Ilustrační FOTO - Pixabay

Doba připomněla význam potravinové soběstačnosti

Při plném respektu k přijatým opatřením, která mají chránit zdraví a životy našich spoluobčanů, je nezbytné v současné chvíli nadále udržet v chodu ty sektory, které jsou z pohledu společnosti naprosto nezastupitelné, sdělila Haló novinám Agrární komora ČR (AK ČR). K těm zcela jasně patří zemědělství a potravinářství.

I přesto, že opatření trvají již několik týdnů, dokázala většina podniků zemědělské prvovýroby zavést režim, který i při zvýšených ochranných a preventivních zásadách umožní zajistit jak udržení standardních výrobních cyklů v živočišné produkci, tak založení letošní úrody. S problémy se potýkají sezonní odvětví s vysokou pracností, respektive náročná na sezonní pracovní sílu, jako jsou zelinářství, ovocnářství, ale i chmelařství, apod., kde se nyní rozhoduje nejen o založení porostů, ale následně také o jejich sklizni.

Chybějí zahraniční dělníci

S problémy se však potýkají i podniky s živočišnou výrobou, kde zahraničním pracovníkům před nákazou vypršela platnost povolení, ti následně opustili naši zemi a noví pracovníci prostě nepřicestovali. I tady je nyní třeba zaměřit síly na získání dostatečného počtu dočasných i trvalých pracovníků. Vzhledem ke zprávám o potenciálním výpadku dodávek z tradičních zahraničních destinací a pěstitelů je dobře, že čeští zemědělci mají zájem, snahu, přesvědčení a všechny předpoklady v maximální možné míře zajistit potravinou soběstačnost našeho státu v komoditách, které do našich stájí a na naše pole historicky patří.

Státní pomoc

Pandemie mění životy nás všech a to platí i o zemědělství. Na jednotlivá odvětví dopadá pokles odbytu, ohrožuje jejich chod a vzhledem k nejistotám i jejich budoucnost. U nás i v okolních zemích jsou proto přijímána mimořádná opatření státní pomoci, ať už ve formě přímých grantů, vratných záloh nebo daňových zvýhodnění, pro které je nyní v rámci EU stanovena maximální výše 800 000 eur. Tato pomoc se bude poskytovat do 31. 12. 2020. Pro subjekty v zemědělské prvovýrobě je stanovena maximální výše 100 000 eur, pro odvětví akvakultury pak 120 000 eur na podnik.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Důležité je zdůraznit, že pokud má být pomoc účinná, musí mířit do skutečně nejrizikovějších odvětví a musí dorazit včas. Primárně jde tedy o citlivé rostlinné a živočišné komodity, náročnější na investice, technologie i zaměstnanost. Dále, vzhledem k situaci na trhu s mlékem, kde nyní chovatelé čelí vyšším nákladům a komplikacím s odbytem, je nezbytná podpora také zde. Aby byly zachovány dodávky a především, aby nebyla ohrožena budoucnost produkce mléka v ČR, je nutné posílit již existující program garance kvality Q CZ, a to jak na straně chovatelů, tak na straně zpracovatelů (mlékáren). Pokud by stát nyní tento sektor systematicky nepodpořil, lze očekávat negativní dopad na celou vertikálu i na následnou nabídku kvalitní české produkce pro obchodní síť. Jeden z apelů, který by měla společnost v dnešní době vnímat, a především vyslyšet, je právě posílení vlastní soběstačnosti v potravinách. Ve stejném duchu pak AK ČR zaslala dopis s návrhem řešení k rukám ministra zemědělství.

Prezident AK ČR Zdeněk Jandejsek k dalším aktivitám komory doplňuje: »Upozorňujeme na skutečnost, že Česká republika musí být téměř soběstačná v potravinách. Proto je nutné nastavit systém tak, aby byly vytvořeny podmínky pro ty zemědělce, kteří produkují, ne pro ty, kteří z rozpočtu finance jen pobírají, ale nic do systému zpátky nevracejí. Rozhodující je naplnit v první řade potřebné objemy zásob Správy státních hmotných rezerv (SSHR) ve většině komodit a nadprodukci současných mléčných výrobků, jako je sušené mléko, sušené odstředěné mléko či máslo, současně uskladňovat u domácích výrobců a uhradit jejich zvýšené náklady na skladování. Až následně uvažovat o podpoře soukromého skladování mimo SSHR a ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu.«

Prezident Jandejsek je přesvědčen, že právě nyní je čas upravit legislativu tak, aby se nezvyšoval počet nařízení, ale upravilo se jejich znění potřebám praxe. Snížení administrativy by pomohlo všem žadatelům, ale zároveň i státu, který by měl i těmito aktivitami stimulovat výrobu a zpracování zemědělské a potravinářské produkce.

(ng)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 14 hlasů.

(ng)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.