Reklama
Ilustrační FOTO - Haló noviny

Odstranění sochy Koněva je zákeřný a nenávistný čin

Jak jsme informovali, kolegium volených funkcionářů ÚV KSČM vydalo prohlášení k odstranění pražského památníku osvoboditele od fašismu a nacismu maršála I. S. Koněva, v němž zdůraznilo, že se komunisté zasadí o návrat památníku a jeho důstojné umístění. Na likvidaci sochy, jež je symbolem rudoarmějců bojujících za svobodu řady evropských národů z fašistického područí, přicházejí do Haló novin další ohlasy.

Mezi nimi prohlášení Světové rady míru, která »odsuzuje hanebné zničení pomníku maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, velitele Rudé armády, jež před 75 lety osvobodila Prahu a přinesla mír. Tato ostudná akce uskutečněná vedením MČ Praha 6 je aktem pomsty a antikomunismu, přičemž jde o jeden z dalších pokusů o vymazání historické paměti a přepisování dějin«. Postup, jaký Praha 6 zvolila, označil Sekretariát Světové rady míru za zbabělý, jenž »nebude tolerován mírumilovnými lidmi a antifašisty v Praze ani v celé České republice. Falšování dějin a faktů nesmí převládnout!«

Cynismus a zbabělost

Protest jménem více než 5,5 milionu válečných veteránů zformuloval Svaz veteránů Ruské federace. Ruští veteráni se zármutkem a hlubokým rozhořčením přijali zprávu o demolici pomníku významného sovětského vojenského velitele a jsou přesvědčeni, že je v rozporu s mezinárodními dohodami. »Pomník byl postaven jako znamení vděčnosti vojskům 1. ukrajinského frontu, která pod velením maršála Koněva v květnu 1945 osvobodila severní, střední a východní část České republiky, přišla na záchranu Prahy proti nacistům a zachránila tento architektonický skvost země před zničením,« je uvedeno na webových stránkách soyuzveteranov.ru. »Argumenty« zesměšňující příběh vojáka I. S. Koněva jsou zcela neopodstatněné, uvádí se v prohlášení k obviněním, že Koněv se podílel na maďarských událostech a přípravě vstupu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do Československa. »Na základě funkcí zastávaných v těchto letech maršál nemohl učinit politická rozhodnutí o těchto událostech a první z nich v zásadě nemá nic společného s historií Československa.« Rozhodnutí Prahy 6 bylo podle mínění ruské veteránské organizace »jasně politické, motivující a otevřeně provokující opakované činy vandalismu a znesvěcení památníku«, což vyvolalo konečný cíl - jeho úplné zbourání. O cynismu a zbabělosti těch, kteří demontáž sochy provedli, svědčí podle válečných veteránů skutečnost, že byla provedena v předvečer 75. výročí vítězství a osvobození, na čemž má Koněv významný podíl.

Jednotným hlasem

Stranou protestů proti odstranění sochy maršála Koněva nezůstaly ani české spolky, jejichž cílem je udržování historické paměti na události druhé světové války. Kromě vyjádření centrálního vedení Českého svazu bojovníků za svobodu se k odsouzení této události vyjadřují i oblastní organizace. V Prostějově tak učinily ve společném textu s Vlasteneckým sdružením antifašistů ČR (VSA). »Obě organizace v našem regionu fungují v úzké součinnosti, proto jsme slyšet jednotným hlasem. Zejména na generálním konzulátě v Brně máme, vzhledem k naší činnosti, dobré kontakty a museli jsme dát najevo smýšlení mnoha obyvatel naší země,« vysvětlil předseda regionálních organizací ČSBS a VSA ČR Tomáš Kaláb, který rovněž kandiduje za KSČM do krajského zastupitelstva Olomouckého kraje.

Jménem Republikového koordinačního výboru Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR a za OV Českého svazu bojovníků za svobodu Prostějov byl zaslán na Velvyslanectví RF a generálnímu konzulátu v Brně dopis, v němž obě organizace odmítly »podlý, zbabělý a navýsost opovrženíhodný akt«, když těsně před významným výročím vítězství ve druhé světové válce nad německým nacismem vedení Prahy 6 »pošpinilo památku tisíců padlých vojáků Rudé armády a jejího velitele, maršála Sovětského svazu I. S. Koněva. Hluboce se za tyto politiky, které nelze nazvat našimi spoluobčany, stydíme«.

