Osobnost století

Jsou osobnosti, které poznamenaly svá století, že by se dokonce mohla jmenovat po nich. V tom osmnáctém to byli Voltaire, Rousseau, Montesquieu, v devatenáctém Hegel, Mendělejev či Marx, ve dvacátém pak beze sporu Einstein, Roosevelt a Lenin. A právě sto padesáté výročí Vladimira Iljiče Lenina si dnes připomínáme.

Dnes se pravice pokouší jeho památku pošpinit a líčí především hrůzy občanské války v Rusku, kterou vyvolaly protisovětské síly, a nová moc se musela, chtěla-li se udržet, bránit. A ubránila se, i když za cenu nesmírných obětí stoupenců nového sociálního pořádku. Tak mohla začít plnit, pod vedením Lenina, svůj sociálně-politický program, který se stal příkladem pro revoluční síly celého světa a ovlivnil i vývoj v buržoazních zemích. Což jinak by kapitalisté dopustili, aby byly přijaty značné, i v jejich zemích, sociální změny, a přijaty tak zákony, které jim ubírají zisky?

Leninův dekret o míru také dokázal ovlivnit výsledky první světové války.

Lenin i teoreticky dokázal, že socialismus může zvítězit v jedné zemi, když se jeho ideje stanou doslova majetkem mas. Ještě před Říjnem byli ruští bolševici v menšině, v Říjnu však jako jediní dokázali přesvědčit většinu těch, kteří strádali válkou, a převzít moc ve své zemi. Nechtěli válku, nechtěli bratrovražedný boj, proto ministry svržené vlády pustili domů na čestné slovo po dobytí Zimního paláce, z něhož Kerenského kabinet vládl Rusku. Ti druzí nabízenou ruku však nepřijali a okamžitě se společně se svými stoupenci po propuštění pokusili zničit revoluci. A právě tady byla velikost myšlenek Vladimira Iljiče Lenina, které pro obranu nového společenského řádu dokázaly shromáždit všechny potřebné síly a odrazit ozbrojený pokus zpátečnických sil. A tak tomu bylo v dalších několika letech i s monarchistickými a dalšími intervenčními silami, které se pokusily zardousit výsledky revoluce. Socialistické myšlenky byly silné a začaly se šířit Evropou a světem. Nebylo možné je zadržet, a nebude to možné nikdy.

Stejně jako myšlenky velikého fyzika Einsteina znamenaly přelom ve fyzice, Leninův odkaz sociálně rovné společnosti tady je a bude stále cílem většiny lidstva, o čemž svědčí také to, že v té či oné formě se dostal do programů, i když proti vůli kapitálu, zdánlivě protichůdných stran a hnutí.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.3, celkem 76 hlasů.

Stanislav GROSPIČ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2020-04-23 01:45
velkymaxmilian: Soustřeďte se: na vámi uváděnou "Osu
Berlín-Moskva" reaguji připomenutím, že šlo o výmarskou
republiku. Po nástupu nacistů SSSR prosazoval kolektivní obranu, ale
kapitalisté drželi při sobě. Pakty s Hitlerem uzavřelo Polsko, Francie
i Británie. Teprve potom Moskva. Západní Ukrajinu a Bělorusko začala
Rudá armáda osvobozovat až 17 dnů po začátku války, kdy už Polsko
bylo prakticky poraženo a jeho západní "spojenci" mu odmítli
pomoci. Už to začínáte chápat?
velkymaxmilian
2020-04-22 18:20
@fronda: Když podle vás "sověti" nespolupracovali s
nacistickým Německem, tak objasněte následující tragicky humornou
historku. Dne 22. června 1941 "Nevyjel poslední vlak z
Frývaldova", ale ten nákladní z Moskvy. Ten vezl ukrajinskou (!)
pšenici, těsně po půlnoci překročil v Brestu Litevském hranici mezi
Velkoněmeckou říší a SSSR, která vznikla v září 1939 po
přepadení Polska Wehrmachtem a Rudou armádou. Pokud to pane Fronda
dokážete je vaše místo v čele katedry "novodobých dějin"
na FF UK v Praze...
zahajsky
2020-04-22 09:43
Promiňte, shodli bychom se na tom, že kritériem pravdivosti je praxe?
fronda
2020-04-22 01:33
V tom řetězci je spousta nelogičností. Např. Versailleský diktát
nijak nesouvisí se sovětským Ruskem, bylo to dílo imperialistů. Dále,
sověti spolupracovali s buržoazně demokratickou výmarskou republikou,
ne s nacisty. Smlouva o neútočení byla až reakcí na selhání Západu
a na zrazování svých spojenců. Vlastně satelitů...
velkymaxmilian
2020-04-21 18:58
@hajek.jiri51: Pokud budeme OBJEKTIVNĚ a HISTORICKY pravdivě hledat
prvotní plamínek, ze kterého vzešla apokalypsa 2.světové války pak
začíná Leninovým dekretem o míru. Je to paradox, ale ta osa je
následující: Dekret o míru --- Brestlitevský mír --- 11.listopad 1918
(konec Velké války)--- Versailleská mírová smlouva 1919 (vznik
podřadného postvilémovského Německa a existence postcarského
Sovětského Ruska)--- vznik SSSR 1922--- Začíná hospodářské
sbližování "evropských otloukánků" SSSR a Německa---
vzniká osa Berlín - Moskva a k obchodní spolupráci přistupuje i
vojenská (SSSR umožňuje Německu rozvoj a vývoj vojenské techniky
zakázané Versailleskou mírovou smlouvou, dodávky strategických surovin
Německu--- 23. srpen 1939 pakt Ribbentrop-Molotov --- přepadení Polska
fašistickým Německem 1.září a 17.září pak SSSR --- 27.listopadu
SSSR napadne vojensky Finsko. Tento pohled nikomu nevnucuji, ale je mým
právem oponenty považovat za osoby s výrazným historickým duševním
deficitem...
hajek.jiri51
2020-04-21 16:44
Asi tím že nepřetržité, bezohlededné úsilí zaběhnutého zbytku
Světa proti rodícímu se pokrokovému systému, založené na
propracovaných lžích a technikách manipulace s lidským vědomím,
vedoucí až k 2. světové válce a válkám následným, spojené s
ubohostí vůdců typu Jelcin, Gorbačov a pod. nový systém neustál.
Zničí se ale sám a zevnitř. A tvrzení, že doba 1948-1969 byla
katastrofa, je jen vyplodem důkladně lžemi promytého nebo jen
nenávistného mozku. Je Vás dost, a jste cílevědomě naháněni do
jednoho stáda. Smrad lží šíříte potom i zde. Mnozí ale možná ne
vědomě. Někteří z neinformovanosti a naivity, ti májí šanci, zbytek
z hlouposti nebo jen čisté zloby. Těm doufejme zítřky nepatří.
ne68
2020-04-21 08:43
...takové myšlenky Lenina a za celých 100 let se z nich nic nepodařilo
nic realizovat, a když ano, byla z toho katastrofa, která
zkolabovala...čím to?
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.