Zleva Pavel Hubený, Zdeněk Milata, Zdeněk Štefek, Ivan Cinka a Zbyněk Coufal před jednáním zastupitelstva FOTO - Pavlína HLADÍKOVÁ

Dopady krize ovlivní i vývoj příjmů kraje

Zastupitelstvo Středočeského kraje se konalo v době nouzového stavu za přísných bezpečnostních opatření. Na programu mělo jen bezproblémové a předem v klubech prodiskutované body související s koronavirem nebo body neodkladné. Účastnilo se ho 39 kluby vybraných zastupitelů z 65, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost.

»Především chceme vyjádřit obrovské poděkování všem do první linie, všem pracovníkům ve zdravotnictví, v sociálních službách, hasičům, policistům i třeba prodavačkám. Za jejich obrovské nasazení a i často bezejmenné hrdinství. Chceme poděkovat občanům za disciplínu i za solidaritu, s jakou pomáhají bližním, třeba šitím roušek,« uvedl na tiskové videokonferenci před jednáním hlavní téma jednání předseda klubu zastupitelů KSČM Zdeněk Štefek.

Předseda klubu zastupitelů KSČM Zdeněk Štefek.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí nákup ochranných prostředků při plnění krizových opatření, sjednáno a v jednáních jsou za 78,5 mil. Kč, některé dosud vyjednávané (celkový rozsah byl přes 120 mil Kč) jsou již mimo hru. »Kraj nespoléhá jen na pomoc státu. Doplňuje zdroje vlastní dezinfekcí, respirátory, rouškami, ochrannými obleky a distribuuje je darem do zdravotnictví, nemocnicím, praktikům i záchrance, do sociálních služeb, dopravcům a na další místa. Zatím je v nákupech vázáno již více než 120 milionů korun,« shrnul objem prostředků předseda Komise pro bezpečnost a IZS Zdeněk Milata.

Schváleno bylo poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí ze středočeských fondů v rozsahu 224,3 mil. Kč. Dalších 7 mil. Kč bylo rozděleno z Programu na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Změnila se pravidla u Fondu návratných finančních zdrojů (rozšíření na obce do 3000 obyvatel, rozšíření oblasti podpory a sjednocení názvosloví, prodloužení termínu podání do 18. 12. 2020) a byl vyhlášen vlivem posunutí výzvy MF ČR Středočeský infrastrukturní fond (základní a mateřské školy) – 90 mil. Kč. Podpořen byl aktualizovaný zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a zásobník akcí 2021+. »Vnímáme schválení dotací, od environmentálních projektů přes sport a kulturu po hasiče, jako rychlou formu pomoci, určitou jistotu úspěšným žadatelům, že v krizi nebudeme omezovat již schválené prostředky. Na řadu podpořených akcí jsou vázáni také konkrétní lidé, kteří tak budou mít jistotu práce,« poznamenal předseda Komise pro majetek Pavel Hubený.

Na to, že svět po koronaviru bude jiný, upozornil člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zbyněk Coufal: »Většina veřejnosti si uvědomuje, že nepotřebuje často falešné celebrity, ale že celebritami jsou všichni, jejichž práce je pro nás nezastupitelná. Ti, kteří se starají o naše zdraví, bezpečí, pořádek a potraviny na náš stůl. Mnoho rodičů si také na vlastní kůži vyzkoušelo, jak je práce pedagoga náročná a že ne vždy je problém na straně učitele.«

Dopady krize se nepochybně promítnou i do vývoje příjmů kraje, a to již letošní rok. »Určitě budeme brzy řešit výpadky v příjmech. Naší cestou není snižování platů ani omezování investic, ale racionalizace výdajů, třeba v oblasti externích služeb, investic do vědy a výzkumu, do budoucích úspor, do vzdělávání, do cílených projektů třeba na zajištění potravinové soběstačnosti,« posunul téma Štefek.

Pandemie totiž podle něj ukázala, jak málo jsme na takové bezpečnostní hrozby připraveni a jak důležité jsou dlouhodobé požadavky komunistů nejen na potravinovou soběstačnost, ale i na kontrolu strategických zdrojů. Ukázala také, jak pravdivá byla kritická slova komunistů k rozpadu fungujícího systému civilní ochrany obyvatel a omezování infekčních lůžek po privatizaci nemocnic.

»Finančně mnohde podhodnocené zdravotnictví pracuje na hraně svých sil. Co nás proti tomu stojí zbrojení, výcvik jednotek rychlého nasazení, vytváření obrazu nepřítele, a přitom náš občan potřebuje akceschopné, vycvičené útvary civilní obrany s potřebnou technikou a výbavou,« doplnil Coufal.

»Čeká nás hodně práce. Na programu restartu našeho kraje, na programech podpory všech občanů zasažených koronavirem jsme připraveni spolupracovat a určitě máme konkrétní návrhy řešení,« uzavřel Štefek.

(zku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 6 hlasů.

(zku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.