Obedněný podstavec památníku I. S. Koněvovi na náměstí Interbrigády v Praze. Na něm leták, v němž je mj. uvedeno: »Občané na své osvoboditele nezapomenou! Nezapomenou ani na ty, kdo památku osvoboditelů města v současnosti uboze hanobí!«

Takto se chová jen nemorální člověk

K protestům Republikové rady Levicových klubů žen a dalších vlasteneckých organizací, které jsme v minulých dnech publikovali, se připojily členky LKŽ Kladno zastoupené předsedkyní LKŽ Violka Marií Kalousovou a předsedkyní LKŽ Jitřenka Evou Hroníkovou. Připojili se i další členky i členové I. Zvonařová, M. Möstlová, J. Hladká, V. Trachtová, Fr. Zvonař, J. Kůstka, J. Černá, J. Mareková a M. Řezáčová.

Odstranění sochy maršála Koněva v době nouzového stavu považují za zákeřné, za amorální čin a výraz pohrdání oběťmi bojů proti německým okupantům. »Starosta Prahy 6 pan Kolář ukázal svou pravou tvář plnou nenávisti a pohrdání našimi osvoboditeli. Patrně zapomněl, že se blíží 75. výročí osvobození nad nacismem. Takto se může chovat jen nemorální a zbabělý člověk, který si neváží lidských životů,« uvedl LKŽ Kladno ve svém protestu. Kladenští členové a členky LKŽ se pozastavují nad tím, že socha, jež byla symbolickým poděkováním občanů za osvobození Rudou armádou, několik desítek let nikomu nevadila a nepřekážela.

V souvislosti s odstraněním Koněvovy sochy politický subjekt Aliance národních sil (ANS) zastoupený Vladimírou Vítovou a Karlem Haisem podal na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6 »oznámení o podezření z trestné činnosti«. Domnívají se, že sejmutí sochy bylo možné jen na základě závazného stanoviska po projednání s ministerstvem kultury, schválení krajským úřadem a orgánem územního plánování, k čemuž nedošlo. ANS je přesvědčena, že starosta, rada ani pražská šestá městská část nejsou vlastníky sochy. Těmio má být dle jejich přesvědčení Hlavní město Praha.

Zrada ideálů míru

Ohlasy na odstranění pražské sochy velitele vojsk, jež například osvobozovala koncentrační tábory Auschwitz-Birkenau či Terezín, přišly až ze vzdáleného zahraničí. »Brazilci si cení své historie, respektují své hrdiny, ctí s vděčností všechny vůdce, kteří bojovali a dali svůj život za osvobození lidstva od fašismu,« uvedl Výkonný výbor brazilské odborové centrály CGTB, který je přesvědčen, že pokusy vymazat z paměti lidí roli velkého hrdiny lidstva, kterým je míněn i maršál Koněv, budou v historii zaznamenány jako zrada ideálů míru a solidarity mezi národy.

Solidaritu všem, kteří usilují o návrat Koněvovy sochy, vyjádřila Komunistická strana Zimbabwe. Ve svém sdělení vzpomněla i rozdělení Československa v důsledku mnichovské dohody, ale i zradou některých československých politiků v jiné historické etapě, v roce 1993. Zimbabwští komunisté připomněli brutalitu nacistické okupace, vzpomněli na lidický masakr a na zotročení českých obyvatel v době německého protektorátu. »Po nedávných protikomunistických oznámeních Evropské unie a vzestupu fašismu v Evropě, zejména po převratu ukrajinských nacistů v roce 2014, nás tento pokus o revizi historie nepřekvapuje,« stojí v dopise zimbabwských komunistů, jenž je podepsán Ngabutho Nicholasem Mabhenou Ian Beddowesem.

(mh)

FOTO – Milan KRAJČA


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.4, celkem 64 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Prokopic.Karel
2020-04-16 19:44
Když si otevřete atlas hub, najdete tam také Hřiba dutonového. Když
si prohlédnete katalog pražské smetánky, najdete tam Hřiba
dutohlavého. Bojovník s nejlidnatější zemí světa - Čínou a také
s největší zemí světa - Ruskem.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.