Trestné činy při privatizaci mají být nepromlčitelné

Šance společnosti k potrestání viníků roste. Pětice komunistických poslanců v čele s Vojtěchem Filipem vypracovala návrh na nepromlčitelnost trestných činů, které souvisejí s privatizací státního majetku.

Pokud sněmovna novelu odmítne, v řadě případů se uplynutím času zakonzervuje nezákonný stav. K ochraně majetkových zájmů státu sloužilo v trestněprávní oblasti ustanovení trestního zákoníku, které stanovilo promlčecí dobu protiprávního jednání souvisejícího s procesem privatizace na 20 let.

»Protože letos bude u prvních případů končit zákonem stanovená 20letá lhůta, je aktuální rozhodnout o tom, zda mají být navždy nedořešeny a zatěžovat naši budoucnost, nebo zda umožníme, aby byly dořešeny a orgány činné v trestním řízení mohly pokračovat v započaté práci, a zabráníme, aby se uplynutím času zakonzervoval nezákonný stav,« zdůraznila pro náš list stínová ministryně KSČM pro legislativu, kandidátka do Senátu za Svitavy Zuzka Bebarová-Rujbrová.


Podle ní jsou dvě možnosti řešení: Lhůtu prodloužit individuálně a stanovit nový časový limit nebo využít stávajícího ustanovení a lhůtu neomezovat, a tak umožnit orgánům činným v trestním řízení pokračovat v práci a dát šanci celé společnosti na potrestání viníků a zbavit ji břemene od excesů privatizace. Komunisté navrhují druhou variantu řešení, aby se co nejjednodušeji a zcela jednoznačně odstranily zmíněné problémy.

»Úmysl zákonodárce byl jasný - stanovením 20leté doby zajistit, aby byl vytvořen prostor pro orgány činné v trestním řízení k odhalení případných trestných činů v rámci procesu privatizací, které měly a stále mají výrazný demoralizující vliv na život společnosti a poškozují zájmy státu jak v právní, tak hlavně v rozpočtové oblasti, a jejich odpoutání na exekutivní strukturu státu.

Žel, dodnes nejsou nejzávažnější problémy vyšetřeny, ať už jde o následky různého obcházení zákona o malé privatizaci, používání nelegálně získaných prostředků nebo neplacení bankovních úvěrů získaných k zaplacení privatizovaných podniků, které vedly až k bankovním krizím v 90. letech, pádu mnoha českých bank a družstevních záložen a jejich následnému prodeji,« zdůrazňují předkladatelé.


To vše podle nich dodnes není dořešeno a teprve nyní se získávají nové poznatky, které mohou vést k vyšetření nelegálního postupu části účastníků privatizace.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip avizoval předložení změny na nedávné tiskové konferenci své strany. Původně ji totiž slíbila vicepremiérka Karolína Peake (LIDEM), slib však nedodržela.

Komunisté ano. »Návrh zákona bude možné projednat ve zkráceném řízení, tj. schválit ho hned v prvním čtení, protože jde o úpravu zcela jasnou, kterou zná české trestní právo, a vymezení takového trestného činu souvisejícího s privatizací trápí českou společnost,« vysvětlil Filip.

(ku)


Na této straně 1 si kromě jiného ještě můžete přečíst, že šance na pád vlády je stále otevřená. To vše buď v tištěné podobě Haló novin (k zakoupení na stáncích), nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.publero.com.Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.2, celkem 83 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


rotr42
2012-10-11 17:53
Systémové a plánované rozkrádání naší země NESMÍ BÝT NIKDY
PROMLČENO. Vládě komunistů je dodnes vyčítáno první poslední a
měli jsme se přitom dobře a rozkrádačka v nevídaném stylu která
proběhla po 89 a trvá dodnes má být promlčena??? NIKDY!!!!!
borivojG
2012-10-11 08:31
Likvidace a rozkradení ČSR bylo a je příčinou dalších trestných
činů, proto nelze a nesmí být zločiny vyplývající z privatizace
P R O M L Č E N Y !!!!!!
Vladimir.Iljic
2012-10-11 02:52
Myslím si, že vraždy jsou závažnější než krádeže. Proto by
orgány v trestním řízení měly přednostně vyšetřovat zločiny
komunistů. Ale krádeže jsou také velmi závažné zločiny...
melechb
2012-10-10 12:17
A proto je potřeba zvednout zadek od pc a jít volit KSČM! A jít volit v
sobotu nikoliv v pátek.... proč? Avy se zamezilo možným manipulacím s
volebními lístky přes noc!
fs52
2012-10-10 12:03
Naši mistři tunelování,loupeží a obohacování se na úkor
budoucnosti drtivé většiny poctivých občanů této země, to nesmí
mít tak lehké jako dosud. A jak říkají s oblibou lidovci - co bylo
ukradeno, ať je vráceno. A já dodávám - i s osobní odpovědností
těch co kradli a krádežím či rozprodávání za babku našeho, kdysi
našeho národního majetku, napomáhali.
Ka94
2012-10-10 11:21
Plně souhlasím. Dodám, že v této souvislosti bychom se měli zabývat
i tuneláři, kteří byli polistopadovým režimem dosazeni do
managementů velkých firem, jenž vzápětí rozkradli, rozložili a
zlikvidovali tak obrovský počet pracovních míst.
proximafb
2012-10-10 08:41
Velmi potřebný návrh zákona. Jen aby prošel sněmovnou. Skomírající
pravice pořád ještě kolem sebe kope a v tomto případě, kdy jí
hrozí akutní nebezpečí, tento návrh zamítne.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.