Nové zóny KRNAP od července

Nové vymezení zón Krkonošského národního parku (KRNAP) by mohlo začít od 1. července letošního roku. Počítá s tím návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody národního parku, kterou poslalo ministerstvo životního prostředí do připomínkového řízení.

Nová zonace člení území národních parků do čtyř zón ochrany přírody namísto tří. KRNAP je posledním národním parkem, který na vydání vyhlášky čeká. Od začátku roku se změnily zóny v NP České Švýcarsko, NP Podyjí, od 1. března bude platit vyhláška o NP Šumava.

Ilustrační foto - wikimedia commons

Rozdělení na zóny určí režim ochrany přírody v Krkonoších na dalších 15 let. Nejchráněnější přírodní zóna by měla zaujímat 7328,5 hektaru (20,2 procenta rozlohy KRNAP) a ponechá se pouze přírodním procesům. Mezi významné ekosystémy v této zóně ministerstvo řadí například alpínské trávníky, sutě, skalní vegetace sudetských karů, subalpinské listnaté křoviny, slatinná a přechodová rašeliniště, smrčiny nebo bučiny.

Zóna přírodě blízká počítá s minimálním zásahem lidí a zabere 8097,3 hektaru (22,3 procenta území KRNAP). Zóna soustředěné péče o přírodu má zaujímat 20 730,3 hektaru, tedy 57 procent území parku. Nejmenší území je vyčleněno pro zónu kulturní krajiny, bude se rozkládat na 196,1 hektaru, tedy půl procenta rozlohy parku, a nacházejí se v ní hlavně zastavěné a zastavitelné lokality.

(zku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 1 hlas.

(zku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.