouze jednu větu nebo jednu část, jako v tomto případě, že to povede k nějakému stavu, který by žádný rozumně myslící člověk nemohl chtít. Právě pro tuto složitost textu má každý zákon také důvodovou zprávu. V té je pak pro tento paragraf jasně napsáno, že ozbrojenou skupinou není ani myslivecký spolek, ale ani sportovně střelecký klub. Dokonce to není ani např. branný spolek, který organizuje výuku a výcvik ve střelbě fakticky ve formě vojenského výcviku.

Návrh zákona o nakládání se zbraněmi zavádí také program střelecké přípravy. Co si pod tím máme představit?

Zase by stačilo přečíst si důvodovou zprávu. Systém střelecké přípravy bude státem zastřešený systém školení a výcviku v nakládání se střelnými zbraněmi a střelivem. Bližší definice bude svěřena vládě formou jejího nařízení. Gestorem pak bude ministerstvo vnitra. Účast na takové střelecké přípravě bude vždy dobrovolná ve formě volnočasové aktivity jedince či skupiny osob. Tyto osoby a jejich zbraně pak budou tvořit stanovené zálohy státu, které lze využít pro obranyschopnost státu nebo při plnění úkolů v krizových situacích, chcete-li při ochraně vnitřní bezpečnosti státu.

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 12 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.